Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративний процес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Суб'єкти адміністративного процесу

Суб'єкт права і його властивості

Учасником адміністративного процесу може бути лише суб'єкт права. З точки зору загальної теорії, суб'єкт права - це соціальний суб'єкт, тобто особа, орган, організація, наділені державою здатністю бути носіями юридичних прав і обов'язків. Правосуб'єктність включає в себе такі властивості суб'єкта, як правоздатність і дієздатність.

Правоздатність - це встановлена законом можливість суб'єкта мати права і нести юридичні обов'язки. Розрізняють загальну і спеціальну правоздатність. Будучи специфічною для кожної галузі права, правоздатність означає реальну можливість суб'єкта діяти в юридичному сенсі, мати гарантований захист з боку держави.

Дієздатність - це встановлена в законі можливість суб'єкта своїми діями здійснювати надані права і юридичні обов'язки.

Система суб'єктів адміністративного права та їх класифікація

У науці вітчизняного адміністративного права існують різні погляди на систему суб'єктів адміністративного права та адміністративного процесу. Так, у широкому сенсі в адміністративному праві суб'єктами правовідносин можна вважати двох категорій учасників: фізичні особи та юридичні особи.

У першому випадку - громадяни всіх категорій (Російської Федерації і іноземні). А при диференціюванні вони збільшаться за багатьма ознаками (скажімо, як спеціальні суб'єкти - посадові особи, іноземні громадяни, діти-неповнолітні, за професійними ознаками, інваліди тощо).

У другому випадку - юридичні особи. Сюди відносяться державні і не державні організації (мікропідприємства), різні акціонерні товариства, громадські та політичні організації і т. д.

Ці суб'єкти є насамперед учасниками матеріальних адміністративно-правових відносин. Вони ж беруть участь у процесуальних адміністративно-правових відносинах. Проте однією з особливостей адміністративно-процесуальних відносин є те, що в них можуть брати участь і деякі суб'єкти, які, за загальним правилом, в адміністративно-правових матеріальних відносинах не беруть участь, наприклад мировий суддя. Звертає на себе увагу певна універсальність суб'єктів адміністративно-процесуальних правовідносин по порівнянню, наприклад, з суб'єктами цивільно-процесуальних і кримінально-процесуальних відносин, що володіють певною мірою обмеженим суб'єктним складом. Як відомо, незалежно від змісту цивільного правовідносини його неодмінним учасником є суд.

Найбільш вдалою видається класифікація суб'єктів адміністративного права, запропонована Д. Н. Бахрахом. Він вважає, що в адміністративному праві слід розрізняти дві групи суб'єктів. Першу складають індивідуальні суб'єкти, до яких належать громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства. У другу входять колективні суб'єкти - організації, структурні підрозділи організацій, трудові та інші колективи організацій; складні організації.

Або ж, на думку авторів, в адміністративному праві і процесі слід враховувати в обов'язковому порядку спеціальних суб'єктів, на яких (наказують майже всі норми права) поширюються окремі норми і правила, або ж їм надаються додаткові процесуальні права і обов'язки.

З урахуванням викладеного система суб'єктів адміністративного процесу може бути представлена в наступному вигляді.

1. Індивідуальні суб'єкти - громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни, особи без громадянства.

2. Колективні суб'єкти:

а) органи виконавчої влади Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, внутрішні підрозділи цих органів;

б) виконавчі органи місцевого самоврядування;

в) підприємства й установи різних форм власності;

г) громадські об'єднання;

л) державні і муніципальні службовці, правомочні вирішувати індивідуально-конкретних справ у сфері державного управління;

е) інші передбачені законом органи державної влади та їх представники.

3. Спеціальні суб'єкти:

а) особи, що володіють окремими правовими положеннями та обов'язками;

б) індивідуальні підприємці;

в) мікропідприємства;

г) діти та їхні законні представники (опікуни, піклувальники);

д) іноземні громадяни; і т. д.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Суб'єкти адміністративного права, форми і методи їх діяльності
Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право
Посадові особи органів виконавчої влади як суб'єкти адміністративної юрисдикції у справах про адміністративні правопорушення
Суб'єкти адміністративного права: поняття і види. Адміністративно-правовий статус громадянина, іноземця, особи без громадянства
Правоздатність фізичної особи (людини) як суб'єкта цивільного права
Суб'єкти податкового права
Суб'єкти адміністративного права: поняття і види. Адміністративно-правовий статус громадянина, іноземця, особи без громадянства
Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав як суб'єкти адміністративної юрисдикції у справах про адміністративні правопорушення
Адміністративне право: місце в правовій системі і система галузі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси