Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація управління та трудової адаптації персоналу організації

В силу специфіки діяльності багато компаній стикаються з необхідністю набору нових співробітників. Це робить проблему адаптації знову надійшов персоналу надзвичайно актуальною. Сьогодні в практиці діяльності невеликого підприємства управлінням адаптацією нових співробітників займається їхній безпосередній начальник. Однак у більшості торгових компаній у цьому процесі все більш активно бере участь служба персоналу. Крім того, як вже зазначалося, на деяких підприємствах у складі служби управління персоналом виділяються спеціальні підрозділи (або фахівці) з управління професійною орієнтацією та адаптацією працівників.

Перерахуємо основні завдання підрозділу (або фахівця) з управління адаптацією:

o організація семінарів та курсів з різних питань адаптації;

o проведення індивідуальних бесід з новими (або переміщуються на посаді) працівниками;

o створення короткотермінових курсів для керівників, вступників;

o підготовка наставників;

o підготовка заміни при ротації працівників;

o проведення в колективі рольових ігор, спрямованих па згуртування співробітників.

Підрозділ (або фахівець) з управління адаптацією повинен виконувати такі функції:

o вивчення та прогнозування ринку праці, здійснення відповідних змін у структурі кадрового потенціалу;

o відбір і найм персоналу на основі методу профессіограмм і описи робіт з метою кращої професійної орієнтації;

o розміщення працівників по підрозділах і робочих місцях;

o відбір резерву майбутніх керівників з числа молодих співробітників з лідерським потенціалом;

o організація взаємодії з регіональними системами управління профорієнтацією та адаптацією.

Однією з головних функцій таких підрозділів має стати розробка і реалізація загальних і спеціалізованих (спеціальних) програм адаптації. Адаптаційна програма в самих загальних рисах являє собою комплекс заходів, спрямованих на полегшення входження нового співробітника в організацію. При цьому можлива розробка загальних і спеціальних адаптаційних програм.

Загальна програма адаптації має охоплювати все підприємство і складатися з 6-9 розділів. Приблизну схему такої програми можна представити наступним чином.

o Загальне уявлення про підприємство: цілі; пріоритети; проблеми; традиції; продукція (послуги) і її споживачі; набір видів діяльності; організаційна структура; інформація про керівників.

o Оплата праці: системи та форми оплати праці на підприємстві; норми оплати праці та ранжування працівників; оплата понаднормової роботи.

o Додаткові пільги: страхування; облік стажу; допомоги по тимчасовій непрацездатності, вихідні допомоги; можливості навчання на роботі; інші пільги і послуги підприємства для своїх співробітників.

o Охорона праці та дотримання техніки безпеки: запобіжні заходи; місця надання першої допомоги; попередження про можливі небезпеки на виробництві; правила протипожежної безпеки; правила поведінки при аваріях та оповіщення про них.

o Працівник, його статус та просування: термін та умови наймання, призначення, переміщення і просування; випробувальний термін.

o Керівництво роботою; права і обов'язки працівника; права безпосереднього керівника; дисципліна і стягнення; комунікації.

o Служба побуту: організація харчування та кімнати відпочинку, надання побутових послуг працівникам підприємства тощо

Після реалізації загальної програми адаптації можуть застосовуватися спеціалізовані (або спеціальні) програми адаптації.

Спеціальна (спеціалізована) програма охоплює питання, пов'язані з конкретним підрозділом або робочим місцем. Як правило, здійснюється у формі бесід з працівником і керівником. Така програма містить наступні питання:

o функції підрозділу (відділу, секції та ін): цілі, пріоритети, структура; напрями діяльності; взаємовідносини з іншими підрозділами; взаємовідносини всередині підрозділу;

o обов'язки і відповідальність працівника: детальний опис роботи і очікуваних результатів; нормативи якості виконання роботи та основи оцінки виконання; тривалість робочого дня і перерви;

o додаткові обов'язки (заміна відсутнього працівника тощо) і винагороду;

o процедури, правила, розпорядження: правила, характерні тільки для даного підрозділу; правила техніки безпеки; гігієнічні стандарти (у тому числі харчування, куріння на робочому місці та ін); поведінка у разі аварій (нещасних випадків); використання обладнання; охорона (проблеми, пов'язані з крадіжкою), винос речей з підрозділу; контроль за порушеннями; контроль і оцінка виконання;

o огляд підрозділи: місця куріння, місця надання першої допомоги тощо;

o знайомство нового працівника з працівниками підрозділу.

Програми адаптації можуть використовуватися і при первинній, і при вторинної адаптації. Певні особливості має адаптація певних категорій працівників (працівників, які повернулися після проходження навчальних курсів, після відпусток по догляду за дітьми та ін).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Професійна й організаційна адаптація персоналу
Адаптація, оцінка і навчання персоналу
Удосконалення організації трудової діяльності персоналу
Вплив мотивів задоволення на трудову поведінку персоналу організації
Система управління знаннями на рівні персоналу організації
Функціональне поділ праці і організаційна структура служби управління персоналом
Філософія управління персоналом організації
Класифікація персоналу як інструмент управління в організації
Персонал підприємства як об'єкт управління
Організаційна структура управління персоналом підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси