Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ефективність управлінського рішення

Підвищення ефективності управління практично тотожне зростанню ефективності підприємницьких рішень на всіх рівнях ієрархії, так як прийняття рішень являє собою основний інструмент керуючого впливу; саме в розробці, прийняття, організації і контролю виконання рішень полягає діяльність як окремих менеджерів, так і апарату управління в цілому.

Разом з тим завдання визначення ефективності управлінських рішень відноситься до числа найбільш складних і суперечливих проблем управління і тому повністю ще не вирішена. Подальшого вивчення потребують такі питання, як показники ефективності та фактори, що впливають на ефективність управлінських рішень. Розглянемо поняття "ефективність управлінського рішення" в системі близьких за змістом категорії "ефективність управління" і "ефективність управлінської праці".

Зазвичай ефективність системи управління визначається через результати функціонування керованого об'єкта, а вони, в свою чергу, - за ступенем досягнення поставленої мети. При таких умовах оцінка рівня управління організацією здійснюється на основі таких показників, як обсяг виробництва товарів або послуг, обсяг продажів, прибуток, продуктивність праці, рівень рентабельності і т. п. Однак такий метод при всій його логічної обґрунтованості і простоті має і серйозні недоліки. (1) Ефективність управління ототожнюється з ефективністю виробництва. Між тим однакові техніко-економічні результати можуть бути досягнуті при різних рівнях організації управління, тому оцінити зазначеним способом ефективність кожної конкретної системи управління і тим більше її підрозділів та окремих працівників не представляється можливим. (2) При такому підході не береться до уваги фактор часу - певний часовий лаг між керуючим впливом і його результатом (рішення може бути прийнято одним керівником, а його позитивний результат, що проявився через деякий час, буде використаний іншим).

Поняття ефективності управлінського рішення (на відміну від його якості) не може бути розглянуто ізольовано від його реалізації. Ефективність рішення полягає не стільки в його абсолютній правильності, скільки в тому, що, будучи послідовно і в строк реалізовано, воно завдяки своїй правильності досягне поставленої мети. Отже, ефективність управлінських рішень обумовлюється як якістю самих рішень, так і якістю їх здійснення.

Між тим, як свідчить практика управління, далеко не всі прийняті рішення реалізуються в задані терміни (за деякими даними, їх питома вага в загальному числі прийнятих становить близько 30%). Крім того, частина реалізованих рішень не дасть очікуваного результату, тобто виявляється недостатньо ефективною. Експертні оцінки самих керівників свідчать, що таких рішень у їхній практиці не менше 25%. Які ж найсуттєвіші причини цього явища? Звичайно, це як дефекти самого рішення, що викликаються неповнотою інформації, некомпетентністю ОПР або нестачею часу для ретельної розробки альтернатив, так і погана організація його виконання, і насамперед неузгодженість і відсутність контролю.

Схема впливу перерахованих вище факторів на ефективність управлінських рішень наведена на рис. 14.4. Оскільки одні і тс ж цілі можуть бути досягнуті при різній величині витрат, то основним критерієм ефективності рішення може служити відношення отриманого в результаті його реалізації ефекту, вираженого показником ступеня досягнення цілі, до величини витрат на розробку рішення і його здійснення. Справа, однак, ускладнюється тим, що прийняття багатьох важливих рішень (наприклад, вибір найбільш перспективних інноваційних проектів, об'єкта інвестування або основних напрямків НДДКР) вимагає не одно-, а багатокритеріальної оцінки, так як в більшості випадків ефект підприємницького рішення не може бути виражений єдиним показником.

Рис. 14.4. Фактори підвищення ефективності управлінських рішень

Але після того як ця проблема вирішена, завдання гранично спрощується. Знаючи значення складовою прибутку Pi і необхідних витрат Сі, можна для кожної альтернативи вирішення Ai розрахувати відношення Pi/С, що характеризує значення прибутку на одиницю витрат.

Примі р. Є сім інвестиційних проектів До1, K2, ..., K7. Кожен з них характеризується складовою прибутком в умовних одиницях і витратами (млн крб).

Показник

Проекти

1

2

3

4

5

6

7

Прибуток, усл. од.

2,6

1,8

2,3

2,7

2,0

1,6

3,0

Витрати, млн руб.

1,0

0,9

1,0

1,2

0,7

0,6

2,5

Ліміт фінансування, виділений для реалізації проектів, становить 3,5 млн руб. Визначити перелік найбільш ефективних проектів.

Для вирішення цієї задачі розрахуємо відношення прибуток - витрати для кожного проекту:

Тепер впорядкуємо проекти за ступенем переваги (в порядку зменшення величини прибутку на одиницю витрат): До5, 5, 1, 3, 4, 2, 7.

Далі, підсумовуючи наростаючим підсумком витрати на реалізацію, вибираємо для першочергового фінансування проекти До5, 5, 1 і3. Їх сумарні витрати ΣC = 3,3 млн руб., а складова прибуток ΣΡ = 8,5. Очевидно, що при будь-яких інших варіантах дане співвідношення буде гірше.

Таким чином, відповідальність за прийняте рішення є дуже важливим чинником управлінської діяльності, а ефективність прийнятих рішень може служити засобом виміру ефективності керуючої системою.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень та методи їх аналізу
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
Принципи оцінки ефективності розробки управлінського рішення
Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень
Умови ефективності управлінських рішень
Методи розрахунку економічної ефективності підготовки і реалізації управлінських рішень
Умови забезпечення якості управлінських рішень
Умови і чинники якості управлінських рішень
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси