Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік

Перед складанням звіту про рух грошових коштів накопичують матеріал про їх рух за видами надходжень і цілей витрачання. Внутрішні обороти за грошовими рахунками 50, 51, 52 і 55 для заповнення цієї форми не використовують (табл. 5.9).

Таблиця 5.9. Рух грошових коштів у звітному році

№ мі

Зміст господарської операції

№ госп. операції

Сума (в рублях)

Код рядка

1

2

3

4

5

1

Від страхової кампанії на розрахунковий рахунок отримана страхова сума за вантажний автомобіль, що потрапив в аварію

14

70000

4119

2

Перераховано з розрахункового рахунку страховий внесок

18

15000

4 !2о

3

Оплачені з розрахункового рахунки витрати по реєстрації договору уступки виключного права на товарний знак в Роспатенті

23

18000

4129

4

Перераховано кошти з розрахункового рахунку за договором поступки постачальнику

24

35400

4:?<)

З розрахункового рахунку перераховані інвестиції АТ "Новий вік" на термін 3 роки

27

400000

4223

6

Оплачено з розрахункового рахунку вартість ліцензії

30

12567

4121

--про

Погашено з розрахункового рахунку заборгованість постачальникам за куплені товари

36

236320

4121

8

Погашено з розрахункового рахунку заборгованість за оренду торгового павільйону

42

10207

4121

9

Оплачено з розрахункового рахунку заборгованість постачальникам електроенергії

61

10790

4121

10

Оплачено з розрахункового рахунку заборгованість постачальникам за теплову енергію

69

124105

4121

11

Перерахована з розрахункового рахунку нерозподілений прибуток минулих років і звітного року на благодійні цілі

86

103098

4129

12

На спеціальний рахунок у банку отримано кошти цільового фінансування

88

50000

4110

13

Видані з каси, кошти цільового фінансування

90

50000

4129

14

Погашена заборгованість покупців в касу

93

48650

4111

15

Погашена заборгованість покупців на розрахунковий рахунок

44

586456

4111

16

Отримані на розрахунковий рахунок короткострокові кредити банку

95

650000

4119

17

Погашено заборгованість за короткостроковими кредитами з розрахункового рахунку

07

320518

4323

18

Видана з каси зарплата

99

425620

4122

19

Видано з каси на витрати на відрядження

1()2

25640

4129

20

Перераховано з розрахункового рахунку фонду соціального страхування

104

32560

4129

21

Перераховано з розрахункового рахунку Пенсійного фонду

106

55620

4129

22

Перераховано з розрахункового рахунку податок на прибуток

107

62300

4124

23

Перераховано з розрахункового рахунку фондів медичного страхування

108

15620

4129

24

Отримані на розрахунковий рахунок аванси від покупців

109

550600

4111

25

Перераховано з розрахункового рахунку ПДВ

111

70000

4120

26

На валютний рахунок отримані аванси від покупців

114

75000

4111

Групуючи однорідні господарські операції, підсумовують значення відповідних рядків, потім, округляючи їх до тисяч рублів, заносять у форму.

Заповнимо Звіт про рух грошових коштів за тим зразком, який був запропонований Мінфіном РФ.

Значення показників цієї форми говорять про те, що ВАТ "Побутсервіс" для здійснення інвестиційної і фінансової діяльності використовувало грошові кошти, накопичені за поточною діяльності. У зв'язку з цим сальдо грошових потоків від інвестиційних та від фінансових операцій мають негативні значення. Вони показані у Звіті про рух грошових коштів в круглих дужках.

Можна відзначити, що якби ВАТ "Побутсервіс" оформили операцію з продажу будівлі дозвіллєвого центру таким чином, щоб оплата грошових коштів надійшла на рахунку організації в цьому ж звітному періоді, коли і відображено списання об'єкту з балансу, то ситуація з загальним підсумком чистих грошових коштів з інвестиційної діяльності склалася б цілком задовільна. Дохід від продажу будівлі дозвіллєвого центру склав 1983 тис. руб. В разі надходження коштів на розрахунковий рахунок сума виручки була б відображена у формі по рядку 4211, а сума наданих довгострокових інвестицій - 400 тис. руб. (рядок 4222). Отже, при такому підході показник "чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності" був би позитивним.

Звіт про рух грошових коштів

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Методи формування звіту про рух грошових коштів
Звіт про зміни капіталу ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
Звіт про рух грошових коштів
МСФО (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів"
Зміст звіту про рух грошових коштів
Проведення аналізу форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів"
Звіт про рух грошових коштів: методи і проблеми побудови
Значення звіту про рух грошових коштів для оцінки грошових потоків
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси