Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Грошовий ринок та попит на гроші

Грошовий ринок - це ринок, на якому в результаті взаємодії попиту на гроші та їх пропозиції встановлюється рівноважна ставка відсотка, що представляє собою "ціну" грошей. Цей ринок має у своєму складі інститути, що забезпечують взаємодію попиту і пропозиції.

Попит на гроші визначається функціями грошей і їх ліквідністю. Згідно класичної кількісної теорії грошей, попит на гроші перебуває у прямій залежності від рівня цін та реального обсягу виробництва й у зворотній залежності від швидкості грошового обігу:

де MD - попит на гроші;

Р - рівень цін;

Q - реальний обсяг виробництва;

V - швидкість обігу грошей.

Кейнсіанська теорія попиту на гроші відрізняється від класичної тим, що в теорії Кейнса головна роль відводиться ставкою відсотка.

Кейнс назвав свою модель попиту на гроші теорією переваги ліквідності. Він вважав, що люди зберігають своє багатство, або активи, у формі грошей насамперед внаслідок їх високої ліквідності або можливості використовувати їх в якості засобу платежу. На думку Кейнса, люди прагнуть зберігати частину свого багатства у вигляді грошей по трьом причинам:

1) через можливість використовувати гроші для платежів по поточним операціях. Цю причину або, точніше, мотив він називає трансакційних мотивом;

2) через бажання забезпечити майбутні платежі. Кейнс називає це мотивом обережності, що забезпечує реалізацію несподіваних потреб чи можливостей у майбутньому. Наприклад, вам можуть знадобитися гроші для ремонту будинку, придбання речей під час розпродажу тощо;

3) через бажання уникнути в майбутньому втрати капіталу, поміщеного в цінні папери. Коли курс на цінні папери підвищується, власник, продаючи їх, збільшує свій капітал. Передбачаючи в майбутньому зниження курсу, він може завчасно продати їх і тим самим уникнути фінансових втрат. Такий мотив Кейнс називає спекулятивним.

В моделі Кейнса попит на гроші залежить від номінального доходу і відсоткової ставки. Із збільшенням доходу попит на гроші зростає, а зі зменшенням - спадає. За інших рівних умов збільшення номінального доходу викликає збільшення попиту на гроші, який визначається трансакційних мотивом і мотивом обережності, простіше кажучи, мотивами поточних і майбутніх платежів.

Зниження норми позичкового відсотка збільшує попит на гроші, обумовлений спекулятивним мотивом. Дійсно, якщо відсоткова ставка на ринку цінних паперів знижується, то це призводить до підвищення курсу цих паперів, але з часом він знизиться і, отже, власники паперів більше не будуть отримувати того доходу, який мали раніше. Саме в таких умовах важливо вгадати момент, коли цінні папери можна продати і опинитися у виграші. Саме ця обставина характеризує спекулятивний мотив.

Сучасна модель попиту на гроші багато в чому відрізняється від кейнсіанської. Відмінності ці полягають в тому, що сучасна модель розглядає також інші форми грошових активів, а не тільки готівкові гроші і вклади до запитання. Крім того, сучасна теорія вважає багатство визначальним фактором попиту на гроші. Якщо збільшується загальне багатство, то, швидше за все, буде зростати і грошова маса. Сумніву піддаються і мотиви, що зумовлюють попит на гроші, які висував Кейнс. Нарешті, сучасна теорія попиту на гроші враховує інфляцію, оскільки вона підриває корисність грошей як засобу заощадження. Тому функцію попиту в цій теорії можна виразити наступною формулою:

де у - номінальний національний дохід;

r - очікувана реальна норма відсотка;

р - очікуваний темп інфляції.

Враховуючи, що номінальна норма відсотка дорівнює очікуваній сумі реально норми відсотка та очікуваного темпу інфляції, наведену формулу можна записати так:

де R - очікувана номінальна норма відсотка.

Цю залежність можна представити графічно. Номінальна норма відсотка на рис. 18.1 відкладена по осі ординат, а передбачуваний попит на гроші - на осі абсцис. По мірі зниження ставки відсотка з r1 до r2 попит на гроші зростає з M1 до М2. При збільшенні номінального національного доходу відбувається зрушення кривої попиту вправо.

Рис. 18.1. Залежність попиту на гроші від норми відсотка

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Рівновага на грошовому ринку
Попит на гроші
Рівень цін та попит на гроші
Гроші і грошова система
Попит на гроші
Попит на гроші
Гроші та грошові реформи (IX-XVIII ст.)
Грошове право
Гроші як розвинена форма товарно-грошових відносин
Гроші як міра вартості
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси