Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків із засновниками

Фізичні або юридичні особи, які є власниками організації і спочатку формують її статутний (складений) капітал, називаються засновниками (учасниками). По мірі розвитку організації статутний капітал може бути збільшений внаслідок додаткових емісій акцій, власниками яких можуть бути сторонні акціонери, як юридичні, так і фізичні особи. Таким чином, всі засновники акціонерного товариства є акціонерами, але не всі акціонери - засновниками.

Для обліку розрахунків із засновниками та учасниками застосовується рахунок 75 "Розрахунки з засновниками", до якого в Плані рахунків рекомендовано відкрити два субрахунки: субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал" та субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів", сальдо за якими показується в балансі розгорнуто у складі дебіторської і кредиторської заборгованостей.

На першому субрахунку обліковується заборгованість засновників з формування статутного капіталу. Законодавчо встановлено, що в акціонерних товариствах протягом трьох місяців після їх державної реєстрації може бути оплачено 50% величини статутного капіталу. на суму решти 50% неоплаченого статутного капіталу утворюється дебіторська заборгованість засновників, яка повинна бути погашена протягом року після державної реєстрації товариства. Сальдо по субрахунку I "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал" відображається в розділі II активу балансу і показує величину заборгованості засновників, яка входить до складу дебіторської заборгованості.

Субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів" призначений для обліку розрахунків із засновниками та іншими акціонерами по виплаті їм доходів у вигляді дивідендів, тобто частини чистого прибутку товариства, що припадає на власників акцій. Таким чином, організація відображає кредиторську заборгованість перед засновниками та акціонерами щодо нарахування їм доходів. Сальдо по субрахунку 2 "Розрахунки по виплаті доходів" відображається у розділі V пасиву балансу у складі кредиторської заборгованості і означає суму заборгованості організації перед засновниками та акціонерами по виплаті їм доходів.

З суми доходів утримується податок на доходи від пайової участі в організації як у фізичних осіб (регулюється гол. 23 "Податок на доходи фізичних осіб" НК РФ), так і у юридичних осіб (регулюється гол. 25 "Податок на прибуток організацій" НК РФ). Перерахування в бюджет утриманих податків проводиться організацією - джерелом виплати доходів.

Доходи можуть бути виплачені товарами, роботами, послугами, цінними паперами (крім акцій самого суспільства, які не визнаються дивідендами згідно ст. 43 IIK РФ).

ПРИКЛАД 5.4

ЗАТ "Промінь" із статутним капіталом у розмірі 850 000 руб. має двох акціонерів: ТОВ "Світло", якому належить 60% акцій, і ТОВ "Хвиля", якому належить 40% акцій.

На річних зборах акціонерів було прийнято рішення про виплату дивідендів за підсумками року в загальній сумі 200 000 руб.

Сума дивідендів ЗАТ "Промінь", отриманих за результатами року, склала 100 000 руб.

У бухгалтерському обліку ЗАТ "Промінь" зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" КРЕДИТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

- 120 000 руб. - нараховані дивіденди ТОВ "Світло". Податок з дивідендних виплат не утримується, оскільки ТОВ "Світло" належить 60% акцій;

ДЕБЕТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" КРЕДИТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

- 80 000 руб. - нараховані дивіденди ТОВ "Хвиля";

ДЕБЕТ рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів" КРЕДИТ рахунку 68 "Розрахунки з податків і зборів"

- 3600 руб. ((80 000 / 200 000) х (200 000 - 100 000) х 9%) - нарахований податок ТОВ "Хвиля".

Основне джерело інформації по рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" - журнал-ордер № 8.

Бухгалтерські записи з обліку розрахунків із засновниками представлені в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків із засновниками

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

50 "Каса"

Виплачені з каси фізичним особам дивіденди, доходи від участі в організації

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

51 "Розрахункові рахунки"

Виплачені юридичним особам дивіденди, доходи від участі в організації

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

10 "Матеріали", 41 "Товари",

43 "Готова продукція"

Виплачені фізичним та юридичним особам дивіденди негрошовими засобами

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

68 "Розрахунки з податків і зборів" відповідні субрахунки

Нараховано податок на доходи від пайової участі в організації фізичних та юридичних осіб

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

80 "Статутний капітал"

Відображається величина статутного капіталу та установчих документів після державної реєстрації організації

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

83 "Додатковий капітал" субрахунок "Емісійний дохід"

Відображається емісійний дохід у складі додаткового капіталу як різниця між продажною і номінальною вартістю акцій

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

Суми дивідендів і доходів приєднуються до чистого прибутку товариства

08 "Вкладення у необоротні активи"

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

В рахунок внеску В статутний капітал засновники вносять основні засоби, нематеріальні активи

10 "Матеріали"

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

В рахунок внеску В статутний капітал засновники і акціонери вносять матеріали

41 "Товари"

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

В рахунок внеску В статутний капітал засновники і акціонери вносять товари

50 "Каса"

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

В рахунок внеску В статутний капітал засновники і акціонери вносять грошові кошти в касу

51 "Розрахункові рахунки"

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

Грошові кошти засновників і акціонерів надійшли на розрахункові рахунки в рахунок внеску в статутний капітал

58 "Фінансові вкладення" відповідні субрахунки

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

Засновниками та акціонерами в рахунок внеску в статутний капітал вносяться цінні папери інших емітентів

83 "Додатковий капітал" відповідні субрахунки

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

Суми додаткового капіталу розподілено між засновниками і акціонерами

84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів"

Нараховані дивіденди, доходи засновникам і акціонерам

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік розрахунків з підзвітними особами
Облік розрахунків з дебіторами за доходами
Перевірка установчих документів розрахунків із засновниками
ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Подання в податковий орган керуючим товаришем, відповідальним за ведення податкового обліку, розрахунку фінансового результату інвестиційного товариства, що містить недостовірні відомості
Облік розрахунків з покупцями і замовниками
Облік розрахунків за страховими внесками
Облік розрахунків з ПДВ при експортних операціях
Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
Перевірка обліку розрахунків по нарахуванню амортизації
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси