Меню
Головна
 
Головна arrow Політологія arrow Міжнародні переговори в бізнесі і політиці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Угоди, що укладаються в процесі процедури медіації

У відповідності з Федеральним законом про медіацію угода про застосування процедури медіації - це угода сторін, укладена до виникнення спору або спорів (медіативна застереження) або після його або їх виникнення, про врегулювання із застосуванням процедури медіації спору або спорів, які виникли або можуть виникнути між сторонами у зв'язку з будь-яким конкретним правовідносинами. Така угода укладається у письмовій формі і повинно містити відомості:

1) про предмет спору;

2) про медіатори, медиаторах або про організації, що здійснює діяльність по забезпеченню проведення процедури медіації;

3) щодо порядку проведення процедури медіації;

4) про умови участі сторін у витратах, пов'язаних з проведенням процедури медіації;

5) про строки проведення процедури медіації.

Для проведення процедури медіації сторони за взаємною згодою вибирають одного або декількох медіаторів. Організація, що здійснює діяльність по забезпеченню проведення процедури медіації, може рекомендувати кандидатуру медіатора (медіаторів) або призначити його (їх) у разі, якщо сторони направили відповідне звернення в зазначену організацію на підставі угоди про проведення процедури медіації. Медіатор, обраний сторонами або призначений відповідною організацією, в разі наявності або виникнення в процесі проведення процедури медіації обставин, які можуть вплинути на його незалежність і неупередженість, зобов'язаний негайно повідомити про це сторонам або у разі проведення процедури медіації організацією, що здійснює діяльність по забезпеченню проведення процедури медіації, також в зазначену організацію. Діяльність з проведення процедури медіації здійснюється медіатором (медіаторами) як на платній, так і на безкоштовній основі. Оплата проводиться обома сторонами в рівних частках, якщо вони не домовилися про інше.

Угода про проведення процедури медіації - це угода сторін, з моменту укладення якого починає застосовуватися процедура медіації щодо спору або спорів, що виникли між сторонами. Порядок проведення процедури медіації може встановлюватися сторонами в угоді про проведення процедури медіації шляхом посилання на правила проведення процедури медіації, затверджені відповідною організацією, що здійснює діяльність по забезпеченню проведення процедури медіації. У правилах проведення процедури медіації повинні бути вказані:

1) види спорів, врегулювання яких проводиться згідно з цими правилами;

2) порядок обрання або призначення медіаторів;

3) порядок участі сторін у витратах, пов'язаних з проведенням процедури медіації;

4) відомості про стандарти і правила професійної діяльності медіаторів, встановлених відповідною організацією, що здійснює діяльність по забезпеченню проведення процедури медіації;

5) порядок проведення процедури медіації, у тому числі права та обов'язки сторін при проведенні процедури медіації, особливості проведення процедури медіації при врегулюванні окремих категорій спорів, інші умови проведення процедури медіації.

Медіатор не має права вносити, якщо сторони не домовилися про інше, пропозиції про врегулювання спору. Протягом всієї процедури медіації медіатор може зустрічатися і підтримувати зв'язок з усіма сторонами разом, так і з кожного з них окремо. При проведенні процедури медіації медіатор не має права ставити своїми діями будь-якої із сторін у переважне положення, так само як і применшувати права і законні інтереси однієї зі сторін.

Медиативное угода - це угода, досягнута сторонами в результаті застосування процедури медіації до спору або спорів, до окремих розбіжностей щодо спору. Така угода укладається у письмовій формі і повинно містити відомості про сторони, предмет спору, проведеній процедурі медіації, медіатори, а також погоджені сторонами зобов'язання, умови і терміни їх виконання. Медиативное угода підлягає виконанню на основі принципів добровільності та добросовісності сторін.

Медиативное угода, досягнута сторонами в результаті процедури медіації, проведеної після передачі спору на розгляд суду або третейського суду, може бути затверджено судом або третейським судом в якості мирової угоди у відповідності з процесуальним законодавством або законодавством про третейських судах, законодавством про міжнародному комерційному арбітражі.

Медиативное угоду по виник з цивільних правовідносин спору, досягнута сторонами в результаті процедури медіації, проведеної без передачі спору на розгляд суду або третейського суду, являє собою цивільно-правову угоду, спрямовану на встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків сторін. До такої операції можуть застосовуватися правила цивільного законодавства про отступном, про новації, прощення боргу, про заліку зустрічного однорідної вимоги про відшкодування шкоди. Захист прав, порушених в результаті невиконання або неналежного виконання такого медіативної угоди, здійснюється способами, передбаченими цивільним законодавством.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Загальні відомості про процедуру медіації
Строки і порядок припинення процедури медіації
Конфіденційність інформації, що відноситься до процедури медіації
Мирова угода
Медіація (посередництво): процес і стадії
Первинний контакт з конфліктуючими сторонами та вибір стратегії медіації
Деталізація описів бізнес-процесів у формі процедур на рівні виконавців
Розробка стандартних процедур складського процесу
Примирливі процедури в кримінальному процесі: історія і сучасність
Основні операції та процедури мислення
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси