Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг: теорія і практика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Цілі, завдання та основні принципи банківського маркетингу

Цілі і завдання банківського маркетингу безпосередньо випливають із загальних цілей і завдань діяльності того чи іншого банку, обумовлених його роллю і конкурентним положенням на ринку фінансових послуг, дією факторів зовнішнього середовища, його ресурсним потенціалом, місією і т. п.

Під місією будь-якої організації, у тому числі банку, розуміється його значимість для клієнтів, акціонерів, економіки держави, громадян та суспільства в цілому, тобто обґрунтування його існування і результатів економічної і соціальної діяльності. Місія банку є відправною точкою для формування його цілей і завдань, розробки стратегій і планів. Цілі діяльності банку відображають конкретні напрямки його роботи. Згідно з визначенням місії банку їх поділяють на економічні (ринкові) і соціальні. Основні цілі діяльності банку (система цілей) на ринку представлені на рис. 5.3.

Система ринкових цілей діяльності банку

Рис. 5.3. Система ринкових цілей діяльності банку

У відповідності та на основі цілей і завдань банку будуються цілі і завдання маркетингу.

Першою найважливішою метою банку є досягнення максимального рівня задоволення попиту клієнтів як за його кількісними параметрами (обсягом і структурою), так і за якісними (стандартам якості продуктів (послуг), рівнем індивідуального обслуговування тощо).

Друга основна маркетингова мета комерційного банку - завоювання певної частки ринку банківських продуктів (послуг). Саме показник частки ринку свідчить про конкурентному становищі, тому є інтегральним показником успіху або невдачі ринкової діяльності банку.

Зростання частки ринку забезпечується і вдосконаленням структури клієнтської бази при незмінній кількості клієнтів за рахунок збільшення прибутковості операцій внаслідок комплексності їх надання та підвищення якості обслуговування наявних клієнтів.

Третя значуща маркетингова мета комерційного банку - формування і підтримка бажаного іміджу. Маркетингової складової при реалізації дайною мети є створення та підтримання ефективної системи комунікацій, що дозволяє банку постійно перебувати в інформаційному взаємодії з зазначеними особами та організаціями з метою формування у них образу бренду банку як надійного і уважного, орієнтованого на потреби клієнтів, партнера.

Як і загальні цілі банку, маркетингові цілі мають бути виражені в конкретних показниках, бути вимірними, реальними, мати тимчасову визначеність і етапність досягнення, а також сумісними з маркетинговими цілями структурних підрозділів (відділень, філій, представництв тощо).

Для реалізації зазначених основних маркетингових цілей банку необхідно вирішувати наступні завдання:

o створення і постійне поповнення (вдосконалення) бази даних про цільових клієнтів, конкурентів, бізнес-партнерів, конкурентоспроможності надаються на ринку продуктів (послуг), структурованої за прихильності споживачів банку, обсягів та особливостей пропонованого попиту, споживчого поведінки тощо;

o організація та проведення маркетингових досліджень поведінки споживачів, процесу формування попиту на банківські продукти (послуги), його прогнозування на плановану перспективу, вимог споживачів до асортименту і якості банківських товарів, рівня їх задоволеності якістю обслуговування, споживчих оцінок іміджу бренду банку та ін;

o розробка па основі результатів проведених досліджень перспективного асортименту продуктів (послуг) у відповідності з майбутніми параметрами попиту цільових споживачів, а також проведення заходів та підвищенню рівня їх задоволеності якістю обслуговування;

o розробка і реалізація цінової політики банку, орієнтованої на індивідуальне обслуговування клієнтів, особливо прибуткових і прихильних банку;

o розробка і реалізація заходів та розповсюдження продуктів (послуг) банку, включаючи індивідуальне та дистанційне обслуговування клієнтів з використанням перспективних технологій, засобів і методів продажу (мобільний, інтернет-банкінг та ін);

o розробка і здійснення заходів щодо реалізації комунікаційної політики банку в частині інформаційного забезпечення діяльності щодо збереження наявних і залучення нових клієнтів, підвищення якості їх обслуговування, формування попиту на нові продукти (послуги), створення і розвитку іміджу банку тощо;

o контроль за ефективністю діяльності банку па ринку, включаючи контроль над рівнем задоволеності цільових клієнтів усіма аспектами взаємодії з банком;

o розробка пропозицій щодо вдосконалення ринкової діяльності банку для керівництва цієї установи.

Згідно із зазначеними основними маркетинговими цілями і завданнями банку основними принципами банківського маркетингу є:

o орієнтація всієї діяльності банку, включаючи роботу всіх його підрозділів, на задоволення попиту цільових споживачів;

o забезпечення своєчасного виявлення проблем клієнтів та оперативне реагування на зміну їх попиту;

o орієнтація при плануванні, розробці і реалізації продуктів та послуг банку, формуванні цінової, збутової і комунікаційної стратегій на довгострокову взаємодію з кожним клієнтом;

o перехід від практики пасивного пристосування управлінської діяльності банку до ринкових умов і активного формування попиту кожного цільового споживача на нові продукти і послуги;

o націленість на інформаційне і консалтингове забезпечення наявних і потенційних клієнтів банку в процесі прийняття ними рішень щодо вибору та користування його продуктами і послугами;

o обов'язок використання новітніх інформаційних технологій для забезпечення прямих контактів з кожним клієнтом, надання йому повної і достовірної інформації, консультаційної допомоги з метою ефективного задоволення попиту, що пред'являється на продукти та послуги банку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Цілі, завдання і функції маркетингу
Основні поняття маркетингу
Сутність, цілі, основні принципи і функції маркетингу
Банківський маркетинг
Основні принципи, види і типи маркетингу
Сутність маркетингу, його цілі і завдання
Основні принципи побудови і завдання логістичних інформаційних систем
Завдання законодавства про адміністративні правопорушення. Основні принципи виробництва по справах про адміністративні правопорушення
Поняття, цілі і завдання інвестиційного маркетингу
Основні елементи системи банківського кредитування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси