Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методичні рекомендації щодо реінжинірингу персоналу

Незважаючи на вирішення низки суттєвих проблем в області управління людськими ресурсами, проблеми персоналу в нинішніх умовах є актуальними для вітчизняних підприємств і обумовлені необхідністю подальшої їх реструктуризації. Загострення протиріч у цій сфері вимагає застосування нових підходів до персоналу. Одним з них покликана стати методологія реінжинірингу.

Застосування методів реінжинірингу до персоналу підприємства припускає наступні етапи.

Перший етап. Він полягає у визначенні основних параметрів персоналу і пов'язаних з ним вузьких місць.

Як об'єкт управління персонал підприємства характеризується:

1) кількісними параметрами - чисельністю;

2) якісними параметрами - освітнім та кваліфікаційним рівнем, статево-віковим складом і т. п.;

3) вартісними параметрами - рівнем витрат на персонал підприємства;

4) процесами відтворення - складом етапів життєвого циклу та їх тривалістю, витратами на них, способом зв'язку їх один з одним.

Позначимо параметри персоналу: кількісні - До; якісні - П; вартісні - 3; тривалість етапу життєвого циклу - t.

Тоді основні вузькі місця, пов'язані з персоналом, можна класифікувати за чотирма укрупненими напрямками: менше/більше (по параметру К); гірше/краще (по параметру П); дорожче/дешевше (по параметру 3); повільніше/швидше, пізніше/ раніше (за параметром £).

З урахуванням цього основними цілями реінжинірингу персоналу можуть бути приведення їх чисельності, якісного складу і структури витрат на них і режиму відтворення в часі у відповідність з вимогами зовнішнього середовища.

Ці цілі тісно взаємопов'язані і повинні бути спрямовані на реалізацію цілей більш високого рівня, пов'язаних, наприклад, з підвищенням ефективності власне бізнес-процесів, а значить, і поліпшенням кінцевих показників діяльності підприємства.

Поряд з цим необхідно враховувати основні взаємозв'язки між переліченими параметрами. Вони представлені в табл. 3.5.

Таблиця 3.5. Матриця взаємодій параметрів

K

П

З

t

До

Кількість

Структура (ступінь якісної однорідності)

Середній

рівень

витрат

Продуктивність (ресурсомісткість)

П

-

Якісний рівень

Структура витрат

Структура завантаження

З

-

-

Витрати

Строки витрат

t

-

-

-

Тривалість (завантаження)

Другий етап. На цьому етапі, виходячи із системної моделі персоналу підприємства, важливо виділити основні взаємозв'язки, що визначають його стан і динаміку.

При аналізі реінжинірингу персоналу за основу беруться такі етапи життєвого циклу, як підготовка, набір, власне споживання персоналу (включаючи використання та оплату праці) і звільнення.

Поряд з цим слід врахувати суміжні етапи життєвого циклу продукту, постачання і збут. При цьому мається на увазі, що етап споживання трудових ресурсів одночасно означає процес виробництва продукту.

У процесі відтворення персоналу складається п'ять основних типів взаємодій між функціями стосовно до етапу життєвого циклу "споживання персоналу":

o взаємодія з іншим етапом життєвого циклу персоналу на вході (набір - споживання);

o взаємодія з іншим етапом життєвого циклу персоналу па виході (споживання - звільнення);

o взаємодія з етапом життєвого циклу продукту на вході (постачання - споживання персоналу);

o взаємодія з етапом життєвого циклу продукту па виході (споживання персоналу - збут продукції);

o взаємодія між елементами всередині самого етапу життєвого циклу персоналу (використання персоналу - оплата праці).

Третій етап. На даному етапі встановлюється, як, власне, методи реінжинірингу впливають на поліпшення процесів відтворення персоналу.

Для цього визначаються можливі фактори, що впливають на відтворення персоналу. Їх склад залежить від типів зв'язків функцій і груп показників аналізу.

Подібний підхід до змін процесу відтворення персоналу дозволяє системно підійти до обґрунтування управлінських рішень, які безпосередньо або опосередковано впливають на персонал підприємства.

Таким чином, запропонований алгоритм реінжинірингу персоналу підприємства включає в себе наступну послідовність дій.

Обґрунтовується склад показників, що характеризують процес відтворення персоналу.

На основі реинжиниринговой моделі визначаються типи зв'язків між функціями у процесі відтворення персоналу.

В залежності від груп показників і типів зв'язків між функціями виділяються фактори процесу відтворення персоналу.

В ході аналізу діяльності конкретного підприємства визначається, які параметри процесу відтворення персоналу і в якому напрямку треба змінити.

Здійснюється підбір методів реінжинірингу, що обумовлюють зміну параметрів відтворення персоналу в потрібному напрямку.

Запропонований підхід носить методичний характер і модифікується за такими основними напрямами.

По-перше, можна істотно розширити склад включених в аналіз етапів життєвого циклу як персоналу, так і продукту (послуги).

По-друге, при аналізі можна виділяти в кожному етапі життєвого циклу підетапи, а також збільшити число цих підетапів.

По-третє, аналогічний підхід може бути застосований і по відношенню до конкретного етапу життєвого циклу персоналу. Наприклад, при аналізі процесу набору цей етап життєвого циклу розбивається на окремі функції (визначення потреб, вибір технології, поширення інформації, співбесіда тощо), а потім досліджуються зв'язки між цими функціями.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Реінжиніринг персоналу підприємства
Персонал як об'єкт реінжинірингу
Основи реінжинірингу бізнес-процесів
Основні принципи і правила реінжинірингу
Навчання бухгалтерського персоналу
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу
Етапи процесу управління персоналом підприємства
Сучасні тенденції в управлінні персоналом
Основні властивості реінжинірингу
Кризовий бізнес-реінжиніринг
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси