Меню
Головна
 
Головна arrow Історія arrow Історія Білорусі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Питання 71. Соціально-економічне життя УРСР у 1960-х - першій половині 1980-х рр.

В жовтні 1964 р. в СРСР відбулася зміна політичного керівництва. Н.С. Хрущов був зміщений. Першим (з 1966 р. - Генеральним) секретарем ЦК КПРС став Л. В. Брежнєв - прихильник політичного консерватизму. Першим секретарем ЦК КПБ в 1965 р. був призначений Ч. М. Машеров.

Економіка СРСР та УРСР у 1960-1980-ті рр. розвивалася під впливом науково-технічної революції (НТР), яка охопила більшість країн світу. Пріоритетний розвиток в УРСР набули наукомісткі галузі, що визначали технічний прогрес. Швидкими темпами розвивалося приладобудування, електронна і радіоелектронна промисловість, виробництво засобів зв'язку. Поширювалася механізація і автоматизація виробничих процесів. Напрямок розвитку промисловості республіки відповідало загальносвітового, але вплив НТР на економіку республіки мало особливості. Промисловість Білорусі більше ніж на половину була пов'язана з випуском продукції для військово-промислового комплексу (ВПК). Впровадження досягнень НТР у цивільні галузі промисловості йшло повільно.

У сільському господарстві НТР сприяла поширенню механізації і хімізації галузі, що підвищувало продуктивність праці. У цілому ефективність використання наукових і технічних досягнень залишалася невисокою. Питома вага ручної праці в промисловості СРСР становив близько 40%. а в сільському господарстві - близько 70%. Певний вплив НТР на сферу побуту міського населення. Звичайним явищем стали електричні прилади побутового призначення.

Головною тенденцією в розвитку економіки СРСР і БРСР як і раніше залишався екстенсивний шлях. Спроби інтенсифікації не досягали мети. Реформа 1965 р. передбачала перехід від територіального до галузевого принципу управління, включенню в дію товарно-грошових механізмів на основі розширення господарської самостійності підприємств, стимулювання виробництва якісної продукції. У числі перших підприємств, переведених в СРСР на нову систему управління, був склозавод в міському селищі Костюковки (близько Гомеля). Для економіки країни в роки 8-й (1966-1970 рр.) і 9-й (1971-1976 рр.) п'ятирічок був характерний підйом промислового виробництва.

Ініціатор реформи А. Н. Косигін був прихильником першочергового розвитку легкої промисловості. Але в оточенні Брежнєва переважали прихильники збільшення фінансування важкої промисловості і ВПК. У 1970-1980-ті рр. в УРСР переважно будувалися великі промислові підприємства (Бобруйський шинний комбінат, металургійний завод у Жлобіні, завод автоматичних ліній в Барановичах і ін). Створювались науково-виробничі об'єднання, багато з яких займалися виробництвом продукції дтя ВПК.

Пріоритетний розвиток в 1970-1980-ті рр. в УРСР отримало сільське господарство. У розвиток сільськогосподарського виробництва вкладалися величезні державні кошти, які повинні були зробити цю галузь економіки эффективнной. Спробами інтенсифікації було створення великих тваринницьких комплексів, проведення заходів щодо механізації, меліорації та хімізації сільського господарства. Але темпи зростання сільськогосподарського виробництва залишалися невисокими і не відповідали коштам, вкладеним у цю галузь економіки. Безгосподарність, в основі якої лежало відчуження трудівника від землі і результатів своєї праці, робили сільське господарство несприйнятливим до новацій. В кінці 1970-х - першій половині 1980-х рр. економіка СРСР та УРСР вступила в період тривалого і глибокого кризи.

На основі підйому промислового виробництва з середини 1960-х до середини 1970-х рр. повільно, але поступово підвищувався життєвий рівень населення УРСР. Важливою характеристикою материальною добробуту людей були зростання заробітної плати, пенсійне забезпечення, безкоштовні освіту, медичне обслуговування, отримання житла.

З другої половини 1970-х рр. почалося реальне зниження життєвого рівня населення, намітилася стійка тенденція до зниження народжуваності і підвищення смертності населення. До початку 1980-х рр. СРСР перебував на 35-му місці в світі за тривалістю життя.

В кінці 1970-х - початку 1980-х рр. зріс загальний дефіцит предметів споживання. За рівнем споживання на душу населення СРСР займав 77-е місце в світі.

По мірі вступу радянської економіки в смугу стагнації (застою) посилювалися позиції "тіньової економіки". До середини 1980-х рр. у "тіньовому бізнесі" було зайнято близько 15 млн осіб. Відбувався процес ерозії соціальної структури радянського суспільства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Суспільно-політичне та культурне життя УРСР у другій половині 1960-х - першій половині 1980-х рр.
Перебудова в СРСР. Соціально-економічна криза в СРСР другої половини 1980-х - початку 1990-х рр. і його вплив на БРСР
Білорусь на міжнародній арені у другій половині 1940-х - першій половині 1980-х рр.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РОСІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РОСІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.
Соціально-економічний розвиток Білорусі у першій половині 'XIX ст. Розкладання феодально-кріпосницької системи
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ИМПЕРИИВО ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.
Режим "перебудови" другої половини 1980-х рр.: причини невдачі радянської модернізації системи управління
Соціально-економічний розвиток Білорусі у другій половині XIX ст.
Перша половина XIX в
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси