Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сума всіх статей витрат

По способу віднесення витрат на собівартість продукції витрати поділяються на прямі і непрямі. Прямі витрати - це витрати цільового характеру. Вони включаються в собівартість конкретного виду продукції методом прямого рахунку. До них належать основні матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, енергія на технологічні потреби, основна і додаткова заробітна плата. Непрямі витрати відносяться до декількох видів продукції і включаються у собівартість конкретного виду продукції шляхом розподілу пропорційно якій-небудь базі, наприклад, пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників.

За економічним змістом усі види витрат можуть підрозділятися на основні і накладні. До основних відносяться всі прямі витрати. Накладні виробничі витрати - це всі виробничі витрати, не включені в прямі (допоміжні матеріали), непрямі виробничі витрати, невиробничі витрати.

Для цілей прийняття управлінських рішень витрати класифікуються в залежності від зміни обсягу виробництва на постійні і змінні. Постійні витрати - це витрати, величина яких у даний період часу не залежить безпосередньо від обсягу і структури виробництва продукції (амортизація, орендна плата та ін). Під змінними витратами розуміють витрати, загальна величина яких на даний період часу знаходиться в безпосередній залежності від обсягу виробництва продукції. До них відносяться витрати на сировину, матеріали, паливо, енергію, заробітна плата робітникам. Змінні витрати поділяються на пропорційні, дигрессивные і прогресивні витрати. Під пропорційними змінними витратами розуміють витрати, які змінюються в тій же пропорції, що і обсяг виробництва продукції, під дигрессивными - витрати, що змінюються в меншій пропорції, ніж виробництво продукції; під прогресивними - витрати, які змінюються у більшій пропорції, ніж обсяг виробництва.

Для прийняття певного управлінського рішення необхідно з'ясувати, які витрати мають відношення до даного рішення, а які не мають. Прийняті в розрахунок витрати і доходи - це майбутні витрати і доходи, які залежать від прийнятого рішення, не приймаються в розрахунок витрати і доходи - це витрати і доходи, які не залежать від прийнятого рішення.

Для прийняття управлінських рішень витрати можна підрозділити на явні і неявні. До явних належать витрати, що приймають форму прямих платежів постачальникам факторів виробництва: заробітна плата робітників, службовців, менеджерів, виплати банкам, оплата транспортних витрат та ін Неявні затрати - це альтернативні витрати використання ресурсів, що перебувають у власності підприємства. Вони не передбачені контрактами, не відображаються у звітності, при цьому не стають менш реальними. Наприклад, неявні витрати будуть рівні можливості одержання грошових платежів за здачу власного будинку в оренду.

Для здійснення функції контролю і регулювання витрати поділяються на регульовані цим центром відповідальності і нерегульовані. Регульовані витрати - витрати, з якими пов'язана діяльність підрозділу і сфера відповідальності керівника даного підрозділу. В іншому випадку витрати класифікуються як не регульовані керівником цього підрозділу.

Таким чином, класифікація витрат не виконує формальну роль, а є важливим інструментом для побудови системи управління витратами та прийняття господарських рішень.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Визначення суми прямих витрат організаціями, що здійснюють виробничу діяльність
Інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
Розподіл стягнутих сум між стягувачами
Витрати та доходи підприємств
Залік статей
Правовий режим витрат
Відносні витрати
Значення застосовуваних методів оцінки статей балансу в російській практиці
Витрати банку, що враховуються при оподаткуванні прибутку
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси