Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Способи розрахунку собівартості запасів

Метод "перше надходження - перший відпустку" (ФІФО).

Метод середньозваженої вартості.

Метод ФІФО означає, що запаси, придбані або вироблені першими, будуть продані першими і, відповідно, статті, залишаються в запасі в кінці періоду, були придбані або вироблені останніми. Розглянемо приклад.

ПРИКЛАД 3.13

Умови та завдання: Компанія Generator займається продажем генераторів, причому продає лише одну модель. На початок звітного періоду у неї немає запасів. Протягом періоду компанія купує 4 генератора за цінами 1200, 1250, 1300, 1350 дол. (в порядку придбання). Компанія продала в звітному періоді 2 генератора. Яка вартість запасів наприкінці звітного періоду і яка собівартість продажів, якщо компанія для оцінки вартості запасів застосовує метод ФІФО?

Рішення: На кінець звітного періоду у компанії залишиться 2 генератора, вартість яких складе 2650 дол. (1350 + 1300). Собівартість продажів складе 2450 дол. (1200 + 1250).

За методом середньозваженої вартості вартість кожної статті визначається із середньозваженої вартості аналогічних статей на початку періоду і вартості таких статей, куплених або вироблені протягом періоду.

ПРИКЛАД 3.14

Умови та завдання: Компанія Yacht займається продажем яхт (продасть одну модель). На початок звітного періоду у неї відсутні запаси. Протягом звітного періоду компанія купує 5 яхт. Яхти обійшлися їй у 12 000, 10 000, 13 000, 14 000, 15 000 дол. (в порядку придбання). У звітному періоді компанія продана 3 яхти.

Яка вартість запасів наприкінці звітного періоду і яка собівартість продажів, якщо компанія застосовує метод середньозваженої вартості для оцінки вартості своїх запасів?

Рішення: Загальна вартість яхт становить 64 000 дол.

Вартість запасів на кінець звітного періоду складе: 64 000 дол. / 5 x 2 = 25 600 дол.

Собівартість продажів складе: 64 000 дол. /5x3 = = 38 400 дол.

Переоцінка за можливої чистої ціни продажу, якщо остання нижче собівартості проводиться по кожному виду матеріальних активів або по групах однорідних активів. При цьому слідують певним правилам, заснованим на призначення запасів.

Правила переоцінки запасів

Якщо запаси призначені для продажу, то оцінка здійснюється на основі поточних ринкових цін продажу.

Якщо запаси призначені на продаж за укладеними договорами, оцінка проводиться за контрактними цінами в обсязі, призначеному для виконання договору. Запаси, що перевищують необхідні за договором, переоцінюються за поточними ринковими цінами.

Сировина і матеріали не переоцінюються, якщо готова продукція, випущена на їх основі, буде продана за цінами, що дорівнюють або перевищують собівартість. Якщо такої впевненості немає, сировину і матеріали переоцінюються за їх відновної вартості.

Різниця по переоцінці списується на витрати в тому звітному періоді, в якому вона виявлена.

Якщо запаси залишаються в активах в майбутніх звітних періодах, то в кожному наступному періоді проводиться їх переоцінка за новою можливої чистої ціни продажів, а нова облікова вартість визначається за меншою величиною собівартості запасу або переглянутої можливої чистої ціни продажів.

Відновлення вартості за новою переоцінки відображається у звітності як зменшення суми витрачених запасів в даному звітному періоді або зменшення суми уцінки, списаної на витрати, по іншим аналогічним запасів. При цьому не слід переносити суми переоцінки з однієї класифікаційної групи запасів на іншу, наприклад сировини і готової продукції.

Запаси визнаються як витрати в тому звітному періоді, в якому вони виникли.

Визнання запасів як витрати

Після продажу запасів сума, за якою вони обліковувались, в обов'язковому порядку повинна бути визнана як витрати в тому періоді, коли визнається відповідна виручка. Величина часткового списання вартості запасів до можливої чистої вартості реалізації та всі втрати запасів повинні визнаватися як витрати у період здійснення списання або виникнення втрат. Будь-яка сума відновлення списаної вартості запасів, викликаного збільшенням можливої чистої вартості реалізації, повинна визнаватися як зменшення величини запасів, визнаної в якості витрат в період відновлення вартості.

Зауважимо, що з 2005 р. введено зміна в стандарт: метод ЛІФО більше не застосовується, навіть як альтернативний.

Є відмінності в обліку запасів відповідно до МСФЗ від російського обліку, а саме, відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5/01, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 9 червня 2001 року № 44н (далі - ПБУ 5/01):

- у разі морального старіння, втрати якості, зниження ринкової вартості, відображаються в балансі за вирахуванням резерву під зниження вартості матеріально-виробничих запасів (МПЗ);

- існує три методу списання собівартості (ФІФО, за вартістю одиниць продукції за середньою собівартістю);

- оцінка запасів проводиться тільки за фактичною вартістю.

Вимоги до розкриття інформації

Фінансова звітність щодо МПЗ має розкривати:

- облікову політику, прийняту для оцінки запасів;

- загальну балансову вартість запасів та балансову вартість за статтями класифікації, прийнятої цією організацією;

- балансову вартість запасів, врахованих за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Приклади розрахунку розмірних ланцюгів різними методами і способами
Взаємозв'язок управління запасами з іншими функціями логістики
Порушення встановленого способу подання податкової декларації (розрахунку)
Взаємозв'язок управління запасами з іншими функціями логістики
Правило найменших витрат
Правила підготовки публічного виступу
Порядок визнання доходів і витрат банків
Визнання доходів і витрат
Взаємозв'язок управління запасами з іншими функціями логістики
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси