Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація і функціонування служби управління якістю на підприємстві

Управління якістю як функціональна підсистема повинна мати певне місце в організаційній структурі підприємства.

Протягом XX століття функція управління і забезпечення якості на підприємстві організаційно змінювала свій статус.

1. Спочатку функція якості доручалася відділами технічного контролю (ВТК), чия робота була орієнтована на якість вироблених товарів та забезпечення функціонування виробничого процесу без шлюбу. Кадровий склад відділів в основному був представлений інспекторами-контролерами, в обов'язки яких входило управління роботою розставлених по ділянках контролерів. Така ієрархія призвела до створення посади головного контролера, чиї повноваження поширювалися вже на суміжні роботи (метрологічна лабораторія, розміщення некондиційних виробів). Одним з варіантів підзвітності ВТК стало безпосереднє підпорядкування директору заводу.

2. Після Другої світової війни з'явилися відділи контролю якості, тобто підрозділи, що спеціалізуються на плануванні і аналізі якості, які були орієнтовані більше на попередження дефектів, ніж на контроль. В організаційній структурі підприємства з'явилася посаду менеджера з якості (директор з якості), якому підпорядковувалися головний контролер, відділ контролю якості та пов'язані з ним служби. У 1950-х рр. була введена посада інженера по надійності; для них були створені окремі підрозділи, що з'явилися потім в відділах якості.

3. У 1960-і рр. відбулося закріплення за функцією якості діяльності, що отримала назву "забезпечення (гарантія) якості". З часом відділи контролю якості та їх воспріємників - відділи якості - набували все більш широке коло завдань.

Можливий варіант побудови організаційної структури служби (відділу) управління якістю представлений на рис. 9.2.

Організація технічного контролю якості продукції на підприємстві

Один із складових елементів системи управління якістю на стадіях виробництва і реалізації промислової продукції - організація і проведення технічного контролю якості.

Технічний контроль - це перевірка відповідності продукції або процесу, від якого залежить якість продукції, встановленим стандартам або технічним вимогам.

Основне завдання технічного контролю на підприємстві - своєчасне отримання повної та достовірної інформації про якість продукції, стані устаткування і технологічного процесу з метою попередження неполадок і відхилень, які можуть призвести до порушень вимог стандартів і технічних умов.

Технічний контроль покликаний забезпечувати необхідну налаштованість процесу виробництва і підтримувати його стабільність, тобто стійку повторюваність кожної операції в передбачених технологічних режимах, норми та умови.

Варіант організаційної побудови служби управління якістю на підприємстві

Рис. 9.2. Варіант організаційної побудови служби управління якістю на підприємстві

Основними завданнями технічного контролю є:

o запобігання випуску продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, технічних умов, еталонів, технічної документації, договірним умовам;

o зміцнення виробничої дисципліни і підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якість продукції.

Продукція підприємства може бути реалізована тільки після приймання її ВТК. Приймання, в свою чергу, повинна бути оформлена відповідним документом.

Функції технічного контролю багато в чому визначаються завданнями і об'єктами виробництва. Організація на підприємстві технічного контролю передбачає планування і розробку методів контролю якості продукції і його проведення.

Планування і розробка методів контролю якості включає:

o планування контролю якості і технічних засобів контролю;

o збір інформації про якості, визначення витрат па забезпечення якості, обробку й аналіз даних про якість із сфери виробництва і експлуатації;

o розроблення методик контролю, що забезпечують порівнянність і надійність результатів контролю якості.

Контроль якості включає:

o вхідний контроль якості сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, інструментів, що надходять на склади підприємств;

o виробничий поопераційний контроль дотримання встановленого технічного режиму, а іноді і межоперационную приймання продукції;

o систематичний контроль стану устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, нових і знаходяться в експлуатації пристосувань та інші перевірки;

o контроль моделей і досвідчених зразків;

o контроль готової продукції.

Очолює ВТК начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору підприємства. Начальник ВТК має право припинити приймальний контроль продукції, що має повторювані дефекти, до усунення причин, що викликають ці дефекти, заборонити використання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та інструменту, що не відповідають встановленим вимогам виготовлення нової продукції. При виникненні шлюбу начальник ВТК пред'являє обов'язкові для виконання вимоги до підрозділам і посадовим особам підприємства щодо усунення причин виникнення дефектів продукції та надає керівництву пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників, винних у виготовленні бракованої продукції. Начальник ВТК нарівні з директором і головним інженером підприємства несе відповідальність за випуск недоброякісної або не відповідає стандартам і технічним умовам продукції.

До складу ВТК в залежності від виробничих особливостей підприємства можуть входити:

o фахівці технічного контролю, територіально розміщуються в основних і допоміжних цехах;

o фахівці з зовнішньої приймання, забезпечують вхідний контроль матеріалів і комплектуючих виробів;

o фахівці з заключного контролю та випробувань готової продукції;

o фахівці з аналізу і обліку браку і рекламацій;

o вимірювальна лабораторія і її контрольно-повірочні пункти, контролюючі стан інструменту й оснащення, у тому числі використовуються при контролі якості;

o спеціалісти, що виконують перевірочний контроль якості продукції та цільові перевірки дотримання технічної дисципліни.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління якістю на підприємстві (в організації)
Організація управління якістю на підприємстві (в організації)
Методичні основи формування та функціонування організації
Мета створення і функціонування підприємства
Управління якістю на підприємстві
Якість продукції та технічне регулювання
Організація управління якістю на підприємстві (в організації)
Конкуренція і якість продукції
Управління якістю на підприємстві (в організації)
Контроль якості послуг в аудиторських організаціях
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси