Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Міжнародні стандарти аудиторської діяльності

В даний час розробкою Міжнародних стандартів аудиту займається МФБ, яка є міжнародним об'єднанням осіб, які мають професію бухгалтера. Ця міжнародна організація була заснована в жовтні 1977 р. в цілях координації на світовому рівні діяльності професійних організацій у сфері обліку, бухгалтерської (фінансової) звітності та аудиту. Членами МФБ є більше 150 професійних організацій з 130 країн. Російська Федерація в МФБ представлена повноправним членом - Інститутом професійних бухгалтерів і аудиторів Росії (ИПБиА) і членом-спостерігачем - громадською організацією "Російська колегія аудиторів" (РУФ-аудит).

За 2001-2005 рр. Міжнародні стандарти були частково перероблені.

В табл. 2.2.1 наведено перелік MCA і положень з міжнародної аудиторської практики.

Зі змісту таблиці можна зробити деякі висновки.

Зміни MCA пов'язані з тим, що на початку 2000-х рр. західну економіку потрясли корпоративні скандали. Були виявлені факти суттєвого викривлення рядом найбільших міжнародних корпорацій своїй звітності (як правило, у бік завищення прибутку і вартості активів), і це стало можливим при прямому потуранні деяких аудиторських фірм.

Таблиця 2.2.1

Міжнародні стандарти аудиту та положення з міжнародної аудиторської практиці (видання 2005 р.)

Код документа

Назва документа англійською мовою

Переклад назви

Коментарі

International Standards on Quality Control (ISQCs)

Міжнародні стандарти контролю якості (МСКК)

1

Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Аудиту

Контроль якості для фірм, які проводять аудити та оглядові перевірки історичної фінансової інформації та інші завдання щодо забезпечення впевненості та супутніх послуг

Написаний заново. Набув чинності з 15 червня 2005 р.

Framework

Основні принципи

International Framework for Assurance Аудиту

Міжнародні принципи для завдань, що забезпечують впевненість

Написаний заново. Набрав чинності з 1 січня 2005 р.

Audits and reviews of historical financial information

Аудит та оглядові перевірки історичної фінансової інформації

100-999 International Standards on Auditing (ISAs)

100-999 Міжнародні стандарти аудиту (MCA)

120

Framework of International Standards on Auditing

Основні принципи Міжнародних стандартів аудиту

Скасовано з грудня 2004 р. у зв'язку зі вступом в силу міжнародних принципів завдань, що забезпечують впевненість

200

Objective and General Principles Governing an Audit of Financial Statements

Мета і загальні принципи, які регулюють аудит фінансової звітності

Діє з 15 грудня 2004 р. Істотно перероблений в порівнянні зі старою версією в зв'язку з підготовкою нових MCA 315 і 330 і з підготовкою нових версій MCA 500, у додатку наведені зміни, які вступають в дію з 31 грудня 2006 р. (викликані новою версією MCA 700)

210

Terms of Audit Аудиту

Умови аудиторських завдань

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новими версіями MCA 500 і 700

220

Quality Control for Audit Work

Контроль якості роботи в аудиті

Втратив чинність з 15 червня 2005 р.

220R

Quality Control for Audits of Historical Financial Information

Контроль якості для аудиту історичної фінансової інформації

Набув чинності з 15 червня 2005 р. Істотно перероблений в порівнянні з MCA 220 в редакції 2001 р.

230

Documentation

Документування

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

240

The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements

Відповідальність аудитора з розгляду шахрайства в ході аудиту фінансової звітності

Діє з 15 грудня 2004 р. Істотно перероблений в порівнянні з MCA 240 в редакції 2001 р.

240

The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements

Відповідальність аудитора з розгляду шахрайства в ході аудиту фінансової звітності

Діє з 15 грудня 2004 р. Істотно перероблений в порівнянні з MCA 240 в редакції 2001 р.

250

Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements

Облік законів і нормативних актів при аудиті фінансової звітності

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

260

Communications of Audit Matters with Those Charged with Governance

Повідомлення аспектів аудиту особам, наділеним керівними повноваженнями

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новими версіями MCA 240 і 500

300

Planning an Audit of Financial Statements

Планування аудиту фінансової звітності

Діє з 15 грудня 2004 р. Істотно перероблений в порівнянні з MCA 300 в редакції 2001 р.

310

Knowledge of the Business

Знання бізнесу

Скасовано з грудня 2004 р. у зв'язку з набранням чинності нових MCA 315, 330 і повий редакції MCA 500

315

Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement

Розуміння суб'єкта і його оточення та оцінка ризиків суттєвого викривлення

Написаний заново. Діє з 15 грудня 2004 р.

320

Audit Materiality

Суттєвість в аудиті

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новими версіями MCA 240 і 500

330

The Auditor's Procedures in Response to Assessed Risks

Процедури аудитора, виконані у відповідь на оцінені ризики

Написаний заново. Діє з 15 грудня 2004 р.

400

Risk Assessments and Internal Control

Оцінка ризиків і внутрішній контроль

Скасовано з грудня 2004 р. у зв'язку з набранням чинності нових MCA 315, 330 та нової редакції MCA 500

401

Auditing in a Computer Information Systems Environment

Аудит в середовищі комп'ютерних інформаційних систем

Скасовано з грудня 2004 р. у зв'язку з набранням чинності нових MCA 315, 330 та нової редакції MCA 500

402

Audit Considerations Relating to Entities Using Service Organizations

Облік при аудиті особливостей суб'єктів, що використовують обслуговуючі організації

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

500

Audit Evidence

Аудиторські докази

Діє 15 грудня 2004 р. Істотно перероблений в порівнянні з MCA 500 в редакції 2001 р.

501

Audit Evidence - Additional Considerations for Specific Items

Аудиторські докази - додатковий розгляд особливих статей

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

505

External Confirmations

Зовнішні підтвердження

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

510

Initial Аудиту-Opening Balances

Первинні завдання - початкові сальдо

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

520

Analytical Procedures

Аналітичні процедури

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

530

Audit Sampling and Other Means of Testing

Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркового тестування

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

540

Audit of Accounting Estimates

Аудит оціночних значень

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

545

Auditing Fair Value Measurements and Disclosures

Аудит вимірювань та розкриття інформації про справедливу вартість

Діє з 15 грудня 2004 р. Написаний заново після 2001 р., містить редакційні зміни, викликані новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

550

Related Parties

Пов'язані сторони

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

560

Subsequent Events

Подальші події

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500, у додатку наведені зміни, які вступають в дію з 31 грудня 2006 р. (викликані новою версією MCA 700)

570

Going Concern

Безперервність діяльності

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

580

Management Representations

Заяви керівництва

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новими версіями MCA 240 і 500

600

Using the Work of Another Auditor

Використання роботи іншого аудитора

Поки залишається в первісній редакції

610

Considering the Work of Internal Auditing

Розгляд роботи внутрішнього аудиту

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

620

Using the Work of an Expert

Використання роботи експерта

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500, у додатку наведені зміни, які набирають чинності з 15 червня 2005 р. (пов'язані з новою редакцією MCA 200 і МСКК 1)

700

The Auditor's Report on Financial Statements

Аудиторський звіт (висновок) щодо фінансової звітності

Діє в редакції 2001 р., але буде скасовано після вступу в дію MCA 700R

700R

The Independent Auditor's Report on a Complete Set of General Purpose Financial Statements

Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності загального призначення

Набуде чинності з 31 грудня 2006 р. Істотно перероблений в порівнянні з попередньою версією MCA 700

701

Modifications to the Independent Auditor's Report

Модифікації звіту (висновку) незалежного аудитора

Написаний заново. Набуде чинності з 31 грудня 2006 р.

710

Comparatives

Порівняльні значення

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

720

Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements

Інша інформація в документах, що містять фінансову звітність

Діє з 15 грудня 2004 р. з редакційними змінами, викликаними новими MCA 315 і 330 і новою версією MCA 500

800

The Auditor's Report on Special Purpose Audit Аудиту

Аудиторський звіт (висновок) з аудиторським завданням для спеціальних цілей

З 31 грудня 2006 р. набирають чинності редакційні зміни, викликані новою версією MCA 700

1000-1100 International Auditing Practice Statements (lAPSs)

1000-1100 Положення з міжнародної аудиторської практиці (ПМАП)

1000

Inter-Bank Confirmation Procedures

Процедури міжбанківського підтвердження

Поки залишається в первісній редакції

1001

IT Environments - Stand-alone Personal Computers

Середовище ІТ Автономні персональні комп'ютери

Скасовано з грудня 2004 р.

1002

IT Environments - On-line Computer Systems

Середовище ІТ Онлайнові комп'ютерні системи

Скасовано з грудня 2004 р.

1003

IT Environments - Database Systems

Середовище ІТ Системи баз даних

Скасовано з грудня 2004 р.

1004

The Relationship Between Banking Supervisors and Banks' External Auditors

Взаємовідносини між органами банківського нагляду та зовнішніми аудиторами

Поки залишається в первісній редакції

1005

The Special Considerations in the Audit of Small Entities

Особливості аудиту малих підприємств

Поки залишається в первісній редакції. З 2003 р. всі новостворювані ( редаговані) MCA включають нові розділи "Особливості аудиту малих підприємств". Можна очікувати, що з часом даний ПМАП перестане існувати як самостійний документ

1006

Audits of Financial Statements of Banks

Аудит фінансової звітності банків

Поки залишається в первісній редакції

1007

Communications with Management

Контакти з керівництвом клієнта

Скасовано з червня 2001 р.

1008

Risk Assessment and Internal Control - CIS Characteristics and Considerations

Опенька ризиків і система внутрішнього контролю - характеристики КІС** та пов'язані з ними питання

Скасовано з грудня 2004 р. у зв'язку з набранням чинності нових MCA 315, 330 та нової редакції MCA 500

1009

Computer-assisted Audit Techniques

Методи аудиту з допомогою комп'ютерів

Скасовано з грудня 2004 р.

1010

The Consideration of Environmental Matters in the Audit of Financial Statements

Облік екологічних питань при аудиті фінансової звітності

Поки залишається в первісній редакції

1011

Implication for management and Auditors of the Year 2000 Issue

Висновки для керівництва клієнта і аудиторів по питанню 2000 р.

Скасовано з червня 2001 р.

1012

Auditing Derivative Financial Instruments

Аудит похідних фінансових інструментів

Поки залишається в первісній редакції

1013

Electronic Commerce - Effect on the Audit of Financial Statements

Електронна комерція - вплив на аудит фінансової звітності

Написаний заново після 2001 р.

1014

Reporting by Auditors on Compliance with International Financial Reporting Standards

Звіти аудиторів про відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності

Написаний заново після 2001 р.

2000-2699 International Standards on Review Аудиту (ISREs)

2000-2699 Міжнародні стандарти щодо завдань з оглядової перевірки

2400

Engagements to Review Financial Statements

Завдання з оглядової перевірки фінансової звітності

Перенумерован, раніше називався MCA 910

Assurance аудиту other than audits or reviews of financial information historigal

Завдання, що забезпечують впевненість, інші, ніж аудити або оглядові перевірки історичної фінансової інформації

3000-3699 International Standards on Assurance Аудиту (ISAEs)

3000-3699 Міжнародні стандарти по завданнях, що забезпечує впевненість

3000 R

Assurance Аудиту Other tnan Audits or Reviews of Historical Financial Information

Завдання, що забезпечують впевненість, інші, ніж аудити або оглядові перевірки історичної фінансової інформації

Замінив MCA 100

3400

The Examination of Prospective Financial Information

Дослідження очікуваної фінансової інформації

Перенумерован, раніше називався MCA 810

Related services

Супутні послуги

4000-4699 International Standards on Related Services (ISRSs)

4000-4699 Міжнародні стандарти супутніх послуг

4400

Engagements Agreed to Perform-upon Procedures Financial Information Regarding

Завдання та виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації

Перенумерован, раніше називався MCA 920

4410

Engagements to Compile Financial Information

Завдання по компіляції фінансової інформації

Перенумерован, раніше називався MCA 930

Зміни пішли за двома напрямками. Були вжиті заходи щодо посилення контролю за аудиторами. Так, в США був прийнятий Закон Сарбанеса-Окслі (COSO), предусмотревший для цього цілий ряд заходів. У ряді інших економічно розвинених країн Заходу, де традиційно регулювання аудиту проводилося самими громадськими організаціями чи об'єднаннями аудиторів, в даний час спостерігається тенденція посилення державного впливу на таке регулювання. В той же час і Міжнародна федерація бухгалтерів інтенсифікувала свою законотворчу діяльність і внесла низку змін до MCA.

Одним з основних постулатів COSO є пряма відповідальність ради директорів, так і менеджменту за створення та забезпечення ефективного здійснення орієнтованого на ризики внутрішнього контролю підприємства.

Принципи COSO і лягли в основу нової редакції MCA, внесених після 2001 р. Внесення змін до MCA знадобилося для того, щоб підвищити ефективність роботи аудиторів і дещо знизити їх робота без зниження якості роботи, що дозволило б уникнути занадто різкого стрибка аудиторських гонорарів.

У новому збірнику MCA змінена структура. У збірнику 2001 р. всі документи були розмішені у двох розділах - Міжнародні стандарти аудиту та Положення з міжнародної аудиторської практиці (на початку збірки був надрукований Кодекс професійної етики аудиторів); зараз з'явилися додаткові розділи за Міжнародними стандартами контролю якості, за основним принципам регламентуючих документів, за завданнями, що забезпечує впевненість, і по супутнім послуг. Кілька MCA (810, 910, 920 930) перейшли з загального розділу за стандартами у новостворені розділи, і змінилася їх нумерація (код).

Основна відмінність полягає в тому, що використання підходів COSO до аудиту призвело до створення нових MCA 315 і 330. У цих стандартах по-новому викладено концепцію аудиторських ризиків; наведені інші, ніж раніше, опис і класифікація системи внутрішнього контролю і контрольної середовища, порядок проведення аудиторських процедур і отримання аудиторських доказів. Заново підготовлений MCA 500 з аудиторським доказам: змінилися склад і класифікація передумов підготовки фінансової звітності, розширені склад та класифікація методів отримання аудиторських доказів. Ці серйозні зміни і спричинили за собою низку змін до інших стандартах та положень з міжнародної аудиторської перевірці. Зазнав зміни MCA 200, присвячений цілям і завданням аудиту, його обсяг зріс майже втричі, зараз він включає в себе матеріал з визначенням поняття суттєвості та компонентів аудиторських ризиків. Значно змінився і MCA 300, присвячений плануванню, в частині процедур планування. Нові підходи, терміни, визначення спричинили за собою масу редакційних змін, які потрібно внести в наступні стандарти: MCA 210, 230, 250, 260, 320, 402, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 545, 550, 560, 570, 580, 610, 620, 710 і 720. Крім того, втратили силу колишні MCA 310 (знання діяльності клієнта), 400 (аудиторські ризики), 401 і попередня версія MCA 500.

Важливе нововведення полягає в переробці MCA 220, присвяченого якості аудиту. Замість нього розроблено окремий Міжнародний стандарт контролю якості № 1 і додатково підготовлена нова версія MCA 220. В області контролю якості зміни виявилися не настільки радикальні, як в області аудиторських ризиків. Змінилися деякі терміни, класифікація понять, довелося внести редакційні поправки в MCA 620.

Оскільки радикальні зміни MCA були пов'язані з необхідністю рішучої боротьби з випадками корпоративного шахрайства, вони торкнулися MCA 240, присвячений розгляду аудитором випадків шахрайства і помилок. Підготовка нової версії MCA 240 спричинила за собою необхідність внесення редакційних поправок до MCA 260, 320 і 580.

Зазнав зміни і головний стандарт аудиторів - аудиторський висновок за результатами перевірки. З 2006 р. введена нова версія MCA 700, присвячена аудиторського висновку; підготовлено самостійний MCA 701, в якому розглянуті питання модифікації аудиторських висновків (раніше це було включено в MCA 700). Ці зміни вимагатимуть внесення додаткових поправок MCA 200, а також у MCA 210, 560 і 800. Їх фрагменти вже опубліковані в збірнику MCA видання 2005 р. в якості додатків до MCA в тій редакції, яка набрала чинності роком раніше.

Після публікації російського перекладу збірника був підготовлений MCA 545, присвячений аудиту статей звітності, підготовлених з використанням концепції справедливої вартості. Більш того, поява MCA 315 і 330 призвело до необхідності внести редакційні правки і в цей, новий для нас стандарт. Намічені в загальних рисах у виданні 2001 р. підходи по регламентуванню аудиторських завдань, що забезпечують впевненість (assurance аудиту), отримали подальший розвиток в окремій групі документів, отримали коди 3000 і 3400.

У новій редакції скасовуються ПМАП 1001, 1002, 1003 і 1009, присвячені застосуванням комп'ютерів у бухгалтерському обліку та аудиті. Мабуть, его пов'язано з тим, що років 10-15 тому застосування обчислювальної техніки в обліку вважалося великим технічним нововведенням, яке спричинило за собою зміни в порядку оцінки аудиторських ризиків, в плануванні аудиту і в підходах до збору аудиторських доказів. Зараз рідкісним винятком є випадки, коли бухгалтери і аудитори не використовують у своїй роботі комп'ютери, тому всі аспекти, пов'язані з обчислювальною технікою, було визнано доцільним включити в інші стандарти загальної призначеності. Разом з тим з'явилося нове ПМАП 1013, присвячене аудиту клієнтів, що здійснюють торгові операції за допомогою Інтернету, і ПМАП 1014, присвячене звітності, підготовленої відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Наведений аналіз MCA показує, що зміни необхідно внести і в федеральні правила (стандарти), оскільки вони створювалися на основі MCA 2001 р. видання.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Стандарти аудиторської діяльності
Федеральні стандарти аудиторської діяльності
Аудиторська діяльність: поняття, цілі, завдання
Внутрішні стандарти аудиторських організацій
Стандарти саморегулівних організацій аудиторів, аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів
Міжнародні професійні кодекси і стандарти
Міжнародні стандарти ISO
Система міжнародних стандартних повідомлень в інтернет-комерції
Розкриття інформації за сегментами згідно з російськими та міжнародними стандартами
Цілі та завдання аудиторської діяльності. Її класифікація
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси