Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Криміналістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 34. Методика розслідування розкрадань у сфері банківського кредитування

Криміналістична характеристика розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування

Спектр кримінально караних правопорушень, що здійснюються в рамках кредитно-банківських відносин, досить різноманітний. Однак основну масу економічних посягань на фінансово-кредитну систему складають розкрадання грошових коштів у кредитних установах. Безпосереднім предметом злочинного посягання в розглядуваних справах є грошові кошти, що належать державі, громадянам, банкам і комерційним структурам, як в готівковій, так і в безготівковій формі. Під безготівковими грошима розуміються записи на рахунках у Центральному банку, його відділеннях і в комерційних банках. Це грошові кошти, що знаходяться і безготівковому грошовому обігу. Якщо в якості предмета злочинного посягання виступають готівкові гроші, то зазвичай розкрадання відбувається усередині організації (підприємства, установи). Безготівковий грошовий оборот представляє собою сукупність платежів, що здійснюються шляхом перерахування на рахунках в кредитних установах і заліку зустрічних вимог. Розкрадання грошових коштів у сфері банківського кредитування щодо безпосереднього предмета посягання можна розділити на два основних види: розкрадання готівкових і розкрадання безготівкових грошових засобів.

Розкрадання грошових коштів у сфері банківського кредитування (вчинене шляхом шахрайства, привласнення та розтрати) згідно ст. 159, 160 КК можна визначити як вчинене з корисливою метою протиправне безоплатне вилучення та (або) звернення на користь винного або інших осіб кредитних грошових коштів, які належать банкам або їх клієнтам (фізичним або юридичним особам), що завдало значної шкоди власнику чи іншому власникові, вчинене в силу службового становища при здійсненні кредитної діяльності.

Криміналістична характеристика розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування - це типова система знань про злочинну діяльність осіб, що мають значення для успішного виявлення, розкриття, розслідування і попередження цих діянь. В систему елементів криміналістичної характеристики розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування входять відомості про особливості способу і механізму, місця і часу підготовки, вчинення та приховування розкрадання, обстановки, яка визначається специфікою банківського кредитування та безпосереднього об'єкта розкрадання; про мотив, особистісних і професійних якостей суб'єктів злочину, специфічної слідової картини розглянутої категорії злочинів і стійких зв'язків у ній.

Всі структурні елементи криміналістичної характеристики розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування утворюють систему взаємопов'язаних даних і корелюють один з одним.

Способи вчинення розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування.

Розкрадання кредитних коштів можуть бути здійснені шляхом вчинення ряду неправомірних дій: створення підставних фірм з метою одержання і присвоєння кредитів; використання підроблених документів, що створюють видимість фінансової спроможності; пред'явлення підроблених або отриманих неправомірним шляхом гарантійних листів і поручительств; надання в якості застави неповноцінного або вже закладеного, а іноді і не належного позичальникові майна.

Одним з поширених засобів обману майбутніми ощадно-позичальниками працівників банку є створення лжепредприятия і подання установчих і реєстраційних документів на нього як на чинне, що займається господарською діяльністю підприємства. Існують такі прийоми створення фіктивних підприємств:

- виготовлення підроблених статутів, реєстраційних та інших документів з використанням підроблених печаток, ксерокопій дійсних документів і іншим чином;

- внесення в установчі документи, необхідні для реєстрації підприємства, перекручених відомостей про засновників (керівників);

- реєстрація підприємств на підставні адреси;

- реєстрація підприємств з неналежним чином оформленою, недійсними документами за змовою з посадовими особами державних органів, що здійснюють реєстрацію підприємств;

- використання реквізитів розпалися підприємств з дозволу їх керівників, введених в оману;

- створення підприємства по справжніх документах особами, які не мають намір займатися господарською діяльністю;

- викрадення реєстраційних документів чужих підприємств і відкриття у них розрахункових рахунків в банку;

- повідомлення неправдивих відомостей про учасників угоди шляхом підробки особистих документів, візитних карток і т. п.

Деякі способи розкрадань не можуть бути реалізовані без залучення службовців банків. Особливе місце займають злочини, що вчиняються з використанням методів бухгалтерського обліку. Їх суб'єктами є відповідальні працівники бухгалтерії. Найбільш часто зустрічаються наступні злочинні операції: завищення і заниження суми проводок по дебіту і кредиту, фіктивні вклади, рахунки на фіктивні особи, фіктивні проводки по рахунках клієнтів, віднесення чеків службовців на рахунки клієнтів, вилучення і знищення чеків службовців до перенесення чеків у бухгалтерську книгу, неправомірне зняття з тимчасово невикористовуваних рахунків, незаконне привласнення комісійних зборів, незаконне привласнення вкладів, маніпуляції з відсотками по ощадних рахунках і ін

Вчинення злочинів у сфері банківської діяльності характеризується наявністю матеріальних слідів, які в результаті розкрадання залишаються у фінансових, бухгалтерських, технологічних та інших документах, на СD-дисках, магнітних стрічках та інших носіях інформації, що є важливим джерелом відомостей про цих посяганнях і в багатьох випадках ключем до їх розкриття.

З урахуванням особливостей типових способів розкрадань у банківській сфері всі злочини досліджуваної групи можна класифікувати па три групи за ознакою суб'єкта розкрадання.

I. Розкрадання грошових коштів, що здійснюються співробітниками банку.

Залежно від посадового становища їх суб'єктів слід розділити на дві групи: керівна ланка банку і працівники, які займаються оформленням кредитних заявок. Для керівної ланки характерно вчинення розкрадань наступними способами:

o отримання банком незабезпеченого кредиту ЦБ РФ. Суть даного способу полягає в тому, що при реєстрації банк надає завищені відомості про розмір статутного капіталу. Для цього на невеликий термін банк переводить на свій рахунок кошти третіх осіб, що дозволяє в підсумку шляхом спотворення банківської звітності надати відомості про розмір статутного капіталу, що значно перевищує фактичну. В результаті на момент отримання кредиту Банку Росії микробанк стає великим позичальником. Отримані кошти розкрадаються, банк оголошує себе банкрутом.

Так, банк "Універсал" (Москва) заявив про статутному капіталі у 3,19 млн руб. (з них 3 млн руб. були залучені) і клопотав про отримання кредиту в розмірі 36 млн руб. Кредит був отриманий і расхищен;

o надання міжбанківських кредитів"подвійною ставкою". У цьому випадку у банка-кредитора є примірник договору із заниженими показниками процентних виплат, а в банку-позичальнику, з реальними показниками. При виплаті відсотків за договорами різниця перераховується не на рахунку банку-кредитора, а на інші підконтрольні його посадовим особам рахунку;

o створення фірм-одноденок. Даний механізм передбачає створення самим банком чи його керівництвом, як правило, невеликого підприємства через підставних осіб, Після отримання великого кредиту фірма зникає, кредит не повертається;

o укладення фіктивних кредитних договорів. Характерним прикладом може служити ситуація, коли керівник банку, маючи доступ до конфіденційних даних, від імені реальних клієнтів банку заповнює документи на надання людям всіляких кредитів, які сам і отримує.

Широке поширення останнім часом набули розкрадання шляхом оформлення пільгових кредитів (учасники бойових дій, ліквідації аварій і т. д.) на вигадані імена. Кредитні інспектори приймають до розгляду фальшиві заяви про надання позики. Ці заяви можуть підкріплюватися недостовірної фінансової звітністю.

Так, працівник кредитного відділу СБ РФ Ф. здійснила розкрадання грошових коштів в розмірі 500 тис. руб. Для цього вона оформила від імені вигаданого нею учасника бойових дій в Чеченській Республіці К. заяву на отримання пільгового безвідсоткового кредиту на будівництво житлового будинку, а також отримала фіктивну довідку про наявність у К. земельної ділянки та кошторис на будівництво жилого будинку. Підпис у заяві Ф. підробила. У порушення інструкцій кредит був отриманий у відділі Ощадбанку і викрадений.

II. Розкрадання грошових коштів у сфері банківського кредитування, що здійснюються стороннім суб'єктом.

Тут важливо виділити способи розкрадань при роздрібному кредитуванні правил позичальниками (фізичні особи, підприємці та юридичні особи). На сьогоднішній день ринок роздрібного кредитування, у тому числі автокредитування, переживає справжній бум. Зростає кількість шахрайських операцій з кредитами, коли приватні особи обманними шляхами намагаються отримати кредити, свідомо не збираючись їх повертати. За даними Головного управління по боротьбі з економічними злочинами МВС Росії, сьогодні викрадається не менше 40% виданих кредитів.

При споживчому кредитуванні найбільше крадіжок здійснюється з допомогою загублених або викрадених документів (даний спосіб виявлений у 29,5% випадків). Інша схема пов'язана з оформленням фіктивних споживчих кредитів. Для цього злочинці спеціально створюють підприємство, укладають з банком угоду на видачу кредитів населенню, не маючи при цьому ніякого товару для видачі клієнтам. В одних випадках шахраї під видом прийому людей на роботу брали у них паспорти і знімали з них ксерокопії, пізніше оформляли на них фіктивні кредити, підробляли підписи, в інших - оформляли фіктивні договори споживчого кредитування клієнтів за згодою останніх, не видаючи їм товар, а виплачуючи винагороду.

III. Розкрадання грошових коштів, здійснюються стороннім суб'єктом при участі співробітників банку.

Ці способи мають місце, коли в прийнятті рішення про надання кредиту розкрадачам беруть участь уповноважені працівники банку, які помиляються або знаходяться у змові зі злочинцями.

Так, органами МВС Росії до кримінальної відповідальності притягнуто голова правління Волзького соціального банку К. Йому пред'явлено обвинувачення в тому, що він видавав клієнтам великі кредити в обмін на грошові винагороди. Зокрема, К. сприяв самарської фірмі "Пілот". Протягом двох років ця фірма отримала кредитів на 10 млрд руб.

До ознак розкрадань на стадії розподілу кредитів слід віднести:

o надання переваг без опрацювання банком фінансового стану суб'єкта, що кредитується; перевищення максимально допустимого розміру на одного позичальника;

o встановлення пільгових процентних ставок або звільнення від справляння відсотків; надання кредиту без визначення конкретної мети; видача кредиту під забудову житлового будинку без відповідних документів про виділення громадянам земельної ділянки;

o недотримання регламенту розгляду заявок на кредити та їх виділення з одноосібним резолюцій посадових осіб;

- виділення коштів без забезпечення повернення кредиту і без надання позичальником гарантій своєчасного повернення кредиту.

Ознаками злочинної змови є: подача заявки на отримання кредиту без реального економічного обгрунтування можливості його повернення; незадовільна кредитна історія позичальника; ознаки інтелектуального чи матеріального підроблення у гарантійних зобов'язаннях; факт перерахування кредитних коштів у кілька дрібних фірм, профіль діяльності яких не збігається зі схемою економічного обґрунтування можливості повернення кредиту, і ін

Спосіб вчинення розкрадань зазвичай складається з трьох етапів: підготовки, вчинення розкрадання і маскування слідів злочину. Однак у процесі розкрадань грошових коштів сліди розкрадань можуть маскуватися на етапах підготовки, безпосереднього вчинення і приховування злочину.

До числа підготовчих дій шахраїв слід включити механізм створення фіктивних підприємств - по справжніх документах особами, які не мають намір займатися господарською діяльністю; шляхом внесення в установчі документи, необхідні для реєстрації підприємства, перекручених відомостей про засновників (керівників); шляхом виготовлення підроблених статутів, реєстраційних та інших документів та ін

Механізм утворення слідів розкрадань визначається способом розкрадання. Підготовка, скоєння та маскування злочину прив'язані до укладення договору позики, який оформляється відповідними документами. Документи "кредитної справи", яке веде банк, є найбільш цінними джерелами доказової інформації по справах зазначеної категорії. У їх числі: заявка на отримання кредиту; анкета позичальника з докладними відомостями про організації; відомості про генерального директора та головного бухгалтера позичальника (та ксерокопії їх паспортів); зразки їх підписів та відбитка печатки; копія статуту організації-позичальника; кредитний договір із зазначенням предмету договору, мету отримання кредиту, джерел забезпечення кредиту; пояснювальна записка позичальника до проекту торгової або іншої операції, що вимагає отримання позики. До пояснювальної записки додаються: бухгалтерський баланс позичальника; звіт про прибутки та збитки на момент укладення кредитного договору; розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості позичальника; договір застави; довідка про рахунках позичальника, відкритих в інших банках, та ін

Слід також зазначити, що далеко не завжди при підробках і підробки переслідується мета лише замаскувати і приховати розкрадання. Такі дії можуть бути засобом вчинення розкрадань грошових коштів (відкриття підприємств за підробленими документами, підробка гарантійних листів, фальсифікація застави тощо). Сліди-ознаки містяться в матеріалах бухгалтерських проводок кредитних коштів на рахунки інших організацій, а також у документах, що відображають витрачання викрадених грошей та придбання предметів власності злочинцями на викрадені гроші.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості порушення кримінальної справи і початкового етапу розслідування розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування
Особливості провадження окремих слідчих дій по справах про розкрадання грошових коштів у сфері банківського кредитування
Обстановка вчинення розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування
Обстановка вчинення розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування
Особливості порушення кримінальної справи і початкового етапу розслідування розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування
Особливості провадження окремих слідчих дій по справах про розкрадання грошових коштів у сфері банківського кредитування
Обстановка вчинення розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування
Особливості порушення кримінальної справи і початкового етапу розслідування розкрадань грошових коштів у сфері банківського кредитування
Особливості провадження окремих слідчих дій по справах про розкрадання грошових коштів у сфері банківського кредитування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси