Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Цивільне та торгове право зарубіжних країн
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Право інтелектуальної власності як сукупність авторських, суміжних, патентних та інших виняткових прав

Самі терміни "інтелектуальна власність", "промислова власність" та "право інтелектуальної (промислової) власності" як правовий інститут міцно увійшли в міжнародний і національний побут. Однак треба враховувати, що ці категорії не є речове-правовими поняттями, а швидше побутовими синонімом таких понять, як "моє", "власне", "створене мною" або "належить мені".

Далі, речовинно-правовий режим власності, використовуваний протягом століть щодо матеріальних об'єктів і включає традиційні правомочності володіння, користування та розпорядження цими об'єктами, не застосуємо до нематеріальних досягнень розумової праці і до прав на них. Він прийнятний лише для матеріальних носіїв результатів цієї праці.

Стосовно ж продуктів інтелектуальної творчості та засоби індивідуалізації "право інтелектуальної власності" слід трактувати як інститут виключних прав. Лише творці даних продуктів, їх роботодавців або інші зазначені в законі особи мають право їх використовувати та розпоряджатися ними з урахуванням їх нематеріальної природи. В умовах ринкової економіки виключні права на результати творчості можна й потрібно відчужувати квазі-товарно-грошовій формі. При цьому важливо враховувати, що в силу ідеального характеру і оригінальності (або неочевидності) даних результатів плата за придбання прав на їх використання повинна визначатися не співвідношенням суспільно необхідних і індивідуальних витрат на їх виробництво, а співвідношенням попиту і пропозиції на права на зазначені результати та засоби індивідуалізації.

Чинне російське, як і зарубіжне законодавство в основному враховує особливості правового режиму результатів творчості. Зокрема, в одній статті розділу II частини нерпою Цивільного кодексу Російської Федерації від 30.11.1994 № 51-ФЗ, присвяченого праву власності й іншим речовим правам (ст. 209-306), ні слова не говориться про інтелектуальну власність. Іншими словами, остання цілком ототожнюється з винятковими правами на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, продукції, виконуваних робіт і послуг, регульованими в даний час нормами частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації від 18.12.2006 № 230-ФЗ'.

Юридична неспроможність пропрієтарної концепції прав на нематеріальні продукти творчої діяльності посилює у розвинених зарубіжних країнах (насамперед у країнах континентальної Європи) теорію виключних прав. Під винятковими правами розуміються суб'єктивні права, що забезпечують їхнім носіям вчинення всіх дозволених законом дій з одночасною забороною всім третім особам вчинення зазначених дій без згоди правовласників.

Нематеріальна природа об'єктів, творчий характер праці по їх створенню, схожість в оформленні і винятковість правочинів правовласників породили ще на початку минулого століття прагнення сконструювати єдиний інститут "виключних прав", або промислових прав і авторського права, або авторського права в широкому сенсі. Проте всі ці спроби не увінчалися успіхом внаслідок істотних відмінностей в авторських, патентних і т. п. права.

Авторське право і суміжні права

Найбільш давнім інститутом права інтелектуальної власності є авторське право. Перші ідеї про авторське право виникли вже тоді, коли оформилося в самостійну діяльність саме духовне творчість. Наприклад, запозичення чужого твору, а також його спотворення засуджувалися ще в часи античності. У Стародавній Греції існувало положення, за яким рукописи отримали визнання трагедій повинні були зберігатися в офіційному архіві, щоб можна було проконтролювати недоторканність тексту при постановці п'єс.

Сучасне авторське право - це сукупність норм, що регулюють відносини з охорони творів літератури, науки і мистецтва; встановлення режиму їх використання; наділення їх авторів особистими і майновими правами і захисту цих прав.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Право інтелектуальної власності (виключні права) та правовий режим ноу-хау в зарубіжних країнах
Технічні засоби захисту авторських прав
Авторське право
Виключні авторські права
Міжнародне право інтелектуальної власності
Права, суміжні з авторськими
Права, суміжні з авторськими
Авторські та суміжні права в міжнародному приватному праві
Захист авторських і суміжних прав у мережі Інтернет
Міжнародна охорона авторських та суміжних прав
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси