Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка в питаннях і відповідях
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 14. РИНОК ПРАЦІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Поняття "ринок праці" і "заробітна плата"

Ринок праці (labor market) - це механізм взаємодії між власниками капіталу, робочою силою і державою з приводу виробництва і реалізації продукту.

Він найважливіший з ринків ресурсів. Без нього не може бути розвитку економіки, людини і суспільних відносин. Ринок праці є найважливішим сегментом національного і міжнародного ринку.

У процесі праці людина використовує свої фізичні та розумові здібності і діє усвідомлено. Економічно працю реалізується в робочій силі (laborpower) - сукупності фізичних і духовних здібностей, які людина використовує в своїй діяльності.

У ринковій економіці робоча сила продається власнику капіталу і виступає як товар. Вона має специфічну споживчу вартість, так як сприяє не тільки створенню нового продукту, але і нової вартості. Наприклад, людина, яка включає верстат або комп'ютер, змушує їх працювати. У зв'язку з цим робоча сила не тільки відтворює свою вартість (заробітну плату), але і створює нову вартість, згодом приймає форму прибутку, яка є умовою накопичення капіталу.

На ринку праці формується ціна найманої робочої сили як товару. Це і є заробітна плата, або ціна праці.

Заробітна плата (wage) - ціна, що виплачується наймачем працівникові за використання його робочої сили протягом певного періоду часу з урахуванням складного співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили. Величина заробітної плати залежить від ставки заробітної плати.

Ставка заробітної плати - це ціна за використання послуг праці в одиницю часу (годину, день, тиждень тощо). Залежно від методу оцінки трудових витрат використовують часі (погодинну, денну, тижневу, місячну), відрядні, акордні та інші види ставок. Наприклад, в США в даний час основна форма ставки заробітної плати погодинна.

Усі наймані працівники отримують певну ставку заробітної плати. Це є їх основним доходом (крім премій, гонорарів і винагород).

Номінальна і реальна заробітна плата. Диференціація ставок заробітної плати

Розрізняють номінальну і реальну заробітну плату (рис. 14.1)

Відмінність між номінальною та реальною заробітною платою

Рис. 14.1. Відмінність між номінальною та реальною заробітною платою

Номінальна (грошова) заробітна плата (nominal wage, nominal money, money wage) - це зафіксована в документах величина заробітної плати в грошовому вираженні, що характеризує рівень оплати праці. Простіше кажучи, це сума грошей, отримана працівником за виконану працю (годину, день, тиждень тощо).

Реальна (натурально-речова) заробітна плата (actual wage, real wage) - кількість товарів і послуг, яку працівник може придбати на свою грошову заробітну плату. Це купівельна спроможність грошової заробітної плати, або грошова заробітна плата з поправкою на зміну рівня цін.

Реальна заробітна плата залежить від номінальної, а також від рівня цін на товари і послуги

Її зміна в процентному відношенні можна визначити як різницю між процентними змінами у номінальній заробітній платі і процентним зміною в рівні цін. Так, підвищення номінальної заробітної плати на 8% при зростанні рівня цін на 5% дає приріст реальної заробітної плати на 3%.

Звернемо увагу на відносно тісний взаємозв'язок у довгостроковому періоді між реальною заробітною платою і продуктивністю праці. Реальна погодинна заробітна плата зростає приблизно такими ж темпами, як продуктивність праці, тобто обсяг виробництва на одного робітника. Таким чином, реальний дохід і фактичний обсяг виробництва - це два способи бачення виробництва, і не дивно, що реальний дохід на одного робітника безпосередньо залежить від обсягу виробництва на одного робітника. Випуск більшого фактичного обсягу виробництва в годину означає розподіл більшого реального доходу на кожну відпрацьовану годину.

Щоб краще зрозуміти це твердження, візьмемо простий випадок - класичний приклад з Робінзоном Крузо на безлюдному острові: кількість риби, яку він може зловити за годину, і є його реальна заробітна плата.

Диференціація ставок заробітної плати на практиці пояснюється наступними факторами:

o робочі неоднорідні - вони розрізняються за здібностями, а також за рівнем підготовки і в результаті попадають в не конкуруючі один з одним професійні групи;

o види робіт відрізняються ступенем привабливості, грошові аспекти різних робіт неоднакові;

o ринки праці зазвичай характеризуються недосконалою конкуренцією.

Диференціацію ставок заробітної плати в цілому можна пояснити наявністю на ринку:

o неконкуруючих груп, тобто різницею у здібностях та рівні підготовки різних груп робітників;

o вирівнюючих коефіцієнтів в оплаті праці, які компенсують негрошові відмінності робіт;

o відхилень від умов конкуренції на ринку у вигляді географічного та штучного обмеження мобільності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Формування цін на ринку праці: заробітна плата
ПЛАН ПО ПРАЦІ І ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ
Продуктивність праці та заробітна плата
Формування цін на ринку праці: заробітна плата
ПЛАН ПО ПРАЦІ І ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ
Продуктивність праці та заробітна плата
Заробітна плата як ціна праці. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Залежність рівня заробітної плати від попиту на працю і пропозиції праці
Диференціація ставок заробітної плати і її причини. Інвестиції в людський капітал. Тарифна система
Реальна і номінальна відсоткові ставки
Заробітна плата як ціна праці. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Залежність рівня заробітної плати від попиту на працю і пропозиції праці
Рівень цін, темп інфляції, реальні та номінальні показники
Номінальний і реальний доходи.
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси