Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Етапи формування інвестиційної стратегії підприємства

Процес формування інвестиційної стратегії підприємства проходить ряд етапів. Основні етапи цього процесу такі:

1) визначення періоду формування інвестиційної стратегії;

2) формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності;

3) розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності з позицій визначення напрямків інвестування та джерел їх фінансування;

4) конкретизація інвестиційної стратегії але інвестиційних програм та термінів;

5) оцінка розробленої інвестиційної стратегії;

6) перегляд стратегії у залежності від зміни зовнішніх умов стану підприємства.

Розкриємо зміст кожного етапу формування інвестиційної стратегії.

Визначення періоду формування інвестиційної стратегії

Тривалість цього періоду залежить від стану економіки в цілому і ринку зокрема, що впливає на точність прогнозів результатів вкладень інвестиційних ресурсів. В умовах нестабільної економіки прогнози розвитку підприємств не можуть перевищувати 3 - 5 років. Найбільші компанії в країнах з розвиненою ринковою економікою прогнозують свою діяльність на період 10-15 років. Другою умовою, що впливає на вибір строків, є тривалість періоду, визначеного загальною стратегією розвитку підприємства. Терміни розробки інвестиційної стратегії не повинні виходити за межі періоду загальної стратегії. Третім фактором визначення періоду інвестиційної стратегії є галузева приналежність підприємства. Найбільший період характерний для інституційних інвесторів (5-10 років), найменший період - для підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва споживчих товарів, роздрібної торгівлі та послуг (3-5 років). Нарешті, умовою визначення періоду формування інвестиційної стратегії є розмір підприємства. Великі компанії прогнозують результати своєї діяльності на більш тривалий термін.

Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності

При визначенні інвестиційних цілей підприємству необхідно насамперед виходити із загальної стратегічної мети і обов'язково погоджувати ці цілі зі стадіями його життєвого циклу. Розглянемо цілі інвестиційної політики.

Забезпечення темпів зростання капіталу. Ця мета являє собою збільшення капіталу компанії в довгостроковій перспективі. Здійснюється ця мета шляхом інвестування в реальні проекти і фінансові інструменти, вартість яких у майбутньому зросте. В результаті цих вкладень інвестор в перспективі отримає додаткові кошти, що дозволяють:

■ створити умови для зниження виробничих витрат за рахунок заміни обладнання на більш продуктивне, в результаті чого підвищується ефективність виробництва;

■ розширити обсяг продукції в рамках існуючих виробництв;

■ створити нові виробництва, реконструювати і розширити старі.

Забезпечення темпів росту поточного доходу. Так як здійснення інвестиційної діяльності вимагає мобілізації значних фінансових ресурсів, у тому числі позикових, при формуванні інвестиційної програми слід включати в неї проекти з високою поточною прибутковістю, що забезпечують підтримку постійної платоспроможності підприємства. Крім того, частина поточних доходів може бути капіталізована в цілях підтримання оптимальної структури інвестиційного портфеля. Але при формуванні портфеля, орієнтованого на отримання поточного доходу, необхідно чітко визначити мінімум прибутку, яку інвестор хотів би періодично отримувати.

Збереження капіталу. При інвестуванні коштів необхідно забезпечити мінімізацію інвестиційних ризиків. У процесі мінімізації загального рівня ризику за інвестиційним портфелем основна увага повинна бути приділена мінімізації ризику втрати доходів. Ризик за інвестиційним портфелем необхідно постійно контролювати.

Забезпечення достатньої ліквідності. Для досягнення мети керованості інвестиціями, забезпечення можливостей швидкого реінвестування капіталу в більш вигідні проекти інвестиційний портфель (або частина його) повинен носити високоліквідний характер, тобто при необхідності швидко і з мінімальними втратами перетворюватися в гроші. Рівень ліквідності інвестицій залежить від економічного клімату в державі, кон'юнктури інвестиційного ринку і специфіки інвестиційної діяльності підприємства.

Отримання контролю над компанією-емітентом. Ця мета передбачає придбання контрольного пакету акцій компанії-емітента з метою отримання контролю над нею.

Деякі з розглянутих цілей інвестиційної політики підприємства є альтернативними. Враховуючи альтернативність перерахованих цілей інвестування, підприємство-інвестор визначає їх пріоритети на тому чи іншому етані інвестиційної діяльності. Пріоритетність цілей диктується загальними стратегічними цілями розвитку підприємства. Важливо відзначити, що крім головної, пріоритетної мети, підприємство може розробляти додаткові (вторинні) цілі, що не є альтернативою первинної.

Основні цілі інвестиційної стратегічної політики повинні бути покладені в основу відповідних критеріальних показників. Такими показниками можуть бути, наприклад, нормативні значення мінімальних темпів зростання капіталу, мінімального рівня поточної прибутковості, максимального рівня інвестиційного ризику, мінімальну по капіталомісткості частку високоліквідних проектів та ін. Ці показники в подальшому повинні використовуватися при формуванні інвестиційного портфеля та відборі конкретних інвестиційних проектів і фінансових інструментів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності
Інвестиційна стратегія підприємства
Інвестиційна стратегія підприємства
Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності
Інвестиційна стратегія підприємства
Інвестиційна стратегія підприємства
Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності
Поняття інвестиційного портфеля, принципи і цілі його формування
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук