Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи визнання доходів і витрат

Податковим законодавством передбачено два методи визнання доходів і витрат - метод нарахування і касовий метод.

Касовий метод

Організації (за винятком банків) мають право на визначення дати отримання доходу (здійснення витрат) за касовим методом, якщо в середньому за попередні чотири квартали сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) цих організацій без урахування податку на додану вартість не перевищила 1 млн руб. за кожний квартал (п. 1 ст. 273 НК РФ).

Приклад

За підсумками діяльності підприємства за т. р. сума виручки від реалізації продукції склав в I кварталі 200 тис. руб., у II - 200 тис. крб. у III - 100 тис. руб., в IV - 1 000 тис. руб. Разом за рік - 1 500 тис. руб.

Визначимо середню суму виручки за квартал:

(200 тис. + 200 тис. + 100 тис. + 1 000 тис.): 4 = 375 тис. руб.

У нашому прикладі середня сума виручки за квартал не перевищила 1 млн крб. Тому організація має право застосовувати касовий метод. Якщо протягом податкового періоду середня виручка за квартал перевищить 1 млн руб., то платнику податків доведеться перерахувати податок на прибуток з початку податкового періоду за методом нарахування.

Застосування касового методу є правом, а не обов'язком організації. Тому при виконанні умов, передбачених 25 гол. НК РФ, для застосування касового методу необхідно зробити відповідний запис в обліковій політиці для цілей оподаткування на черговий податковий період.

Приймаючи рішення про застосування касового методу, слід звернути увагу на п. 4 ст. 273 НК РФ. У ньому сказано, що якщо протягом податкового періоду зазначений вище граничний розмір суми виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) буде перевищено, то платник податку зобов'язаний перейти на визначення доходів і витрат за методом нарахування з початку податкового періоду і відповідно, провести коригування розрахунку податкової бази по податку на прибуток

Крім перевищення граничного розміру виручки, що організація втрачає право на застосування касового методу при укладенні договору довірчого управління майном або договору простого товариства. Учасники зазначених договорів, що визначають доходи і витрати за касовим методом, зобов'язані перейти на визначення доходів і витрат за методом нарахування з початку податкового періоду, в якому був укладений такий договір.

При касовому методі доходи визнаються в день надходження грошових коштів або погашення дебіторської заборгованості іншими способами, передбаченими цивільним законодавством.

Витратами визнаються витрати після їх фактичної оплати. Оплатою товару (робіт, послуг, майнових прав) визнається припинення зустрічного зобов'язання набувачем перед продавцем, яке безпосередньо пов'язане з постачанням цих товарів (виконанням робіт, наданням послуг, передачею майнових прав). Витрати обліковуються у складі витрат з урахуванням таких особливостей:

o витрати з придбання товарів для перепродажу, враховуються у складі витрат, що зменшують оподатковуваний прибуток по мірі продажу даних товарів;

o відсотки за позиковими коштами в числі банківських кредитів, оплата послуг третіх осіб обліковується в складі витрат по мірі їх сплати;

o витрати на оплату праці враховуються у складі витрат у момент погашення заборгованості шляхом списання грошових коштів з розрахункового рахунка платника податку, виплати з каси, а при іншому способі погашення заборгованості - у момент такого погашення;

o витрати на сплату податків і зборів враховуються у складі витрат у розмірі їх фактичної сплати;

o у складі витрат, що зменшують оподатковуваний прибуток, враховується амортизація тільки сплаченого платником податків амортизується майна, використовуваного у виробництві.

Проте користуватися касовим методом не так вже й вигідно, як може здатися. За касовим методом повинні бути оплачені як доходи, так і витрати. Наприклад, торговельна організація продала в роздріб товари, отримала грошові кошти на розрахунковий рахунок, але зі своїм постачальником за ці товари ще не розрахувалася. Оподатковувана база в цьому випадку буде вище, так як дохід вже є, а витрат в частині вартості цих товарів ще немає.

Приклад

ЗАТ "Магазин № 1" 11 травня п. р. оприбуткував, але не сплатило у відповідності з договором купівлі-продажу і рахунку-фактурі кави в кількості 100 банок на суму 20 000 руб. (без урахування ПДВ), продала 29 травня п. р. всю партію кави оптовому покупцю на суму 22 000 руб. Грошові кошти за товар надійшли 30 червня п. р.

Розрахуємо податкову базу по податку на прибуток за 1-е півріччя.

ЗАТ "Магазин № 1" по цій операції отримало станом на 01.07 т. р. прибуток в сумі 22 000 руб., але не має право врахувати зроблені витрати по покупці кави, так як не виконано одну з умов застосування касового методу - немає оплати за оприходованному і проданого кави.

Сплата податку на прибуток організаціями, що застосовують касовий метод, здійснюється у відповідності зі ст. 286 НК РФ, - до 28 числа наступного місяця квартальних авансових платежів та до 30 березня наступного календарного року з податку на прибуток по закінченні податкового періоду.

Метод нарахування

Організації, що не відповідають вимогам ст. 273 НК РФ, повинні застосовувати метод нарахування.

Витрати визнаються у тому звітному періоді, до якого вони відносяться, незалежно від часу фактичної оплати грошових коштів і (або) іншої форми їх оплата. Це означає, що витрати визнаються у тому звітному (податковому) періоді, в якому ці витрати виникають виходячи з умов угод і принципу рівномірного і пропорційного формування доходів і витрат.

Порядок визнання конкретних видів доходів і витрат встановлено ст. ст. 271 і 272 НК РФ. Датою отримання доходу від реалізації для цілей оподаткування визнається день відвантаження або передачі товарів, робіт, послуг, майнових прав. Для позареалізаційних доходів дата їх одержання встановлюється індивідуально, залежно від виду доходу. Наприклад, для доходів, отриманих від здачі майна в оренду, це буде дата розрахунків або пред'явлення платником податків документів відповідно до умов укладених договорів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Визнання доходів і витрат
Порядок визнання доходів і витрат банків
Доходи та витрати майбутніх періодів
Розрахунково-касові операції банків
Облік касових операцій
Правила ведення касових операцій
Схема нарахування доходу за простою відсотковою ставкою
Нарахування амортизації
Об'єкт і база нарахування страхових внесків
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси