Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Комерційний кредит

Історично раніше всіх з перерахованих вище форм з'явився комерційний кредит, так як він виник безпосередньо з процесу виробництва і реалізації товарів; об'єкт кредитної угоди - товарний капітал.

Сучасний комерційний кредит - це кредит, що надається підприємствами один одному. Він пов'язаний з передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, визначених родовими ознаками. У РФ відповідно до ч. 2 ст. 823 Цивільного кодексу РФ договорами може передбачатися надання комерційного кредиту у вигляді авансу, попередньої оплати, відстрочки і розстрочення оплати товарів, робіт або послуг, якщо інше не встановлено законом.

Базою для виникнення комерційного кредиту є різна тривалість виробництва і реалізації товарів у різних товаровиробників. Виникає ситуація, коли одні підприємства мають готову продукцію для реалізації, а інші - їх потенційні покупці - ще не продали свої товари і в зв'язку з цим не можуть оплатити чужий товар. В даному випадку рух промислового капіталу йде паралельно позичковому. Комерційний кредит сприяє реалізації товарів і прибутку, закладеної в них. З цієї причини рівень позичкового відсотка при цій формі кредиту нижча, ніж при банківському.

Для оформлення комерційного кредиту використовується вексель - боргове зобов'язання покупця перед постачальником.

Комерційний кредит у товарній формі має певні межі використання. Насамперед обмежені його розміри. Кожен підприємець може надати комерційний кредит іншим суб'єктам тільки в межах свого товарного капіталу. Граничний розмір можливого комерційного кредиту обмежується величиною резервного капіталу підприємства-кредитора. Комерційним кредитом можуть користуватися тільки підприємства, що споживають відповідні товари. Комерційний кредит має короткостроковий характер, в той час як у підприємства може виникнути потреба залучення позикових коштів на довгостроковій основі. Розширення можливостей його використання сприяє звернення векселів. Останні можуть застосовуватися не тільки для отримання платежу, але і виступати як знаряддя платежу, переходити з рук у руки і звертатися. Слово "вексель" походить від німецького "Wechsel", означає обмін, грошовий переказ.

Звернення векселів повністю не усуває обмеженість комерційного кредиту. Прагнення подолати вузькість його кордонів призводить до виникнення банківського кредиту і одночасно до модифікації самого комерційного кредиту. Так, у сучасних умовах все більш широке застосування отримує комерційне кредитування в грошовій формі, тобто підприємства надають один одному грошові позички. Вони прагнуть випускати і розміщувати на інших підприємствах короткострокові комерційні векселя (до 6 місяців), щоб тим самим забезпечити залучення позикових коштів. Комерційний кредит повністю не вичерпав себе, в даний час намітилася тенденція підвищення його ролі і збільшення частки в обсязі наданих позичок.

Комерційний кредит відіграв позитивну роль у становленні господарства нашої країни. Він використовувався в перехідні періоди розвитку економіки. Так, його відчутний внесок спостерігався під час відновлення народного господарства після громадянської війни й інтервенції, в період непу. При відсутності повноцінної кредитної системи і нестачі кредитних ресурсів комерційний кредит забезпечував підтримання безперервності кругообігу і обороту засобів в промисловості і торгівлі. Він широко використовувався не тільки в угодах приватних підприємств, але і при продажу продукції державного сектора.

У ході кредитної реформи 1930-1932 рр. комерційний кредит був ліквідований, оскільки став перешкодою для централізованого кредитного планування та посилення державного контролю за формуванням і використанням власних оборотних коштів підприємств і організацій. Комерційний кредит і пов'язане з ним вексельний обіг утруднювали перехід до прямого планування і регулювання грошового обігу. Набули поширення в той період "дуті" та "бронзові" векселі розглядалися як причина надмірної емісії грошей. Із-за неспівпадання термінів платежу і надходження товарів (у покупців), строків надходження грошей і відвантаження продукції (у постачальників) фінансове становище підприємств залежало від можливості відстрочки платежу, а не від результатів його господарської діяльності. У погано працюючого підприємства могла з'явитися можливість отримання великих позикових коштів від своїх постачальників. Підприємства мали можливість відстрочити платежі, не піклуючись про режим економії, прискоренні оборотності оборотних коштів. Коли державний сектор зайняв панівне становище в країні, надходження вільних грошових коштів та їх використання стало регулюватися затвердженого урядом кредитного плану, перераховані вище недоліки комерційного кредиту стали аргументами для його ліквідації у 1930-ті рр.

Незважаючи на заборони, елементи комерційного кредитування завжди мали місце в економіці. Це пояснюється тим, що строки поставки товарів та грошових розрахунків за них не збігаються. У результаті виникає ситуація, коли покупці використовують надійшли матеріальні цінності до їх оплати або коли постачальники отримують гроші раніше відвантаження товарів. У практиці розрахунків це називається дебіторсько-кредиторською заборгованістю.

В умовах переходу Росії до рынку1 відбулася легалізація комерційного кредиту. Постановою Верховної Ради РФ від 24 червня 1991 року № 1451 "Про застосування векселів у господарському обороті РРФСР"2, усім підприємствам і організаціям, установам та підприємцям було дозволено здійснювати постачання продукції, виконувати роботи і надавати послуги в кредит, оформляючи такі угоди векселями. У Цивільному кодексі РФ, введеному в дію з 1 березня 1996 р., передбачена спеціальна стаття, присвячена комерційному кредиту (ст. 823). В даний час вексельний обіг у Росії регламентується Федеральним законом від 11 березня 1997 року № 48-ФЗ "ПРО перекладному і простому векселі"3, відповідно до якого визнано чинним Постанова ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р. "Про введення в дію Положення про перекладному і простому векселі". Цим Росія підтвердила свої міжнародні зобов'язання як учасника Женевської конвенції 1930 р., де був прийнятий Уніфікований закон про переказний та простий вексель. Види векселів, вимоги до оформлення та основні операції з ними були детально розглянуті в 4.2.

Розширення використання векселів сприяють такі вексельні операції банків, як облік векселів та видача позик під їх заставу, пов'язані з короткостроковим кредитуванням господарства. Облік - це операція банку, за якої він видає пред'явнику векселя суму, зазначену в ньому до настання строку платежу. Таким чином, при наявності розвинутої кредитної системи є комерційний кредит переплітається з банківським, оскільки кредитор, маючи вексель - зобов'язання позичальника, може врахувати його в банку й отримати під нього банківський кредит. Але і в цьому випадку суть комерційного кредиту не змінюється.

Поряд з комерційними векселями в обігу можуть перебувати векселя, позбавлених товарної основи (дружні, бронзові). Дружні векселі служать для того, щоб отримати дешеві кредити в банку. Векселедавець і векселетримач у цьому випадку виставляють один на одного векселя, не здійснюючи ніякої реальної поставки продукції. Банки зазвичай відмовляються від проведення таких операцій. Визначити, чи є той чи інший вексель дружнім, можна лише тоді, коли відомі відносини між векселедавцем і одержувачем вексельної суми.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Комерційний кредит
Комерційний кредит
Принципи кредитування та їх характеристика
Кредит та фінансове посередництво
Кредит
Кредит та кредитна система
Закони кредиту
Міжнародний кредит
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН
ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси