Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація норм витрат МР

Класифікаційними ознаками норм витрат МР виступають:

1 - вид нормованого матеріалу;

2 - ступінь агрегування об'єктів нормування МР;

3 - ступінь укрупнення номенклатури використовуваних МР;

4 - період дії норми витрат МР у виробництві;

5 - вид потреби до витрати МР (напрям використання МР);

6 - об'єкт нормування.

По виду нормованих МР розрізняють норми витрати основних і допоміжних матеріалів.

Нормування витрати основних і допоміжних матеріалів здійснюється окремо, згідно з їх призначенням у виробництві продукції. Як відомо, матеріал може утворювати матеріальну основу (головну субстанцію) продукту, або брати участь у його утворенні як допоміжний. До допоміжних відносяться матеріали, які застосовуються для виробництва даного продукту (входять в нього або сприяють його виготовлення), не утворюючи його речової основи. Тільки в хімічному виробництві не існує розподілу матеріалів на основні та допоміжні, так як ні один з них після хімічного впливу не входить в похідний продукт у тому вигляді, в якому він був залучений в реакцію.

Паливо як енергетичний ресурс є допоміжним матеріалом. Але так як воно споживається у великій кількості всіма видами виробництва і його раціональне використання особливо важливо, нормування витрат палива здійснюється окремо. Це положення також ставиться до нормуванню витрат теплової та електричної енергії.

При нормуванні витрати паливно-енергетичних ресурсів необхідно враховувати поділ норм у залежності від складу витрат. За цією класифікаційною ознакою норми поділяються на технологічні та загальновиробничі.

Технологічною називається норма, яка враховує витрата палива, електричної і теплової енергії на основні та допоміжні технологічні процеси виробництва даного виду продукції (роботи), па підтримання технологічних агрегатів у гарячому резерві, на їх розігрів і пуск після поточних ремонтів і холодних простоїв, а також технічно неминучі втрати енергії при роботі устаткування, технологічних агрегатів і установок. При нормуванні витрати палива встановлюються тільки технологічні норми витрати на виробництво продукції (роботи).

Загальвиробничою називається норма витрати теплової та електричної енергії, яка враховує витрати енергії на основні та допоміжні процеси, на допоміжні потреби виробництва (цехове і заводське споживання на опалення, вентиляцію, освітлення тощо), а також технічно неминучі втрати енергії в перетворювачах, теплових і електричних мережах підприємства (цеху), віднесені на виробництво даної продукції (роботи).

За ступенем агрегування об'єктів нормування МР норми витрат поділяються на індивідуальні та групові, а також специфіковані норми.

Індивідуальні норми витрат МР встановлюють кількість витрат сировини і матеріалів на виробництво одиниці продукції або роботи (деталь, складальний вузол, виріб тощо) за типами паливо - і енергоспоживаючих агрегатів і установок стосовно до певних умов виробництва.

Групова норма витрати МР - норма витрати МР на виробництво укрупненої одиниці однойменної продукції (роботи) - верстат, автомобіль і т. д. - по підприємствам (об'єднанням).

Специфіковані норми витрат МР встановлюють норму витрати на виробництво одиниці продукції (роботи) конкретних видів сировини і матеріалів в асортименті, тобто за типосорторазмерам, марках, профілях, складу. У специфікованих нормах оперативно відображаються поточні зміни конструкції, технології та організації виробництва. Ці зміни враховуються при забезпеченні поточної потреби цехів і ділянок в сировині і матеріалах, контролі за їх витратою. Після закінчення року зміни узагальнюються в індивідуальних нормах при їх перегляді на планований рік.

Розрізняють наступні види потреби до витрати: потреба на виконання виробничої програми, плану ремонту, капітального будівництва та інші виробничо-експлуатаційні потреби.

Норми витрати сировини і матеріалів на допоміжні потреби класифікують залежно від об'єкта материалообеспечения. Розрізняють норми на виготовлення технологічної оснастки і спеціального інструменту, на здійснення заходів з механізації та автоматизації виробничих процесів, на виготовлення тари і упаковки, на випробування готової продукції, па налагодження технічного обладнання, розробку нової техніки і технології, проведення НДР.

У капітальному будівництві розрізняють такі норми: об'єктні норми витрати матеріалів і виробів на одиницю кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт; середні норми витрати матеріалів і виробів на одиницю вартості будівельно-монтажних робіт; кошторисні та виробничі норми витрати матеріалів і виробів; нормативи граничного витрати найважливіших видів матеріальних ресурсів.

Об'єктні норми призначені для визначення середніх норм витрати матеріалів і виробів в основному для планування потреби у МР на всіх рівнях управління будівництвом; кошторисні - головним чином для визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт. Вони є складовою частиною системи нормативних документів будівництва. Виробничі норми призначені для організації виробництва, планування, потреби і контролю за використанням МР в нижніх ланках управління будівельним виробництвом - бригаді, ділянці, будівельному управлінні і тресті.

До методів нормування МР відносять розрахунково-аналітичний, оптимізаційний, досвідчений і еталонний. Розрахунково-аналітичний заснований па поелементний розрахунок нормообразующих витрат і відповідному техніко-економічному їх обґрунтуванні. В результаті розрахунку встановлюють техніко-економічні норми. Цей метод передбачає аналіз матеріаломісткості продукції, вивчення найбільш раціональних та ефективних технологічних прийомів і методів роботи, передумов і можливостей вдосконалення організаційно-технічних умов виробництва.

Оптимізаційний полягає в тому, що при розрахунку норм витрат МР па одиницю продукції враховують багатоваріантність композиції нормообразующих елементів (розташування заготовок у вихідному листі і т. д.). Застосовуючи властиві кожному окремому випадку критерії оптимальності та систему обмежень, на основі симплексного методу лінійного програмування розв'язують задачу на обчислення оптимальної норми витрати матеріальних ресурсів.

Досвідчений метод полягає у визначенні кількості матеріалу на основі вимірів корисного витрат, втрат і відходів. Цей метод поділяють на лабораторний і виробничий.

У першому випадку норму витрати встановлюють на основі спостережень в лабораторних умовах, у другому в процесі споживання даного матеріалу у виробничих цехах. Необхідно, щоб споживання матеріалів при спостереженнях і вимірах відповідало проектуються на планований період організаційно-технічним умовам виробництва. Нормообразующие елементи витрат матеріальних ресурсів визначають на основі достовірних дослідів (замірів), яким передували всебічний аналіз резервів ресурсозбереження та вивчення передових прийомів і методів у галузі використання матеріальних ресурсів у виробництві аналогічної продукції на вітчизняних і зарубіжних підприємствах.

Першочерговим завданням при розробці норм витрат цими методами є мінімізація втрат і відходів, що утворюються по всій технологічному ланцюжку виготовлення продукції. Стосовно до виробничого процесу втрати і відходи повинні бути детально розшифровані по кожній операції, стадії обробки (переробки) вихідної сировини, матеріалу в готову продукцію. Тим самим встановлюють не тільки величину, але і вказують "адреса" втрат і відходів, тобто конкретний ділянку і операцію, де вони утворюються. Це необхідно для їх усунення або зниження при проектуванні конкретних організаційно-технічних заходів.

Розрахунково-аналітичний метод не виключає, а, навпаки, передбачає в необхідних випадках спеціальні виробничі спостереження і лабораторні експерименти, на основі яких обробляються отримані дані і встановлюється достовірна величина витрат матеріалів на одиницю продукції або роботи.

Еталонний метод заснований на виборі при нормуванні якогось еталона і спирається на використання сучасної обчислювальної техніки і організованою статистики про передових досягненнях за рівнем питомої витрати.

При використанні еталонного методу встановлення прогресивних норм виходить з виявлення ідентичною і аналогічної продукції. Потім здійснюється підбір порівнюваних виробів і норм витрат матеріалів, що використовуються для їх виробництва.

Для допоміжних матеріалів, які входять до складу готового продукту, хоча і не утворюють його речову основу, норми витрати повинні встановлюватися на одиницю технічної характеристики з наступним перерахунком па одиницю обліку готової продукції.

Найбільш складною і трудомісткою частиною нормування витрат матеріалів є встановлення норм на нові вироби. В цьому випадку повинен бути проведений повний розрахунок норм технічної документації. При перегляді раніше встановлених норм можна не повторювати всі розрахунки, а вносити до них зміни, відповідні зміни технологічних процесів, умов виробництва та інших чинників.

При визначенні норми необхідно враховувати ступінь її прогресивності за допомогою коефіцієнтів: корисного використання, виходу придатного продукту, розкрою, чистової і чорнової витрат.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Класифікація витрат
Класифікація правових норм
Класифікація норм по суб'єктам правотворчості.
Сутність та види витрат бюджетів, ознаки їх класифікації
Склад і структура норми витрат МР
Нормовані витрати
Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
Класифікація витрат організації
Бюджетна класифікація доходів і витрат
Планування витрат
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси