Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Конкурентоспроможність товарів і послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стабільність рівня якості товарів

Стабільність рівня якості товарів визначається рівнем виробничого виконання і стабільність показників якості. Слід розрізняти два види стабільності якості: 1) стабільність в обсязі; 2) стабільність у часі.

Стабільність якості в обсязі

Стабільність якості в обсязі - стабільність показників якості та рівня виробничого виконання:

а) в рамках випускається підприємством партії продукції;

б) у межах послідовно випущених партій продукції;

в) в рамках однойменної продукції, выпускамой в країні кількома підприємствами однієї фірми;

г) в рамках однойменної продукції міжнародної фірми, що випускається підприємствами всередині країни і за кордоном.

Ілюстрацією варіанту в) є компанія ЗАТ "Росар", яка ставить перед собою завдання робити на своїх заводах в Саранську, Іванові, Омську та ін. один і той же продукт (пиво "Товстун"), не відрізняється за смаком.

Ілюстрацією варіанту г) є італійська фірма "Піреллі" - світовий лідер у виробництві і якості автомобільних шин, яка гарантує високий рівень якості автомобільних шин, що випускаються на будь-якому заводі фірми в Європі.

Слід зауважити, що однаково високий рівень якості своєї продукції міжнародна фірма не завжди може забезпечити на своїх заводах у різних країнах, оскільки там діють різні технічні закони і стандарти. Наприклад, президент групи "Хенкель" (Henkel) в Росії К. Хартен так сформулював завдання забезпечення якості випущених корпорацією товарів побутової хімії: "Девіз нашої компанії: "Думай глобально, дій локально". Іншими словами, якщо ви бачите продукцію Henkel в Москві, ви можете бути впевнені, що вона не буде відрізнятися за якістю від товарів, що продаються в рідному для корпорації Дюссельдорфі". Пан К. Хартен явно лукавить, оскільки вимоги, наприклад, до пральних порошків, що випускаються на заводах Євросоюзу, зокрема Німеччини та Росії, не однакові. Технічне законодавство Євросоюзу встановлює більш жорсткі вимоги: вже кілька десятиліть у ряді країн і регіонах світу (США, Євросоюз) заборонено виробництво і використання гак званих фосфатних синтетичних миючих засобів (СМС), до складу яких входить триполіфосфат натрію (добавка до IIBA для пом'якшення жорсткості води). Іноземні фірми Henkel, Procter&Gambel, скупили в Росії найбільш великі підприємства по виробництву СМС, випускають для російського ринку СМС з фосфатами, а у себе на батьківщині, де існує заборона на продаж фосфатних СМС, вже багато років випускають їх під тими ж назвами, але без фосфатів.

Рівень виробничого виконання товарів встановлюється, як правило, при вибірковому контролі але якісному ознакою, зокрема але так званого альтернативного ознакою, тобто при сортуванні партії на придатні та непридатні одиниці продукції. Стабільність значень показників якості перевіряється при вибірковому контролі за так званим кількісною ознакою.

Нестабільність в обсязі створює горезвісну багаторічну проблему: у зразку-еталоні все нормально, а в рекламованих партіях зустрічаються шлюб і відхилення значень показників якості від відповідних показників затвердженого зразка-еталону. Нестабільність якості в обсязі породжується двома видами мінливості.

Перший вид - мінливість із-за випадкових (звичайних) причин. Вона обумовлена незліченною набором різноманітних причин, присутніх постійно. Їх виявити нелегко або неможливо. Кожна з цих причин становить малу частку загальної мінливості. Тим не менш сума всіх цих причин вимірно і передбачається, що вона внутрішньо властива процесу. Виключення або зменшення впливу звичайних причин вимагає управлінських рішень та виділення ресурсів на поліпшення процесу.

Другий вид - мінливість через невипадкових причин. До них можуть бути віднесені варіабельність (мінливість) параметрів матеріалу обладнання, кваліфікація персоналу, ретельність виконання процедур. Особливо велику роль відіграє людський фактор. Ці причини можуть бути усунені.

Мінливість зараз порівнюють з вірусом (відома вірусна теорія менеджменту [117]). Віруси мінливості компонентів виробу (сировини, матеріалів, комплектуючих деталей), помножені на мінливість технологічного процесу, вражають готовий виріб, ведуть до "зараження" усієї системи управління виробництвом.

Відхилення значень показників якості від нормативних значень виникають на всіх етапах життєвого циклу продукції. Ці відхилення (невідповідності, або дефекти) можуть бути виявлені на стадії виготовлення або на наступних стадіях обігу та споживання (експлуатації).

В менеджменті якості відомо "Правило 10-кратних витрат", згідно з яким витрати на виправлення невідповідностей на один порядок зростають на кожній наступній стадії життєвого циклу: планування, розробці, виробництві, використанні (експлуатації). У зв'язку з цим усунення невідповідностей на стадіях планування та проектування вимагають відносно низьких витрат. Звідси постає актуальність завдання попередження невідповідностей. Попередження появи дефектів на стадії експлуатації дозволяє виробнику не тільки різко знизити витрати, а відповідно і продажну ціну, але і підвищити репутацію в очах споживача.

Показники стабільності. У більшості вітчизняних стандартів на правила приймання готової продукції закладено так званий приймальний рівень дефектності (AQL) - допустима частка негідних виробів, виражена у відсотках. По більшості товарів вона становить 1,0-6,5%. Але дві обставини спонукають просунуті фірми переходити на нові оціночні характеристики (див. огляд [98]).

Перша обставина - посилення конкуренції вимагає забезпечення підвищених характеристик стабільності якості. Друга обставина пов'язана з ускладненням конструкції побутової техніки, що зумовлює збільшення числа компонент та їх параметрів, що впливають на функціонування готового виробу. З ростом числа показників (до) частка продукції з невідповідностями зростає. Зокрема, якщо при до = 1 частка такої продукції складає 0,27%, то при= 10 - 2,67%; 100 - 23,69%; 1000 - 93,3%.

У зв'язку з цим виникла необхідність в тому, щоб процеси виробництва забезпечували більш низький рівень невідповідностей за ключовими показниками. Була введена одиниця - PPM (Part per Million). У PPM вимірюється кількість невідповідних одиниць на мільйон випущених. 1 РРМ = 0,001%.

Вітчизняна практика забезпечення стабільності якості товарів. Вірусна теорія говорить про те, що проблема якості не є локальною. Вирішувати проблему стабільності якості в рамках стадій життєвого циклу продукції окремо взятого підприємства важливо, але недостатньо. Виробник готової продукції повинен займатися якістю продукції всіх своїх постачальників і відслідковувати якість на всіх етапах просування своєї продукції до споживачів. Проблема стабільності якості в обсязі вирішується технічним та управлінським способами.

При використанні технічного способу слід мати на увазі, що найслабшою ланкою у виробництві є ручна праця. Активно впроваджуються в світі з 1990-х рр. системи комп'ютеризованого виробництва - CIM-технології (Computer Integrated Manufacturing), CALS-технології (Computer Added Logistic Support), SAP ERP (Systems Application and product Enterprise Resource Planning) включають елементи штучного інтелекту та інтегруються в управління життєвим циклом продукції. Автоматизація та комп'ютеризація виробництва є головним засобом зниження варіабельності параметрів технологічного процесу і відповідно продукції.

Ось чому заяви топ-менеджерів Автовазу стосувалися тоді ще нової моделі автомобіля "Калина", слід розглядати як прагнення показати підвищення стабільності якості в обсязі: "Кузов нового автомобіля спроектований за проектом німецької фірми KUKA з допомогою математичних моделей, штампування його деталей, програми, закладені в блоках управління 350 роботами зварювального виробництва, всі операції на складальному конвеєрі, контроль якості - все під контролем комп'ютерів. Так що багаторічні волання споживача вазівської продукції з приводу зазорів, сопрягаемости деталей і недоліків в геометрії кузовних деталей залишаться в минулому".

М'ясокомбінат "Велком" на сьогоднішній день є першим (і поки єдиним) підприємством у Росії, у 100%-ному обсязі впровадило систему SAP ERP, яка дозволяє контролювати весь процес виробництва в кожній точці і знизити до мінімуму ймовірність помилок унаслідок людського фактора. "Вже не люди управляють виробництвом, а сама система управляє людьми, - каже Р. Дьоміна, генеральний директор м'ясокомбінату "Велком". - А оскільки система - це залізо, з ним домовитися неможливо. В результаті виходить продукт стабільної якості".

При високій якості продукції комп'ютеризація виробництва дозволяє в 20-25 разів збільшити продуктивність праці, а значить поліпшити вартісні характеристики продукції.

На Останкінському м'ясокомбінаті в Москві технологи домагаються, щоб ковбаса була однакового смаку кожен день. Для цього був організований ділянку підготовки спецій, де на електронних вагах до грама зважуються спеції, прянощі, сіль, яєчний порошок, сухе молоко та інші необхідні компоненти для кожного замісу фаршу, виходячи з тієї чи іншої рецептури.

Таким чином, роботизація і комп'ютеризація виробництва, що знижують частку людського фактора - вагомої причини нестабільності, а також вдосконалення вимірювального обладнання є прикладами технічного способу вирішення проблеми забезпечення стабільності якості.

Розглянемо управлінські способи у сфері промисловості. При сучасній організації виробництва в кінцевому продукті, особливо якщо це машинобудівна продукція, "покупне" якість становить від 70 до 90%. Але незалежно від цього кінцевий виробник несе всю відповідальність за якість. Тому найважливішою турботою виробника кінцевої продукції є зниження ризику отримання неякісних постачання матеріалів і комплектуючих. Одним з гарантів вирішення проблеми стабільності якості кінцевої продукції є формування результативної системи менеджменту якості відповідно до ISO 9000 (докладніше див. гол. 4) і примус постачальників до створення аналогічної системи.

На закордонних харчових підприємствах накопичено цінний досвід з моніторингу смакових характеристик конкретного найменування харчового продукту. Цей досвід використовується і на вітчизняних підприємствах. Так, на коньячному заводі французького будинку "Хенессі" ("Henessy") існує посада майстра - зберігача смаків. В його обов'язки входить контроль смакових характеристик, які повинні бути стабільні від партії до партії. Майстер-зберігач наділений величезними повноваженнями. Якщо органолептичні властивості коньяку раптом викликають сумнів у фахівця, то він має право зупинити провадження. Такий досвід моніторингу смакових характеристик узятий на озброєння алкогольною компанією "Регата" в Ростові-на-Дону.

Цілком закономірно, що в останні роки в програми конкурсів на кращі товари (послуги) включаються відомості не лише про споживчі показники якості, але і про стабільність якості. Наприклад, у програмі-конкурс "Московська якість" [122] враховується критерій "здатність виробництва забезпечити стабільність якості продукції". В програму-конкурс "100 кращих товарів Росії" введений такий критерій стабільності якості, як "стратегічна оцінка спроможності товару" [36]. По рекомендації Держстандарту Росії (в н/в - Держстандарт) в програму-конкурс "100 кращих товарів Росії" введено критерій "наявність сертифікаційної системи якості". Наявність системи якості підприємства-виробника враховується при відборі претендентів на звання "Постачальник продукції для державних потреб".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Рівень якості та його стабільність
Методика оцінки рівня якості товарів
Проблема оцінки рівня якості товарів, що надходять на російський ринок
Реєстраційні методи визначення якості товару
Фактори, що визначають якість товарів
Стабільність якості в часі
Стабільність якості послуг
Зарубіжний досвід забезпечення стабільності якості
Рівень якості та його стабільність
Судова експертиза обсягу і якості медичної допомоги (послуги)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси