Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Приклади формування інтелектуального потенціалу організації

Один із напрямків формування і використання інтелектуального потенціалу організації полягає в діях, спрямованих на збільшення віддачі від наявних нематеріальних активів. Наприклад, можуть бути продані патенти і ліцензії, якими володіє фірма. У разі якщо кількість патентів, якими володіє організація, значно, вельми корисною стає спеціальна система управління процесом їх продуктивного використання. У багатьох організаціях вводяться системи управління патентними портфелями. В якості прикладу можна привести компанію "Доу Кемікалс", поместившую 25 ТОВ патентів, якими вона володіє, у базу даних з тим, щоб кожен співробітник міг скористатися цією інформацією і тим самим збільшив би ефективність використання всіх патентів в рамках компанії.

Цікавий приклад формування інтелектуального потенціалу в рамках холдингу "Силові машини", що об'єднує виробників енергетичного обладнання. Одним з кроків становлення холдингу стає формування IT-системи, що об'єднує заводи і підприємства, що входять в холдинг. При цьому Євген Яковлєв, генеральний директор холдингу, оцінює ці системи не стільки як комп'ютеризацію виробничих одиниць, скільки як крок до побудови єдиної корпоративної системи управління. Наявність такої системи сприяє приросту інтелектуального потенціалу всього холдингу в цілому і кожного вхідного в нього підприємства.

Найважливішим елементом інтелектуального потенціалу підприємства є автономні групи (команди) для здійснення діяльності та управління будь-якими роботами. Групи (команди) стають основним "будівельним блоком компанії. В групу можуть входити представники всіх функціональних служб, їй надаються необхідні ресурси. Група (команда) відрізняється від розрізнених, незнайомих один з одним людей, що знаходяться в одному просторі, тим, що між окремими учасниками групи існують певні взаємозв'язки, у них є спільна мета. Група характеризується отриманням певного синергетичного ефекту, коли ціле стає більше суми частин.

Основою багатьох компаній є автономна робоча група, яка в більшості випадків статус центру прибутку. У такій компанії відносини членів автономної групи з її вищим керівництвом та іншими підрозділами нічим не відрізняються від відносин зі стороннім клієнтом. Про формування управлінських і робочих команд докладно йдеться в гол. 20 "Управлінські команди".

Особливо актуальними стають навички ефективної комунікації між людьми в процесі обговорення проблем і вироблення спільної рішень. Комунікативність стає основним об'єктом тренінгів і навчання в багатьох організаціях. Навички комунікативності особливо важливі для працівників регіонального управління, оскільки від наявності цих навичок залежить ефективність спільної вироблення рішення, проведення "мозкової атаки", робочих нарад, використання сучасних інформаційних технологій. Найважливішим напрямком навчання сучасних управлінців стають навички аналізу, оцінки економічної і соціальної ефективності, формування в колективі позитивної організаційної культури.

Інформаційна відкритість як елемент людського потенціалу організації

Внутрішня інформаційна відкритість - запорука успішного менеджменту в рамках будь-якої комерційної організації, особливо якщо ця організація являє собою об'єднання підприємств чи холдинг. Наприклад, в рамках холдингу харчової промисловості, який очолює Олександр Аладушкин, діють багато правил, що сприяють формуванню людського потенціалу всього холдингу. Одне з них полягає в інформаційній відкритості та в обміні інформацією між менеджерами окремих підприємств. Якщо в холдинг вливається новий хлібокомбінат (як, наприклад, це сталося з Псковським хлібокомбінатом), то перша особа цього комбінату в обов'язковому порядку втягується у внутрішні справи всього холдингу, щоб розуміти, що відбувається навколо. Топ-менеджер з Пскова має доступ до центрального серверу, до всієї фінансової інформації. Через певний час він вже здатний оцінити, що у нього відбувається краще, а що гірше. Надалі він ділиться своїм досвідом в rex сферах, де він володіє більш високою ефективністю, і переймає той досвід, який може виявитися для нього корисним.

Зовнішні відносини як складова інтелектуального потенціалу організації складаються з стійких зв'язків і відносин компанії з клієнтами, постачальниками, органами влади, акціонерами та іншими контрагентами. Формування та розвитку зовнішніх відносин як складових інтелектуальний потенціал організації сприяють заходи з маркетингу, PR, зовнішніх комунікацій.

В останні роки в усьому світі в практиці діяльності компаній приділяється підвищену увагу питанням формування та використання потенціалу зовнішніх відносин. Цей інтерес проявляється в роботах по маркетингу, але "паблік рілейшнс", але створення спеціальних інформаційних засобів, спрямованих на оптимізацію взаємодії зі споживачем продукції. Побудова ефективних зовнішніх зв'язків організації збільшує її конкурентоспроможність, сприяє ефективному використанню її переваг. Дані зв'язку спрямовані на розвиток відносин з постачальниками, працівниками, акціонерами, місцевими громадами та ін.

У вітчизняній практиці спостерігається все більш пильна увага до управління торговельною маркою, а також до управління брендом. Проте багато хто, навіть успішно діючі, російські підприємства поки ще не повною мірою оцінили важливість такого управління.

Зовнішні відносини: приклади

База даних про клієнтів - один з найважливіших ресурсів компанії, один з найпотужніших сучасних чинників конкурентоспроможності. Прикладом може служити база даних про клієнтів компанії "Рідерз Дайджест", де зібрана інформація про уподобання десятків мільйонів сімей, про їх замовленнях журналів, книг, касет і дисків. Маючи ці дані, компанія може здійснювати індивідуальне обслуговування з урахуванням попереднього вибору протягом ряду років. Саме шляхом організації такого індивідуального обслуговування і шляхом концентрації даних про своїх клієнтів компанія забезпечує суттєві переваги порівняно з конкурентами.

В цілях збільшення споживчого потенціалу фірми та більш ефективного його використання нерідко здійснюється також збір даних про продажі в цілях раціоналізації виробничого процесу, зниження втрат і оптимізації запасів. Японська компанія з виробництва велосипедів NBIC використовує дані про роздрібні продажі велосипедів протягом кожного дня з тим, щоб коригувати виробництво у відповідності з продажами за параметрами висоти, забарвлення і ваги в рамках кожної моделі. У фірмі "Бенеттон" інформація про щоденні продажі у всіх належних їй магазинах одягу в автоматичному режимі концентрується і передається через комунікаційні системи безпосередньо в виробничі підрозділи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз кадрового потенціалу організації
Формування потенціалу прибутковості
Інтелектуальний потенціал фірми
Людський потенціал організації
Управління розвитком людського потенціалу
Аналіз кадрового потенціалу організації
Зовнішні відносини між товаришами і третіми особами
Західний напрямок зовнішньої політики
Міжнародні торгово-економічні відносини
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси