Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ

Основні принципи та фактори поведінки споживачів

Поведінку споживача (покупця) в ринковій економіці базується на теорії попиту (теорії поведінки споживачів), яка заснована на тому, як і яким чином наші потреби перетворюються на певну величину попиту; як з безлічі благ ми вибираємо те, що нас задовольняє.

Поведінка споживача - це процес формування ринкового попиту покупців, здійснюють вибір благ з урахуванням існуючих цін.

Вибір споживача залежить, насамперед, від його потреб і смаків, звичок, традицій, тобто від переваг споживача, які засновані на визнанні переваг одних благ перед іншими. Вибір споживача визначається не тільки його перевагами, але і ціною вибраних продуктів, а також його обмеженими доходами та можливостями. Практична необмеженість потреб споживача та обмеженість його ресурсів призводять до необхідності вибору певних видів благ.

Корисність блага - це задоволення, яке відчуває людина в процесі споживання блага.

В економічній теорії виділяють сукупну корисність і граничну корисність блага.

Сукупна корисність блага являє собою загальну корисність всіх одиниць даного блага або загальну корисність усього споживчого набору.

Гранична корисність блага - це величина додаткової корисності однієї одиниці додатково споживаного блага.

Таким чином, споживач блага якимось чином визначає ступінь корисності споживання цього блага, а знаючи корисність різних благ, він може зробити вибір з різних благ. Цей вибір благ повинен бути найкращим, тобто приносити йому найбільшу корисність та найбільшу ступінь задоволення.

Зміни сукупної корисності та граничної корисності відбуваються згідно з певними закономірностями. Зокрема, сукупна корисність зростає в міру збільшення кількості придбаних товарів, а гранична корисність, навпаки, зменшується. Це пояснюється законом спадної граничної корисності.

Згідно з законом спадної граничної корисності зі збільшенням кількості споживаного блага гранична корисність блага зменшується, тобто, споживаючи різні кількості одного і того ж блага, перший придбаний продукт приносить людині найбільше задоволення, другий - менший, а третій ще менше.

Цим законом керується споживач, вибираючи такий споживчий набір, який приносить йому найбільшу корисність при даній ціні блага і при даному його доході.

Основними принципами поведінки споживача на ринку при здійсненні споживчого вибору є:

• вибираючи блага, споживач в першу чергу керується своїми уподобаннями до того або іншого товару;

• поведінка споживача є раціональним, оскільки він керується особистим інтересом;

• споживач прагне максимізувати сукупну корисність, так як намагається вибрати такий набір благ, який приносить йому найбільшу корисність;

• на вибір споживача впливають основні положення закону спадної граничної корисності;

• при виборі благ можливості споживача обмежені цінами на товари, його доходами.

Виходячи з цих принципів поведінки споживача, можна сформувати найпростішу модель поведінки споживача на ринку.

Модель поведінки споживача являє собою загальні принципи поведінки споживача на ринку, що включають в себе, насамперед максимізацію загальної корисності закон спадної граничної корисності та бюджетне обмеження.

Споживач вибирає з максимально можливих наборів благ ті з них, які задовольняють його потреби. При цьому, збільшуючи покупки якогось блага, він повинен відмовитися від іншого блага, так як його ресурси (дохід) обмежені.

Споживчий вибір являє собою кращу комбінацію благ (або споживчий набір) з усіх можливих комбінацій, тобто вибір, який приносить покупцеві найбільшу (сукупну) корисність.

Маркетинговими дослідженнями встановлено, що на поведінку покупців і цінову політику підприємства значний вплив мають психологічні і соціальні фактори. Однак не встановлено залежність між реакцією споживачів на ціни і класичною теорією ціни.

Особливе місце при дослідженні цін на основі теорії поведінки приділяється вивченню наступних факторів цінового поведінки споживачів:

1. Інтерес до ціни. Під інтересом до ціни, або під мотивацією цінового поведінки, розуміється потреба покупця одержувати інформацію за цінами і враховувати її при прийнятті рішення про покупку.

2. Знання ціни. Під знанням ціни розуміється будь-яка інформація, одержувана споживачем і значуща для оцінки вигідності покупки бажаного продукту з точки зору ціни.

3. Оцінка ціни. При прийнятті рішення про купівлю товару важливе значення має не об'єктивна ціна продукту, а суб'єктивна оцінка запропонованої продукт за ціни. У зв'язку з цим розрізняють судження (думки) про "прихильною ціною" і "гідною ціною":

• судження про "прихильною ціною" засновані на тому, що споживачі оцінюють виключно ціну і не беруть до уваги якість даного товару. Таку поведінку можна спостерігати при оцінці цін таких продуктів, які сприймаються споживачами як взаємозамінні і пропонуються в різних місцях покупок за різними цінами;

• судження про "гідною ціною" стосуються співвідношення "ціна - якість" благ. "Гідна ціна" характеризує сприйняте покупцем співвідношення між користю (цінністю) продукту і сплачується ціною. У цьому відношенні "гідна ціна" знаходиться під впливом розміру сприйнятої користі (цінності) продукту.

4. Аналіз ціни. Цей фактор цінового поведінки споживачів передбачає, що споживачі класифікують продукти за якістю, спираючись на рівень цін. При цьому споживачі виходять з того, що чим вище ціна, тим вище якість продукту. Таку поведінку можна пояснити наступними особливостями:

• при оцінці споживачем якості ціна є величиною одномірної, а якість - багатовимірної;

• споживачі сприймають витрати на виробництво продукту як фактори, що впливають на якість, тобто висока якість, на їхню думку, супроводжується високими витратами і, відповідно, високими цінами;

• споживач орієнтується на свій досвід про наявність зв'язку високої ціни з високою якістю, купуючи ті чи інші продукти.

Схильність покупців проводити оцінку якості нового продукту за ціною відкриває виробникам і торговим підприємствам значний простір в області цін. Це особливо стосується ринків, на яких відсутні відомі марки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління поведінкою споживачів
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ
Особливості поведінки кінцевих споживачів товарів і послуг
Вивчення поведінки споживачів на ринку
Фактори, що впливають на поведінку споживача
Особливості поведінки кінцевих споживачів товарів і послуг
Фактори, що визначають поведінку індивідуальних споживачів
Управління поведінкою споживачів
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси