Меню
Головна
 
Головна arrow Культурологія arrow Культурологія
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Культурологія»
Лекція I. Культурологія в системі гуманітарного знанняЛекція 1. Культура як предмет вивчення Поява культури як об'єкта гуманітарного знання Аспекти осягнення культури Проблема специфічності культури Сутнісні характеристики культуриЛекція 2. Структура культурології Історія культури Історія культурологічних вчень Соціологія культури Культурна антропологія 5. Прикладна культурологіяЛекція 3. Культурологія та її міждисциплінарні зв'язки Культурологія і філософія культури Культурологія та філософія історії, Культурологія та культурна антропологія Культурологія і соціологія культури Підходи до вивчення культуриЛекція ІІ. Основні поняття культурологіїЛекція 4. Культура і цивілізація Культура ЦивілізаціяЛекція 5. Суб'єкт культури Суб'єкт культури - людина культуриВідмінність світу людини і природиКультурна діяльність Культурна самоідентичністьІдентичність (самоідентичність) у психології і соціологіїПсихосоціальна ідентичністьЕкзистенційні потребиЕтнокультурна ідентичністьВтрата ідентичності 3. Інкультурація та соціалізаціяІнкультураціяСоціалізаціяВідмінність інкультурації та соціалізаціїПроцес інкультураціїЛекція 6. Мови і символи культури, культурні коди (семіотика культури) Інформаційно-семіотичний підхід до культуриКультура як світ артефактівКультура як світ смислівКультура як світ знаків Основні типи знакових систем культуриПриродні знакиФункціональні знакиІконічні знакиКонвенціональні знакиВербальні знакові системиЗнакові системи запису Вторинні моделюючі системиСеміотика та історіяМови мистецтваЛекція 7. Культурні цінності і норми ЦінностіВиди цінностейСистема ціннісних орієнтації Регулятиви і нормиСоціокультурні нормиСоціальна і технологічна функції культурних нормЗагальнокультурні, групові та рольові норми Ментальне поле культуриПоняття ментальності (менталітету)Рівні ментальностіКатегорії культуриКартина світуЛекція 8. Міжкультурна комунікація та діалог культур Комунікація Інтеграція, асиміляція, аккультурация Соціокультурна комунікація Культурні традиції та інноваціїЛекція 9. Культура в соціальному просторі Соціальні інститути культури Дисциплінарно-символічні простору культури Культурна модернізаціяЛекція ІІІ. Онтологія культуриЛекція 10. Закономірності процесу культурогенеза Від біологічної форми буття - до антропо-соціо-культурної Місце культури в системі буття та її будова Культура і натура (природа, космос)Лекція 11. Антропологічні аспекти культури Культура і людина Культура і суспільство Функціонування культури Історична динаміка буття культуриЛекція IV. Типологія культуриЛекція 12. Типологічні характеристики культур Культура і культури. Проблема типології Традиційна та інноваційна культури М. Мзс: постфигуративная, кофигуративная і префигуративная культури Ю. Лотман: семіотичні типи культур Субкультура і контркультураЕтнічні субкультуриКорпоративні субкультуриРелігійні субкультуриВікові субкультури Масова і немасова культуриЛекція 13. Етнічна, національна та регіональна типологізація культур Народ, етнос, нація Етнічна культура Національна культура Регіональна типологізація культуриЛекція 14. Історична типологізація культури Культурні епохи: европоцентристский підхід Локальні соціокультурні світи Закони історії і розвиток культуриЛекція 15. Історичні особливості російської культури "Сходу-Захід" Християнсько-православна початок культури Візантійсько-імперські амбіції і месіанське свідомість З культурної ізоляції до інтеграції з європейською культурою Розрив між етнічною та національною культурами Традиції і сучасністьЛекція V. Культура в сучасному світіЛекція 16. Сучасна світова культура Визначальна роль європейської культурної традиції у світовій культурі Основні риси сучасної світової культури Сучасна культурна ситуація як перехідна епохаЛекція 17. Основні тенденції культури в епоху глобалізму Тенденції культурної універсалізації в сучасному світовому процесі Моделі культурної універсалізації Культура і глобальні проблеми сучасностіКомп'ютерні технології як продовження і результат розвитку європейської культурної традиціїКомп'ютерна технологія як відображення загальних тенденцій сучасностіДеякі проблеми нової віртуальної реальності та Інтернет-технологійЛекція VI. Основні школи і напрями культурологіїЛекція 18. Розвиток культурологічної думки від епохи просвітництва до початку XX ст. Філософія культури епохи європейського Просвітництва Еволюціонізм як теорія культури Проблеми культури у "філософії життя"Ф. Ніцше та його "філософія життя"Лекція 19. Історична типологія культур і теорія локальних цивілізацій Н.Я. Данилевський про різноманітті культурно-історичних типів О. Шпенглер про історичної типології світової культури Тойнбі А. про локальних цивілізаціях в історії світової культури П. А. Сорокін про типологію та динаміку культуриЛекція 20. Основні культурологічні течії XX ст. Франкфуртська школа Постмодернізм
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси