Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз і застосування цінових мультиплікаторів

Мультиплікатори ціна/прибуток, ціна/грошовий потік є найбільш поширеним способом визначення ціни, оскільки інформація про прибуток оцінюваної компанії і підприємств-аналогів є найбільш доступною.

В якості фінансової бази для мультиплікатора може використовуватися будь-який показник прибутку: чистий прибуток, прибуток до оподаткування, прибуток до сплати відсотків і податків і т. д.

Основна умова застосування - відповідність фінансової бази аналога і оцінюваної компанії, тобто мультиплікатор, розрахований на основі валового прибутку (до сплати відсотків і податків) компанії-аналога повинен співвідноситися з валовим прибутком до сплати відсотків і податків оцінюваної компанії.

Мультиплікатор ціна/прибуток залежить від системи бухобліку (російська, GAAP), тому для закордонної компанії-аналога необхідно привести системи нарахування прибутку до єдиних стандартів.

Крім того, можуть знадобитися і інші коригування для отримання ідентичності умов нарахування прибутку, необхідної для застосування мультиплікатора.

Фінансовою базою для розрахунку мультиплікатора ціна/ грошовий потік служить величина грошового потоку на основі показника будь-якого виду прибутку та суми нарахованої амортизації. Таким чином, існує кілька варіантів мультиплікатора ціна/грошовий потік: валовий, балансового, чистого прибутку і амортизації.

На основі чистого прибутку, краще оцінювати великі підприємства, що перебувають у подібних податкових умовах. На основі прибутку до сплати податків - індивідуальний бізнес та малі компанії, оскільки в цьому випадку усувається вплив відмінностей в оподаткуванні.

Мультиплікатор ціна/грошовий потік переважний при оцінці фондомістких підприємств, з великим об'ємом позаоборотних активів, збиткових, проблемних підприємств з невеликою величиною прибутку. Мультиплікатор ціна/прибуток використовується, якщо підприємство має високий питома вага оборотних активів або високий ступінь зносу основних засобів.

Мультиплікатор ціна/дивіденди може розраховуватися на базі регулярно сплачуються або прогнозованих дивідендних виплат при збереженні дивідендної політики і підтримці стійкого фінансового стану.

Дивіденди прогнозуються на основі ретроспективного аналізу оцінюваної компанії і по дивідендних виплат компаній-аналогів. Можливість застосування мультиплікатора залежить від схожості дивідендної політики компаній в даний момент, сумірності і можливості приведення кількості акцій, тобто від ідентичності умов виплати дивідендів, і не залежить від цілей оцінки.

Якими б не були цілі оцінки, вартість компанії визначається виплаченими дивідендами або дивідендами, які прогнозуються до виплати за період, куди входить дата оцінки. Як потім зміняться дивідендна політика, вартість, цілі, структура і стратегія компанії, до розрахованої вартості відношення не має.

Сума дивідендів повинна бути розрахована за річною відсотковою ставкою, навіть якщо дивіденди виплачуються частіше (раз на півроку, щоквартально).

Мультиплікатор ціна/виручка від реалізації використовується для визначення вартості при невисоких або схожих витратах, наприклад, нотаріальні компанії, сфера послуг (реклама, страхування, тощо). Мультиплікатор ціна/ виручка від реалізації пе залежить від методів бухобліку і коректується тільки відмінністю валют.

При використанні мультиплікатора ціна/виручка необхідно враховувати структуру капіталу оцінюваної компанії і компаній-аналогів. Якщо вони суттєво відрізняються, то мультиплікатор краще визначати у розрахунку на інвестований капітал.

Процедура оцінки підприємств з різним співвідношенням власних і позикових засобів включає ряд етапів:

1) розраховується інвестований капітал компаній-аналогів як сума власних коштів та довгострокових зобов'язань;

2) розраховується мультиплікатор як відношення інвестованого капіталу і будь-якої фінансової бази компанії-аналога;

3) визначається величина інвестованого капіталу оцінюваної компанії: мультиплікатор множиться на відповідну фінансову базу оцінюваної компанії;

4) розраховується вартість власного капіталу оцінюваної компанії як різниця інвестованого капіталу і вартості довгострокових зобов'язань оцінюваної компанії.

Мультиплікатор ціна/фізичний об'єм схожий з мультиплікатором ціна/виручка від реалізації. В цьому випадку ціна співвідноситься не з фінансовою, а з натуральним показником: обсяг випуску, розмір виробничих площ, кількість встановленого устаткування, а також будь-яку іншу одиницю фізичну одиницю виміру.

Мультиплікатор ціна/балансова вартість відноситься до моментними показниками, так як фінансовий показник розраховується на конкретну дату, а не за певний відрізок часу. Для розрахунку фінансової бази використовується балансова вартість активів компаній-аналогів на дату оцінки або на останню звітну дату.

Даний мультиплікатор застосовується при оцінці фінансових або холдингових компаній, що володіють великими пакетами цінних паперів. Фінансовою базою для розрахунку приймаються балансові активи оцінюваної компанії і компаній-аналогів, узяті з балансових звітів компаній.

Мультиплікатор ціна/чиста вартість активів відноситься до моментними показниками, так як фінансовий показник розраховується на конкретну дату і заснований на величину чистих активів, отриманих розрахунковим шляхом.

Мультиплікатор використовується в тому випадку, якщо дотримуються наступні вимоги:

o оцінювана компанія і компанії-аналоги мають значні вкладення в цінні папери, фондомісткі активи або іншу власність, яка має великі капітальні вкладення;

o основною діяльністю компанії є створення, зберігання, покупка і продаж такої власності. Трудові витрати мають невелику питому вагу. Персонал додає до вартості продукції незначну величину.

Якщо можливо застосування мультиплікатора ціна/ чиста вартість активів, то до складу критеріїв зіставності необхідно включити наступне:

o аналіз частки прибутку у виручці від реалізації оцінюваної компанії і компаній-аналогів, так як рішення про купівлю-продаж акцій може призвести до штучного зростання прибутку в останній рік;

o вивчення структури активів оцінюваної компанії і компаній-аналогів, використовуючи різні ознаки класифікації, такі як види активів, місцезнаходження тощо;

o аналіз чистих активів оцінюваної компанії і компаній-аналогів, що дозволяє визначити наявність і частку в чистих активах акцій, що представляють контрольні пакети дочірніх фірм;

o оцінку ліквідності всіх фінансових активів компанії, так як співвідношення частки акцій, що належать відкритим і закритим компаніям, є визначальною ознакою порівнянності.

На підставі отриманих результатів та аналізу схожості компаній-аналогів і оцінюваної компанії визначається мультиплікатор, який буде використовуватися при оцінці компанії, приймається і обґрунтовується чисельне значення величини цього мультиплікатора або обґрунтовується відмова від його використання.

V етап. Визначення величини вартості. Процес формування підсумкової величини вартості складається з наступних етапів:

o вибір величини мультиплікатора;

o зважування проміжних результатів;

o внесення підсумкових коректувань.

Мультиплікаторів різного виду надаються ваги, і визначаються середньозважені значення вартості оцінюваної компанії по кожному виду мультиплікаторів. Після цього визначається величина вартості оцінюваної компанії методом зважування проміжних результатів вартості.

VI етап. Внесення підсумкових коректувань. Залежно від частки оцінюваної власності проводять підсумкові коригування:

o за ступенем контролю (міноритарний, блокуючий, контрольний пакет);

o ступеня ліквідності акцій оцінюваної компанії.

На підставі всіх виконаних етапів визначається вартість оцінюваної компанії методом компаній-аналогів.

Приклад. Визначте вартість компанії і її акції на основі даних про компаніях-аналогах методом ринку капіталу (табл. 8.2).

При використанні методу компаній-аналогів необхідно розрахувати як можна більше число мультиплікаторів, оскільки різні фінансові показники дають великий розкид значень вартості, який треба звести до більш вузького й обґрунтованого інтервалу. Крім того, при розрахунку мультиплікаторів іноді, при недостатності достовірної інформації або виникнення нетипових ситуацій, доцільно використовувати показники, отримані за кілька попередніх років, і визначати середнє значення мультиплікатора.

Таблиця 8.2

Таблиця фінансових показників і коефіцієнтів

Показник

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

Оцінка компанії

Ринкова вартість

11 030

11 986

2747

7786

7388

Виручка, S

7993

4472

3815

6488

5393

1092

Балансів прибуток, ЕВІТ

2272

2144

684

1829

1498

283

Виплавка сталі, V

18 082

7135

8079

12 558

10 865

2547

Балансів вартість, В V

9196,19

8678,095

2768,571

7403,095

6063,333

1145,476

Чиста вартість активу

10 819,05

10 209,52

3257,143

8709,524

7133,333

1347,619

Кількість

розміщених

акцій

10 000

10 000

2000

5000

6000

7000

Коефіцієнти

S/EBIT

3,5180

2,0858

5,5775

3,5473

3.6001

3,8587

S/V

0,4420

0,6268

0,4722

0,5166

0,4964

0,4287

EBIT/V

0,1256

0,3005

0,0847

0,1456

0,1379

0,1111

капіталізації

0,205984

0,178875

0,248999

0,234909

0,202761

Мультиплікатори

Середовищ. аріф.

Середовищ. зваж.

C/S

1,3800

2,6802

0,7201

1,2001

1,3699

1,3166

1,3433

C/EBIT

4,8548

5,5905

4,0161

4,2570

4,9319

4,6812

4,7680

C/V

0,6100

1,6799

0,3400

0,6200

0,6800

0,6367

0,6283

C/BV

1,19941

1,381179

0,992208

1,051722

1,218472

1,1565

1,1780

C/NAV

1,019498

1,174002

0,843377

0,893964

1,035701

0,9831

1,0013

Компанії 2 і 3 не розглядаються, так як вони мають найбільш відмінні показники

Розрахунок вартості оцінюваної компанії

Мсрсд.

арифм.

Мсред.

зваж.

Рсред.

арифм.

Рсред.

зваж.

PV = Mc/s x S=

1,3166

1,3433

1437,727

1466,884

Показник

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

Оцінка компанії

4,6812

4,768

1324,78

1349,344

0,6367

0,6283

1621,675

1600,28

1,1565

1,178

1324,743

1349,371

0,9831

1,0013

1324,844

1349,371

Середовищ, зваж. PV = 1469,526

Середовищ. аріф. PV = 1449,561

Вартість компанії знаходиться в інтервалі 1450 - 1470 тис. руб.

Вартість однієї акції: в контрольному пакеті акцій:

PV акції в мажоритарному пакеті

(1 450 000 - 1 470 000): 7000 =

207,14

210,00

PV акції

міноритарного

пакета

(1 450 000 - 1 470 000): 7000 х (1 - 0,25) x (1 - 0,30) =

108,75

110,25

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оціночні мультиплікатори та їх застосування
Аналіз фінансового стану із застосуванням МСФЗ
Пропорції грошового сектора економіки і грошовий мультиплікатор
Застосування комплексу методів багатовимірного аналізу даних у дослідженнях споживчих стратегій російських громадян
Мультиплікатор автономних витрат. Податковий мультиплікатор
МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ АНАЛІЗУ РИЗИКУ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ
Визначення ринкової вартості ВАТ "XXX" за порівнянними підприємствам і мультиплікаторів
Процес створення (пропозиції) грошей банківською системою. Механізм грошового мультиплікатора
Відбір порівнянних компаній і визначення оцінного мультиплікатора
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МСФЗ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси