Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці в будівництві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 4. Засоби індивідуального захисту

Класифікація засобів індивідуального захисту

Засоби захисту працюючих в залежності від характеру їх застосування підрозділяють на дві категорії: засоби колективного захисту та засоби індивідуального захисту.

Засоби колективного захисту відповідно до їх призначення поділяють на класи, призначені для захисту:

o від підвищеного рівня іонізуючих випромінювань;

o підвищеного рівня інфрачервоних випромінювань;

o підвищеного або зниженого рівня ультрафіолетових випромінювань;

o підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

o підвищеної напруженості магнітних і електричних полів;

o підвищеного рівня лазерного випромінювання;

o підвищеного рівня шуму;

o підвищеного рівня вібрації (загальної та локальної);

o підвищений рівень ультразвуку;

o підвищений рівень інфразвукових коливань;

o ураження електричним струмом;

o підвищений рівень статичної електрики;

o підвищених або знижених температур поверхонь устаткування, матеріалів, заготовок;

o підвищених або знижених температур повітря та температурних перепадів;

o впливу механічних факторів (рухомих машин і механізмів; рухомих частин виробничого обладнання та інструментів; переміщаються виробів, заготовок, матеріалів; порушення цілісності конструкцій; обрушуються гірських порід; сипучих матеріалів; падіння з висоти предметів; гострих кромок і шорсткостей поверхонь заготовок, інструментів і устаткування; гострих кутів);

o впливу хімічних чинників;

o впливу біологічних факторів;

o падіння з висоти.

До засобів колективного захисту належать також засоби нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць та засоби нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць.

Засоби індивідуального захисту залежно від призначення поділяють на такі класи:

o костюми ізолюючі;

o засоби захисту органів дихання;

o одяг спеціальний захисний;

o засоби захисту ніг;

o засоби захисту рук;

o засоби захисту голови;

o засоби захисту особи;

o засоби захисту очей;

o засоби захисту органів слуху;

o засоби захисту від падіння з висоти та інші запобіжні засоби;

o засоби дерматологічні захисні;

o засоби захисту комплексні.

Особливості вибору засобів індивідуального захисту органів дихання

При виборі засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) повинні враховуватися наступні основні критерії:

1) принцип дії та призначення;

2) конструктивні особливості;

3) показники захисних та експлуатаційних властивостей;

4) склад і кількісний вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

5) відповідність ЗІЗОД людині і специфікою виконуваних ним виробничих операцій.

Вибір ЗІЗОД фільтруючого типу значною мірою залежить від умов, в яких вони повинні експлуатуватися: агрегатного стану шкідливих речовин в повітрі, їх концентрації.

Захисні властивості ЗІЗОД фільтруючого типу характеризуються показниками:

o часом захисної дії і коефіцієнтом підсмоктування (щодо захисту від парів і газів шкідливих речовин);

o коефіцієнтом проникності і коефіцієнтом підсмоктування (щодо захисту від аерозолів шкідливих речовин).

Час захисної дії фільтрувальних протигазів і респіраторів - це проміжок часу від початку надходження пари (газу) речовина в засіб захисту до появи за ним гранично допустимої концентрації речовини.

Максимальна концентрація шкідливих речовин, при якій може застосовуватися даний засіб, - це концентрація, вище якої може відбутися швидке підвищення концентрації шкідливої речовини на вдиху більше допустимої, або розігрів шихти і вдихуваного повітря вище допустимого значення.

Коефіцієнт підсосу - відношення концентрації шкідливої речовини, яка проникла під лицьову частину, минаючи фільтруючий елемент (фільтр коробки, патрона, фільтруючий матеріал корпусу напівмаски респіратора), до її початкової концентрації, виражене у відсотках.

Коефіцієнт проникності - відношення концентрації аерозолю шкідливої речовини після фільтруючого елемента (фільтр коробки, патрон, фільтруючий матеріал напівмаски респіратора) до його початкової концентрації, виражене у відсотках.

Показники коефіцієнтів підсосу і проникності визначаються по двох модельних речовин: масляного туману (діаметр частинок 0,3 мкм), моделирующему дрібнодисперсні аерозолі шкідливих речовин, і микропорошку М-5 (середній діаметр частинок 1 - 15 мкм), моделирующему крупнодисперсные аерозолі шкідливих речовин. Ізолюючі засоби захисту повністю ізолюють органи дихання від навколишнього повітря і, отже, забезпечують нормальне дихання практично незалежно від змісту в навколишній атмосфері кисню і шкідливих речовин.

Класифікують ЗІЗОД за принципом дії та призначенням. За принципом дії ЗІЗОД поділяються залежно від способу забезпечення захисту на фільтруючі та ізолюючі.

Фільтрувальні ЗІЗОД очищають вдихуване повітря від шкідливих речовин за допомогою фільтрів, сорбентів і поглиначів, що входять в конструкцію даного ЗІЗОД. До таких пристроїв відносяться промислові респіратори та протигази.

Фільтрувальні ЗІЗОД застосовують в умовах відомого складу і концентрації шкідливих речовин. Вони мають систему очищення, принцип захисної дії якої заснований на очищення вдихуваного забрудненого повітря шляхом сорбції, хемосорбції, каталітичного окислення і (або) фільтрації при проходженні його під час вдиху через фільтр.

Для зниження опору дихання фільтрувальні ЗІЗОД можуть мати додатковий пристрій для примусової подачі повітря в систему очищення. До даного типу ЗІЗОД відноситься також група саморятівників фільтруючих, що застосовуються горнорабочими тільки під час аварій у вугільних і сланцевих шахтах. Вони являють собою протигази разової дії для захисту органів дихання від оксиду вуглецю (СО).

Залежно від типу використовуваних у виробництві небезпечних хімічних речовин промислові протигази випускаються з різними фільтруючими коробками, кожна з яких володіє вибірковою здатністю щодо поглинання отруйних речовин, що знаходяться в атмосфері навколишнього повітря.

Респіратор по своїй суті є індивідуальний засіб захисту органів дихання від шкідливих речовин, що містяться в повітрі. Найбільш широке застосування знаходять протипилові респіратори типу Р-2 (У-2К), "Кама", ШБ-1 "Лепесток" і ін

До найпростіших ЗІЗОД відносять противопыльную тканинну маску ПТМ-1 і ватно-марлеву пов'язку. Ці кошти можуть використовуватися населенням так само, як і протипилові респіратори. Для захисту органів дихання в умовах хімічного зараження протипилові респіратори та простіші засоби індивідуального захисту застосовують лише у виняткових випадках. Наприклад, при евакуації з зони хімічного зараження після попередньої їх просочення 5-10%-вим розчином питної соди або 2%-вим розчином лимонної кислоти.

Ізолюючі ЗІЗОД ізолюють органи дихання людини від навколишнього середовища, а повітря для дихання надходить із чистої зони або з джерела дихальної суміші, що є складовою частиною ЗІЗОД. Вони мають систему подавання чистого повітря або кисню з незабрудненого джерела. Ізолюючі ЗІЗОД застосовують у випадках недостатнього вмісту кисню, а також в умовах невідомого складу шкідливих речовин і в тих випадках, коли не забезпечується захист фільтрувальні ЗІЗОД.

Ізолюючі ЗІЗОД поділяються на шлангові і автономні дихальні апарати.

До шланговим ізолюючим ЗІЗОД відносяться:

o самовсмоктуючі шлангові апарати, в яких повітря для дихання надходить по шлангу з чистої зони за рахунок дихальних зусиль, що робляться самою людиною;

o шлангові апарати з примусовою подачею чистого повітря в лицеву частину за допомогою повітродувок, вентиляторів або від мережі компресорного повітря після його попереднього очищення. До автономних дихальних апаратів відносяться кисневі регенеративні респіратори і саморятівники, а також апарати з балонами зі стисненим повітрям. Ці засоби застосовуються головним чином при проведенні аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

В залежності від призначення ЗІЗОД поділяють:

o на протипилові (протиаерозольні) - для захисту від різних аерозолів (дими, тумани, пилу);

o газопылезащитные (протівогазоаерозольние) - для застосування в умовах одночасного вмісту в повітрі газів, парів і аерозолів різних речовин;

o газозащитные (протигазові - для захисту від різних шкідливих речовин.

Протигазові та газопылезащитные ЗІЗОД поділяють на марки, призначені для захисту від певних груп газів.

Обидва типи ЗІЗОД, як фільтруючі респіратори і протигази, так і ізолюючі дихальні апарати складаються з двох основних конструктивних частин: пристрою, що забезпечує очищення вдихуваного повітря (фільтр) або подачу чистого повітря або кисню з незабрудненого джерела, і лицьовій частині, яка проводить чисте повітря до органів дихання.

До фільтрувальних ЗІЗОД обидві ці частини можуть становити єдину конструкцію (фільтрувальні півмаски) або бути у вигляді полумасок, масок або шолом-масок з приєднаними фільтруючими елементами - патронами або коробками різних габаритів (патронні ЗІЗОД). Фільтруючі елементи в залежності від конструкції являють собою плоскі або гофровані волокнисті фільтри, укріплюються на полумасках у вигляді каркасних конструкцій або наявні в патронах або коробках, які приєднуються безпосередньо до лицьової частини або з допомогою гофрованого шланга. В останні роки з'явилися конструкції фільтрувальних ЗІЗОД, в комплект яких входить микровентилятор з електроживленням від індивідуальних джерел електропостачання (ЗІЗОД з примусовою фільтрацією).

Ізолюючі шлангові ЗІЗОД за конструктивними особливостями поділяються на такі три основних типи:

1) самовсмоктуючі дихальні апарати, що складаються з лицьової частини у вигляді шолом-маски або панорамної маски та шланга (довжиною не більше 9 м), що з'єднує органи дихання з чистою атмосферою. Ці апарати не мають у своєму складі повітряподаючого пристрою;

2) з примусовою подачею чистого повітря від повітродувки, що входить у комплект даного апарату, або від спеціалізованої централізованої пневмосистеми. ЗІЗОД цього типу складаються з лицьової частини у вигляді півмаски, шолом-маски, маски з панорамним склом, шолома або куртки з шоломом і системою розподілу повітря в зоні дихання і шлангом довжиною до 20 м для приєднання до джерела повітропостачання;

3) з подачею повітря від компресорної лінії. Вони комплектуються лицьовими частинами у вигляді полумасок, панорамних масок або шоломів, оснащених регуляторами тиску і витрати повітря, шлангами різної довжини і фільтрами для очищення повітря компресорного.

Інформація про склад і кількісний вміст шкідливих речовин у навколишньому повітрі дозволяє обґрунтовано вибрати тип ЗІЗОД, марку противогазового або газопылезащитного фільтруючого елемента.

При роботах у несприятливих метеорологічних умовах при температурі повітря вище +28 °С або нижче 0 °С не слід застосовувати бесклапанние респіратори типу фільтруючих полумасок (ШБ-1 "Лепесток") та ін У цих випадках необхідно використовувати клапанні респіратори типу "Астра-2", Ф-62ш, РП-К та ін

Респіратори і протигази повинні зберігатися в заводській упаковці, в опалювальному приміщенні з нормальною вологістю повітря і розміщуватися не ближче 1 м від опалювальних приладів. Їх необхідно берегти від руйнівного полімерні матеріали (гуму, пластмаси і т. д.) впливу світла, особливо від прямих сонячних променів.

За засобами захисту, що знаходяться в експлуатації тривалий час, повинен бути встановлений особливий контроль, щоб своєчасно провести їх заміну або ремонт. Перевірка ЗІЗОД, крім одноразових респіраторів, повинна проводитися не рідше одного разу на місяць, а при особливих умовах експлуатації і більш часто. Респіратори, що застосовуються спорадично протягом коротких періодів для захисту від нетоксичного пилу, можуть перевірятися один раз у квартал. Перевірка повинна включати візуальний огляд цілісності кріплень, лицьових частин, фільтрів і клапанів. На кількість подаваного повітря шлангові дихальні апарати повинні перевірятися щомісяця. Санітарна обробка з дезінфекцією здійснюється не рідше ніж один раз на 10 днів. У ці ж терміни проводиться прання тканинних сумок протигазів та респіраторів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Засоби захисту голови
Засоби індивідуального захисту
Використання засобів індивідуального захисту
Засоби захисту голови
Засоби індивідуального захисту
Використання засобів індивідуального захисту
Засоби захисту голови
Засоби індивідуального захисту
Використання засобів індивідуального захисту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси