Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Надійність товарів

Надійність товару полягає в його здатності зберігати в часі і у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання і транспортування.

Надійність включає в себе чотири комплексних властивості: безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, сохраняемость. Надійність відновлюваних (що підлягають ремонту) виробів оцінюється показниками безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності і зберігання; невідтворюваних - безвідмовністю і збереженість.

Безвідмовність - це здатність товару безперервно зберігати працездатний стан протягом деякого часу або напрацювання (тривалості або обсягу роботи в годинах, циклах, кілометрах і ін). Її оцінюють за середнім часу роботи, що припадає на одну відмову, ймовірність роботи без відмови та іншими показниками. До показників безвідмовності відносяться ймовірність безвідмовної роботи, середній наробіток на відмову; інтенсивність відмов, параметр потоку відмов та ін.

Імовірність безвідмовної роботи - це ймовірність того, що в межах заданої напрацювання відмова об'єкту не виникає.

Відмова - подія, що полягає в порушенні працездатного стану. Напрацювання до відмови - напрацювання об'єкта від початку експлуатації до виникнення першої відмови.

Ймовірність безвідмовної роботи розраховується за формулою

(49)

де N - число виробів при t = 0; п - число виробів, що відмовили на відрізку від 0 до t.

Середнє напрацювання на відмову - це відношення сумарної напрацювання відновлюваного об'єкта до математичного очікування числа його відмов протягом цього напрацювання (тривалість або обсяг роботи об'єкта).

Середнє напрацювання на відмову розраховується за формулою

(50)

де tn - сумарне напрацювання виробу за період часу; r(t) - кількість відмов за час напрацювання.

Інтенсивність відмов - умовна щільність ймовірності виникнення відмови об'єкта, яка визначається за умови, що до розглянутого моменту відмова не виникла.

Середня напрацювання електроприладів до відмови визначається випробуванням 12-15 зразків і розраховується (Тср) в годинах за формулою

(51)

де tj - час функціонування i-го зразка до відмови, год; i - умовний номер випробовуваного зразка; N - кількість випробовуваних зразків; п - кількість зразків, що вийшли з ладу; Т - напрацювання працездатних зразків за час випробування.

Наприклад, показниками безвідмовності електробритви є безвідмовна напрацювання (ч), середнє напрацювання на відмову (ч).

Довговічність - здатність товару зберігати працездатний стан до настання граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту. Вона залежить від фізичного зносу чи морального старіння, тобто поступової відносної втрати якості при збереженні абсолютного значення його показників, і характеризується такими показниками,

як строк служби, ресурс (нормована тривалість роботи в годинах, циклах та ін).

Моральне старіння товару відбувається в результаті створення нового товару більш високої якості, наприклад автомобіля з більш сучасним дизайном кузова і салону, економічним двигуном і більш ефективною системою безпеки; більш продуктивного персонального комп'ютера; акустичної системи з більш ефектним звучанням. Застосування старого товару стає економічно нераціональним і малоефективним.

Термін служби - це календарна тривалість експлуатації від початку експлуатації чи її поновлення після ремонту до переходу в граничний стан. Середній термін служби - математичне очікування терміну служби. Ресурс - сумарне напрацювання об'єкта від початку його експлуатації чи її поновлення після ремонту до переходу в граничний стан. Середній ресурс - математичне очікування ресурсу.

Наприклад, показником довговічності велосипеда є встановлений термін служби (років); побутових пральної машини й пилососа - установлений строк служби і середній термін служби (років); для побутового водоочисника - термін служби (років) та ресурс елементу (літрів очищеної води).

Закінчення ресурсу пов'язано з втратою товаром основних властивостей, що обумовлюють його споживну вартість. Ресурс товару закінчується, коли значення показників, які характеризують ефект експлуатації (споживання) або безпеки, досягають неприйнятних значень. Скажімо, тривалість використання побутового водоочисника лімітується ресурсом його картриджів, що забезпечують очищення води. Ресурс такого картриджа встановлюється на основі його працездатності, тобто здатності очищати забруднену воду з необхідною ефективністю, і вважається закінченим, коли ефективність очищення води з вмістом забруднювача з концентрацією 2 ГДК (предельнодопустимая концентрація) становить менше 50% (рис. 8.1).

Слід зазначити, що протягом ресурсу значення показників якості можуть знижуватися. Так, у автомобіля знижується потужність двигуна і росте витрата палива; у електропобутових приладів для нагрівання води на 10-15% знижується ККД внаслідок утворення накипу; у ламп розжарювання на 10-15%, а у люмінесцентних - на 20-40% зменшується світловий потік; у побутового водоочисника знижується ефективність очищення води.

Рис. 8. 1. Залежність ефективності очищення води побутових водоочисників від ресурсу картриджів (водоочисник "Аквафор" - 1000 дм3, "Бар'єр" - 350 дм3)

Ремонтопридатність - властивість товару, що полягає в пристосованості до підтримки і відновлення працездатного стану шляхом технічного обслуговування і ремонту. До показників ремонтопридатності відносяться середній час відновлення, інтенсивність відновлення та ін. Час відновлення - це тривалість відновлення працездатного стану. Наприклад, ремонтопридатність побутових електроприладів характеризується середнім часом відновлення (год).

Збереженість - здатність товару зберігати в заданих межах значення параметрів, що характеризують здатність товару виконувати необхідні функції, протягом і після зберігання і (або) транспортування. Її показники термін зберігання, термін придатності, гамма-процентний термін зберігання.

Термін зберігання - календарна тривалість зберігання і (або) транспортування об'єкта, протягом якого зберігаються в заданих межах значення параметрів, що характеризують здатність товару виконувати задану функцію. Гамма-процентний термін зберігання - це термін зберігання товару, який буде досягнутий товаром із заданою ймовірністю відсотків. Термін придатності - період, після закінчення якого продукт вважається непридатним для використання за призначенням. Для продовольчих товарів може бути встановлений строк реалізації - період, протягом якого харчовий продукт може пропонуватися споживачеві.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні поняття і принципи оцінки надійності та безпеки у процесах функціонування об'єкта та життєдіяльності людини
Розвантаження товарів
Роздільне зберігання товарів підвищеного і зниженого споживчого попиту
Ціна та оплата товару
Економічний аналіз нового товару
Доставка товарів
Розробка та впровадження нового товару на ринок
Забезпечення надійності ланцюгів поставок
Методи забезпечення надійності ланцюгів поставок
Якість будівництва в забезпеченні надійності і безпеки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси