Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 5 Підготовка інформації

Прочитавши цю главу, ви будете знати:

o вимоги, що пред'являються до інформації, необхідної для оцінки вартості підприємстві;

o види інформації;

o поняття "інформаційна коригування", "коригування даних бухгалтерскою обліку", "трансформація бухгалтерської звітності", "аналіз фінансового стану підприємства".

Підготовка та аналіз інформації проводяться як для вибору підходів і методів визначення вартості об'єкта, так і для визначення фінансового стану і перспектив розвитку об'єкта в цілому, які суттєво впливають на вартість об'єкта оцінки.

Вимоги до інформації

Оцінка вартості підприємства в його поточному стані проводиться з урахуванням аналізу минулих витрат, майбутніх доходів, зовнішнього впливу середовища, внутрішніх умов функціонування. Точність аналізу залежить від достовірності зібраної інформації, точності визначення її конкретних параметрів, достовірності та повноти (достатності) отриманих даних, розгляду оцінюваного підприємства як системи взаємодії зовнішніх економічних умов і внутрішніх чинників виробництва.

ФСТ № 1 визначає, що інформація, використовувана при проведенні оцінки, повинна відповідати вимогам достатності та достовірності.

Інформація вважається достатньою, якщо використання додаткової інформації не веде до істотної зміни характеристик, на які спиралися при проведенні оцінки об'єкта оцінки, а також до істотної зміни підсумкової величини вартості об'єкта оцінки.

Інформація вважається достовірною, якщо ця інформація відповідає дійсності і дозволяє користувачеві звіту про оцінку робити правильні висновки про характеристики, досліджуваних оцінювачем при проведенні оцінки та визначення підсумкової величини вартості об'єкта, і приймати базуються на цих висновках обгрунтовані рішення.

Оцінювач повинен провести аналіз достатності та достовірності інформації, використовуючи доступні засоби і методи.

Якщо в якості інформації, істотною для визначення вартості об'єкта, використовується експертне судження оцінювача або залученого оцінювачем спеціаліста (експерта), для характеристик, значення яких оцінюється таким чином, повинні бути описані умови, при яких вони можуть досягати тих чи інших значень. Якщо оцінювачем залучаються спеціалісти (експерти), то він повинен вказати у звіті їх кваліфікацію та ступінь участі у проведенні оцінки, а також обґрунтувати необхідність залучення. Оцінювач при проведенні оцінки не може використовувати інформацію про події, що відбулися після дати оцінки (ст. 19 ФСТ № 1).

Зібрана інформація повинна забезпечувати необхідну:

o точність - отримані кількісні та якісні характеристики об'єкта оцінки повинні забезпечувати задану точність розрахунків сто вартості;

o системність - дані повинні бути найбільш повними, відповідати один одному і являти собою систему, яка показує фінансовий стан компанії в ретроспективі, поточний стан і дозволяє прогнозувати майбутнє фінансове положення з достатнім ступенем достовірності на глибину необхідного горизонту планування.

Зовнішня інформація

Зовнішня інформація містить макроекономічні параметри країни і галузі, їх динаміку, ретроспективну та прогнозну, і становище підприємства в цих умовах.

Макроекономічні параметри країни і галузі визначаються законодавчою системою і поточним станом економіки.

Законодавча система (нормативно-правова база) включає:

o умови вступу в галузь;

o правове регулювання конкуренції та ціноутворення;

o податкову систему;

o систему арбітражу.

Поточний стан економіки визначають:

o рівень інфляції, його динаміка;

o динаміка валютного курсу;

o динаміка ставок відсотка;

o доступність кредитних коштів;

o темпи економічного розвитку країни, галузі;

o інвестиційна привабливість;

o загальна динаміка руху капіталу;

o політична стабільність;

o доступність ресурсів;

o вільний вихід на ринки і перехід з однієї на іншу.

У роботах М. Портера розглядається вплив на підприємство постачальників та покупців, товарів-замінників, потенційних конкурентів, конкуренції всередині галузі і положення підприємства на ринку.

Макроекономічні параметри та зовнішнє (галузеве) становище підприємства дозволяють визначити всі види систематичних ризиків, економічних і політичних, країнових і галузевих, відсоток інфляції і вартість позикового капіталу, які впливають на галузеву прибутковість і величину вартості оцінюваного підприємства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Підготовка до переговорів: вибір стратегії і тактики
Підготовка інформації про пов'язаних сторони
Обов'язкові вимоги до інформації про товари для споживачів
Вимоги до розкриття інформації
Якість інформації - перша вимога корпоративного управління і фінансового маркетингу
Зовнішні джерела інформації
Фактори зовнішнього середовища
Інформація про ліквідацію юридичної особи
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси