Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оптимальні масштаби спеціалізованих виробництв

Проблема спеціалізації промислового виробництва визначається, насамперед, обсягом виробництва однорідної продукції в даної виробничої одиниці. Чим більший цей обсяг, тим нижче умовно постійні витрати на одиницю продукції і тим більш досконала може бути застосована техніка, тим вища конкурентоспроможність продукції. По суті процес спеціалізації означає створення масового і великосерійного виробництва на основі високопродуктивної техніки.

Вибір економічно найдоцільнішого варіанта визначаються масштаби цього виробництва. Передбачуваний обсяг виробництва виробу вимагає і відповідного йому технологічного варіанту.

Як розуміти оптимальні масштаби підприємства при розвитку спеціалізації виробництва?

Оптимальність залежить від обраного критерію. Зазвичай під оптимальним мається на увазі обсяг виробництва, при якому комплект техніки завантажується повністю. Передбачається, що в цьому випадку собівартість виготовлення продукції буде найнижчою.

Всі економічні показники встановлені для мінімальних масштабів виробництва (повного завантаження комплекту обладнання при вибраному технологічному варіанті). Оптимальні ж масштаби визначаються збільшенням у кратне число раз мінімальних масштабів. При цьому економічні показники виробництва майже не змінюються. Це показав досвід конструювання та експлуатації автоматичних ліній та інших комплектів високопродуктивного обладнання для масового і великосерійного виробництва.

Застосування оптимальних масштабів виробництва в якості бази для визначення рівня спеціалізації враховує особливості кожного виробу. Для підприємства, яке випускає кілька виробів, рівень спеціалізації визначається коефіцієнтами спеціалізації по всім виробам і питомою вагою кожного з них в обсязі продукції. Також розраховується і рівень спеціалізації виробництва по галузі.

Використовуються й інші показники, наприклад: питома вага основної (профілюючої) продукції в загальному випуску підприємства; питома вага спеціалізованих підприємств у виготовленні певних виробів і напівфабрикатів; питома всі покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів у загальному обсязі продукції, що виготовляється на підприємстві та ін.

Для більш повної характеристики стану спеціалізації виробництва можуть бути використані показники технічного та організаційного рівня виробництва: питома вага автоматичного і спеціалізованого устаткування в загальному його парку; питома всі поточно-масового виробництва в загальному обсязі виготовлення продукції; питома вага уніфікованих деталей, вузлів та інших напівфабрикатів.

Кооперування виробництва

Під кооперуванням розуміються виробничі зв'язки підприємств по спільному виробництву кінцевої продукції. Виробниче кооперування - неминучий наслідок спеціалізації підприємств на виготовленні окремих заготовок, деталей і агрегатів для машин, обладнання.

У процеси кооперування входять поставки комплектуючих, напівфабрикатів, деталей і вузлів, зв'язок постачальника з покупцями даного виду продукції, робота постачальників на конкретних споживачів, що виготовляють готову продукцію. Постачальник повинен виконувати вимоги споживача.

Розрізняють кооперування між підприємствами різних країн, між підприємствами однієї країни і по районах країни.

Кооперування між підприємствами різних країн, отримала найбільше розвиток у другій половині XX ст. Для провідних промислових країн така кооперація проявилася через створення транснаціональних корпорацій. Ці корпорації здійснюють кооперацію між своїми підприємствами по всьому світу.

Як правило, у провідних промислових країнах розміщуються наукові центри, виробництво найбільш складних деталей і вузлів, а підприємства, що розташовані в країнах, що розвиваються, в основному займаються складальними роботами і виготовленням простих деталей і вузлів. В результаті такої кооперації за рахунок більш низької оплати праці в країнах порівняно з провідними промисловими країнами забезпечується зниження витрат на виробництво продукції. На жаль, цей процес торкнувся і РФ.

Рівень кооперування визначається наступними основними показниками:

(1) питомою вагою в собівартості випускаємої підприємством продукції комплектуючих виробів і напівфабрикатів, одержуваних за кооперування;

(2) питомою вагою напівфабрикатів, деталей і вузлів, що виготовляються підприємством на сторону, у загальному їх випуску;

(3) числом підприємств, що кооперуються з даним підприємством.

Економічна ефективність спеціалізації і кооперування

Економічна ефективність спеціалізації і кооперування - результат організаційно-планових заходів і підвищення технічного рівня виробництва. Ефективність проявляється у зниженні собівартості внаслідок зростання продуктивності праці і зменшення умовно-постійних витрат, що припадають на одиницю продукції. Основна частка економічного ефекту від спеціалізації припадає на підвищення технічного рівня виробництва і якості продукції. Обидва ці напрямки збільшення ефективності виробництва діють одночасно.

Економічна ефективність спеціалізації промислового виробництва визначається поруч факторів:

(1) спеціалізація створить умови для розчленування процесу виробництва продукції на більш дрібні операції, кожна з яких закріплюється за робочими місцями, розташованими по ходу технологічного процесу;

(2) деталізуючи і розчленовуючи виробничі процеси, спеціалізація створить передумови і сприятливі умови для впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва;

(3) спеціалізація забезпечує більш повне використання діючого обладнання. Будь-яка високопродуктивна машина може бути використана на повну потужність тільки при постійному випуску конструктивно і технологічно однорідної продукції на основі се уніфікації, типізації і стандартизації;

(4) на спеціалізованих підприємствах технічний рівень виробництва значно вище, ніж на універсальних;

(5) на спеціалізованих підприємствах ремонтні, інструментальні служби менше, ніж на універсальних.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оптимальні масштаби виробництва
Витрати виробництва у довгостроковому періоді
Зміна витрат виробництва у довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефекти зростання масштабів виробництва
Спеціалізація і кооперування виробництва
Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва: сутність, форми, зміст
Суспільні форми організації виробництва
Спеціалізація і кооперування виробництва
Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва: сутність, форми, зміст
Сутність економічної ефективності управління і фактори, що впливають на її рівень
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси