Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Регіональна економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 5. Територіальні фінанси

Сутність і склад територіальних фінансів

У сучасному світі прискорився процес розвитку демократичних принципів у державному устрої та управлінні. У багатьох країнах обов'язковий компонент демократичного державного ладу - місцеве самоврядування, що здійснюється самим населенням через вільно обрані ним представницькі органи. Для виконання функцій, покладених на територіальні представницькі та виконавчі органи, вони наділяються певними майновими і фінансово-бюджетними правами.

В умовах демократії однією з найважливіших складових частин фінансової системи держави є територіальні фінанси, які охоплюють територіальні бюджети (в Російській Федерації - це власне республіканські у складі РФ, крайові, обласні та окружні бюджети, бюджети районів, міст, селищ, сільських поселень) і фінанси суб'єктів господарювання, що використовуються для задоволення територіальних потреб. Територіальні фінанси забезпечують фінансування широкого кола заходів, пов'язаних з соціально-культурним та комунально-побутовим обслуговуванням населення.

Таким чином, територіальні фінанси - це система економічних відносин, за допомогою якої розподіляються і перерозподіляються національний дохід, фонд грошових засобів, що використовуються на економічний і соціальний розвиток територій.

В останні десятиліття у багатьох державах спостерігається регіоналізація економічних і соціальних процесів. Все більшою мірою функції регулювання цих процесів переходять від центральних рівнів державної влади на територіальні. Тому роль територіальних фінансів посилюється, а сфера їх використання розширюється. Величина територіальних фінансів зростає і в багатьох країнах становить переважну частину фінансових ресурсів держави.

Через територіальні фінанси держава активно проводить соціальну політику. На основі надання територіальним органам влади коштів для їх бюджетів здійснюється фінансування муніципальних об'єктів освіти, охорони здоров'я, комунального обслуговування населення, будівництва та утримання доріг. При цьому коло фінансованих заходів розширюється. За рахунок коштів територіальних бюджетів стали фінансуватися не тільки загальноосвітні школи, а й вищі і середні спеціальні навчальні заклади, великі об'єкти охорони здоров'я, заходи з внутрішньої безпеки, правопорядку, охорони навколишнього середовища та ін

З допомогою територіальних фінансів держава здійснює вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку територій, які внаслідок історичних, географічних, військових та інших умов відстали у своєму економічному і соціальному розвитку від інших районів країни. Для подолання такої відсталості розробляються регіональні програми. Кошти на їх здійснення формуються за рахунок джерел доходів бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, а також податків вищестоящих бюджетів. При цьому територіальним бюджетам виділяються відрахування від федеральних податків, а також субвенцій та субсидій, тобто фінансові ресурси, що надаються з вищестоящих бюджетів на певні цілі (розвиток охорони здоров'я, дорожнє будівництво, комунальні об'єкти та ін).

Територіальні фінанси можна охарактеризувати і як сукупність грошових коштів, що використовуються на економічний і соціальний розвиток територій. Головний напрямок використання територіальних фінансів - фінансове забезпечення соціальної і частково виробничої інфраструктури. Основним джерелом її фінансування стали бюджетні асигнування і кошти суб'єктів господарювання (підприємства, організації).

Основною складовою частиною територіальних фінансів є територіальні бюджети. В сучасних умовах все більшою мірою територіальні органи влади покликані забезпечити комплексний розвиток регіонів, пропорційний розвиток виробничої та невиробничої сфер на підвідомчих територіях. Значно зростає їх координаційна функція в економічному і соціальному розвитку територій. Зазначені фактори викликають необхідність подальшого розширення і зміцнення фінансової бази територіальних органів влади, вирішення ряду проблем, пов'язаних з удосконаленням методів формування та використання фінансових ресурсів територій.

Однією з ланок територіальних фінансів є кошти суб'єктів господарювання: (1) фінансові ресурси підприємств, що знаходяться в муніципальній власності (як правило, комунальні підприємства); (2) фінансові ресурси підприємств, фірм, організацій, що використовуються ними на фінансування соціально-культурних і житлово-комунальних об'єктів. Суб'єкти господарювання для соціальної підтримки своїх працівників будують і придбавають житлові будинки, квартири, дитячі дошкільні заклади, медичні установи та об'єкти для відпочинку. У нашій країні, особливо в нових містах, що виникли на базі підприємств, що будуються, нерідко майже вся соціальна інфраструктура знаходиться у відомчому підпорядкуванні. Тому нерідко в загальному обсязі територіальних фінансів превалюють кошти підприємств, що направляються на соціальний розвиток.

Частиною територіальних фінансів є кредитні ресурси, використовувані на капітальні вкладення поповнення оборотних коштів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Фінанси та фінансова система
Фінанси господарюючих суб'єктів
Державні і муніципальні фінанси
Управління державними фінансами
Сутність і функції фінансів
Територіальне зведене фінансове планування
Правова основа територіальних фінансів
Склад, основні елементи та аналітична цінність форм фінансової звітності
Сутність фінансового аналізу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси