Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг: теорія і практика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

SWOT-аналіз підприємства

Маркетинг в основі своєї є процесом приведення у відповідність сильних сторін підприємства до потреб клієнтів. Для оцінки сильних сторін підприємства можна використовувати той же підхід, що і для оцінки привабливості сегментів.

SWOT-аналіз (strengths - сили, weaknesses - слабкості, opportunities - можливості та threats - загрози) - оцінка сильних і слабких сторін діяльності підприємства. Суть його полягає в тому, що встановлюються показники по кожному з чотирьох характеристик цього методу: сильні сторони - слабкі сторони, можливості, загрози (табл. 2.6).

Сильні сторони - вага, що підприємство робить краще за інших, чи що забезпечує йому переваги над конкурентами. Найбільш значимі сильні сторони підприємства повинні стати основою стратегії.

Слабкі сторони - те, що фірма робить гірше за інших, чи що ставить підприємство в гірші умови порівняно з конкурентами.

Перелік сильних і слабких сторін індивідуальний для кожного підприємства.

Реальна робота для кожного підприємства полягає в оцінці важливості кожної позиції залежно від умов конкуренції і галузі.

Виділення потенційних можливостей і загроз повинно розглядатися як черговий етап розробки стратегічного плану підприємства. Можливості, що розглядаються на цьому етапі аналізу, в значній сте-

Таблиця 2.6. SWOT -аналіз

Сильні сторони

Можливості

o укладені партнерські угоди з відомими вітчизняними та зарубіжними виробниками обладнання і матеріалів;

o наявність великої кількості приймальних пунктів;

o дуже широкий асортимент послуг, включаючи суміжні галузі;

o оптимальна структура компанії, можливість поставки спецобладнання, проведення будівельних і монтажних робіт тощо;

o висока компетентність у питаннях управління;

o хороша кваліфікація співробітників;

o відомий учасник ринку;

o висока репутація;

o досвід в конкурентній боротьбі;

o захищеність від тиску конкурентів

o посилення позиції на ринку;

o вихід на нові сегменти ринку;

o збільшення різноманітності

у взаємозалежних продуктах;

o швидке зростання ринку;

o вихід на додаткові групи покупців;

o розробка і впровадження оптимальної маркетингової стратегії;

o розробка системи інтегрованих маркетингових комунікацій;

o подальший розвиток франчайзингових відносин;

o посилення роботи в регіонах;

o підвищення кваліфікації персоналу в галузі сучасних технологій, менеджменту та маркетингу

Слабкі боку

Загрози

o відсутність чітких маркетингових стратегій, в тому числі для цільових сегментів;

o нездатність фінансувати необхідні зміни;

o неповне використання внутрішнього потенціалу для реалізації стратегії розширення;

o обмеження маркетингових кадрів;

o відсутність єдиного підходу і безсистемність маркетингових досліджень;

o відсутність інтегрованої системи маркетингових комунікацій

o зростаюче конкурентний тиск;

o швидке копіювання конкурентами-

переслідувачами;

o поява нових конкурентів з товарами-замінниками;

o посилення державного регулювання;

o загострення проблем екології;

o зростання вартості імпортного обладнання і препаратів;

o несприятлива демографія;

o зміна переваг клієнтів;

o підвищення запитів з боку клієнтів

пені засновані па галузевих ключових факторах успіху. Проте в силу своєї специфікації окремі підприємства можуть використовувати різні можливості.

Завдання маркетологів-аналітиків - виділення можливостей, адекватних ресурсів підприємства, що допомагають побудувати конкурентну перевагу. Окремі фактори зовнішнього середовища можуть становити загрозу для підприємств. Для цього складається матриця SWOT, де зліва виділяються сильні і слабкі сторони, а зверху - можливості та загрози (рис. 2.7). Па перетині характеристик утворюють чотири поля: "сила і можливості", "слабкість і можливості", "сила і загрози", "слабкість і загрози".

Матриця SWOT

Рис. 2.7. Матриця SWOT

Загрози підприємству з боку зовнішнього середовища М. Портером:

o загроза вторгнення (вихід на ринок нових гравців);

o ринкова влада постачальників (наприклад, неприйнятні ціни оренди);

o загроза появи товарів-субститутів (замінників);

o ринкова влада покупців (цінова чутливість; перемикання на інші форми отримання послуг);

o дії конкурентів (розширення їх діяльності, створення ними більш привабливих пропозицій тощо).

Предметом SWOT -аналізу є маркетингове середовище підприємства - сукупність умов, факторів і активних суб'єктів, що впливають на його діяльність.

Методологія SWOT "-аналізу передбачає після виявлення сильних і слабких сторін, так само як загроз і можливостей, встановлення ланцюжків зв'язків між ними. Для встановлення таких зв'язків і використовується матриця SWOT.

Залежно від спеціалізації підприємства, ринків, на яких воно реалізує товари, факторів, що забезпечують конкурентні позиції на ринку, SWOT -аналіз може проводитися з акцентом на різні потенційні його складові. Разом з тим проведення SWOT-аналізу не можна вважати універсальним засобом, хоча він дозволяє оточити реальність досягнення поставлених цілей.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації методом SWOT-аналізу
Модель PIMS-аналізу
Аналіз та прогнозування банкрутства підприємства
Аналіз чисельності, складу і руху працівників підприємства
Аналіз прибутковості підприємства
Сутність та методи аналізу фінансового стану підприємства
Організація управління якістю на підприємстві (в організації)
Аналіз фінансового стану підприємства
Фінансовий аналіз і фінансова стратегія підприємства
Аналіз ринкової активності підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси