Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи маркетингових досліджень

У маркетингу широко використовуються різні прийоми і методи дослідження, засновані як на теоретичних, так і практичних підходах розвитку і вдосконалення господарської діяльності суб'єктів ринку.

Значимість маркетингових досліджень зростає з розвитком досягнень науки і суспільної свідомості. Рішення маркетингових завдань здійснюється шляхом застосування різних прийомів і методів досліджень.

Виділяють загальнонаукові і аналітико-прогностичні методи маркетингових досліджень.

До общенаучным методів маркетингових досліджень відносяться:

1. Системний аналіз. Цей метод дозволяє розглядати будь-яку ринкову ситуацію як об'єкт з великим діапазоном внутрішніх і зовнішніх причинно-наслідкових зв'язків. Наприклад, швидке поширення комп'ютерної техніки пов'язане з досягненнями в галузі науки та техніки, зростанням потреби у інформаційному забезпеченні.

2. Комплексний аналіз. Цей метод аналізу дозволяє досліджувати ринкову ситуацію, розглядаючи її як об'єкт зі складною структурною основою. Наприклад, проблема ринку окремого товару багато в чому пов'язана зі зміною попиту, товарної пропозиції, ціни, системи розподілу і т. д. Вивчаючи їх у комплексі, можна визначити стратегічні та тактичні рішення щодо оптимізації ситуації.

Методи системного аналізу та комплексний аналіз тісно взаємопов'язані і не можуть бути реалізовані один без іншого. Це обумовлено тим, що в конкретній ситуації необхідно дослідити всі існуючі між фірмою і споживачами зв'язки (внутрішні та зовнішні), а також усі сторони і аспекти прояву цих зв'язків (структура, обсяг).

3. Метод програмно-цільового планування. Цей метод аналізу використовується при розробці і реалізації стратегії і тактики маркетингу. На цьому методі засновано вся планова маркетингова діяльність підприємства.

До основних аналітико-прогностичним методів дослідження відносяться:

1. Метод лінійного програмування. Цей математичний метод дослідження заснований на виборі з ряду альтернативних рішень найбільш сприятливого (з мінімальними витратами, максимальним прибутком, найменшими витратами часу або зусиль). Наприклад, вдосконалення асортименту товарів при обмежених ресурсах, оптимізація товарних запасів, раціоналізація маршрутів доставки товарів.

2. Метод, заснований на теорії масового обслуговування. Цей метод використовується при виборі черговості обслуговування замовників, складанні графіків поставок товарів та вирішенні інших аналогічних завдань. Метод заснований на вивченні складної закономірності розвитку ринку та потоку заявок на обслуговування.

3. Метод, заснований на теорії зв'язку, тобто на механізмі "зворотних зв'язків" суб'єктів ринку з конкретним ринком. Цей метод дозволяє своєчасно отримати сигнальну інформацію про процеси, що виходять за межі встановлених параметрів, і підвищує ефективність використання одержуваних інформаційних даних. В маркетинговій діяльності такий підхід дає можливість управляти товарними запасами, тобто регулювати надходження та відвантаження, а також процесами виробництва і збуту, тобто пов'язувати виробничі потужності з можливостями збуту.

4. Метод, заснований на теорії ймовірностей. Ця теорія сприяє прийняттю правильних рішень, які зводяться до вибору з можливих дій найбільш пріоритетним. Наприклад, виробляти чи не виробляти який-небудь продукт, реорганізовувати або розширювати виробництво, проникати на ринок чи ні.

5. Метод мережевого планування. Цей метод дає можливість регулювати послідовність окремих видів робіт в рамках конкретної програми. Метод дозволяє чітко фіксувати основні етапи роботи, визначати терміни їх виконання, розмежовувати відповідальність, економити витрати, передбачати можливі відхилення. Метод найбільш ефективний при розробці програми виробництва нового товару, організації пробних продажів, підготовці та проведенні збутових і рекламних кампаній.

6. Метод, заснований на ділових іграх. Ділові ігри допомагають вирішити реальні маркетингові ситуації шляхом імітування дій різних суб'єктів ринку. Наприклад, "програвання" різних варіантів виходу на нові ринки дозволяє знайти оптимальне рішення для фірми.

7. Метод функціонально-вартісного аналізу. Цей метод застосовується для комплексного вирішення завдань, пов'язаних з підвищенням якості продукції при одночасній економії матеріальних і трудових ресурсів компанії.

8. Метод економіко-статистичного аналізу. Цей метод використовується для комплексного вирішення завдань і дає компанії можливість здійснювати пошук раціональних рішень в галузі вдосконалення технології виробництва продукції і забезпечення її конкурентоспроможності на ринку. Рішення цієї задачі пов'язано з підвищенням якості продукції і одночасно економією матеріальних і трудових ресурсів.

9. Економіко-математичне моделювання. Цей метод використовується для опису системи зв'язків між подіями, діями або процесами і дає можливість з урахуванням діючих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища оцінити перспективи розвитку конкретного ринку, визначити стратегію і тактику маркетингової діяльності, можливі відповідні кроки конкурентів, оптимальні витрати на маркетинг для отримання необхідного розміру прибутку.

10. Метод експертних оцінок. Експертні оцінки дають змогу виявити сильні і слабкі сторони підприємства, оцінити ефективність тих чи інших маркетингових заходів. Правильне проведення експертизи передбачає вирішення питань, пов'язаних з формуванням експертної групи, процедурою експертизи, вибором методів обробки результатів експертних оцінок. Процедура експертизи передбачає колективне обговорення ідей на основі проведення дискусій або опитувань із застосуванням анкет.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Маркетингові дослідження
Поняття маркетингового дослідження. Класифікація маркетингових досліджень по області застосування
Етичні аспекти маркетингових досліджень
Область застосування маркетингових досліджень і їх роль в маркетингу
Класифікація маркетингових досліджень за схемою проведення
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Методи прогнозування у маркетингових дослідженнях
Призначення, загальна характеристика та класифікація маркетингових досліджень
Основні типи шкал, що використовуються в маркетингових дослідженнях
Якісні методи досліджень
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси