Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інтегровані системи менеджменту

Інтегровані системи менеджменту на основі міжнародних стандартів

Активізація використання у світовій практиці міжнародних стандартів ІСО серій 9000, 14000, розвиток галузевих версій стандартів у сфері управління якістю створюють передумови для формування інтегрованої системи менеджменту (ІСМ) на підприємствах.

На рис. 6.14 показані області можливої синергії систем менеджменту підприємства (організації).

Сучасні системи менеджменту (області синергії)

Рис. 6.14. Сучасні системи менеджменту (області синергії)

Під інтегрованою системою менеджменту (ІСМ) розуміється система, побудована на основі відповідності вимогам двох або більше міжнародних стандартів на системи менеджменту.

До основних переваг ІСМ відносяться наступні:

1) інтегрована система забезпечує більшу узгодженість дій всередині організації;

2) інтегрована система мінімізує функціональну роз'єднаність в організації, що виникає при розробці автономних систем менеджменту;

3) створення інтегрованої системи менш трудомістке, ніж кількох паралельних систем;

4) кількість внутрішніх і зовнішніх зв'язків в інтегрованій системі менша, ніж сумарна кількість цих зв'язків в декількох системах;

5) обсяг документів в інтегрованій системі менше, ніж сумарний обсяг документів у кількох паралельних системах;

6) в інтегрованій системі досягається більш високий ступінь залучення персоналу до поліпшення діяльності організації;

7) витрати на розробку, функціонування і сертифікації інтегрованої системи нижче, ніж сумарні витрати при декількох системах менеджменту.

При виборі моделі інтеграції слід задатися наступними питаннями. Який рівень інтегрованості прийнятний для організації на даному етапі розвитку нашої системи менеджменту? Як і що з мінімальним ризиком для бюджету і цілісності системи менеджменту можна зробити для підвищення рівня інтеграції різних аспектів управління? Яку модель ІСМ прийняти за основу?

Єдиного міжнародного стандарту побудови ІСМ не існує. Між тим необхідність гармонізації існуючих стандартів, вибору моделі стандарту, адекватної потребам організації, вимагає розробки відповідного рекомендаційного документа. З цією метою ISO розроблено керівництво ІСО 72:2001 "Керівні вказівки по обґрунтуванню і розробці стандартів системи менеджменту" (ISO Guide 72:2001 - "Guidelines for the justification and development of management system standards"), в якому описуються термінологія, структура, загальні елементи стандартів на розробку систем менеджменту. Розробникам стандартів рекомендується широко використовувати відому модель Демінга - Шухарта PDCA, а також дотримуватися моделі процесного підходу, на основі якого побудований ІСО 9001:2000.

Існують наступні варіанти формування ІСМ на практиці:

1) формування адитивної (від лат. additio - додавання) моделі ІСМ, коли до основної моделі системи менеджменту (наприклад, СМЯ на відповідність МС ISO 9001 або система управління якістю, що відповідає галузевим стандартам) додаються система екологічного менеджменту (СЕМ), система OIISAS, система SA (рис. 6.15, а);

2) створення повністю інтегрованих моделей, коли ряд систем менеджменту об'єднуються в єдиний комплекс одночасно (рис. 6.15, б).

Варіанти формування ІСМ

Рис. 6.15. Варіанти формування ІСМ

Документальне оформлення ІСМ повинно базуватися на наступних принципах:

o системність (документація повинна бути строго взаимоувязана, добре структурована і розподілена по рівнях управління);

o адресність (кожен документ повинен бути призначений для конкретної області застосування, для конкретних виконавців і повинен мати відповідальних власників);

o доступність (документація повинна бути доступна для користувачів і експертів-аудиторів);

o актуальність (документація повинна оперативно відображати всі зміни умов функціонування систем менеджменту, що входять в ІСМ);

o ефективність (документація повинна сприяти зменшенню витрат на реалізацію процесів менеджменту, забезпечуючи при цьому їх результативність).

Інтегровані системи менеджменту володіють істотним потенціалом для підвищення результативності діяльності організації та її привабливості для різних груп зацікавлених сторін. Залежність привабливості організації для зацікавлених сторін при впровадженні систем менеджменту, які відповідають вимогам міжнародних стандартів, наведена в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Залежність привабливості організації для зацікавлених сторін при впровадженні систем менеджменту, які відповідають вимогам міжнародних стандартів

Залежність привабливості організації для зацікавлених сторін при впровадженні систем менеджменту, які відповідають вимогам міжнародних стандартів

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інтегровані системи менеджменту якості в корпоративних структурах
Новітні концепції інтегрованої логістики. Інтегрований підхід до функціонального логістичного менеджменту
Інтегрована система "Галактика"
Інтегрована система маркетингових комунікацій
Корпоративні (інтегровані) інформаційні системи
Системи екологічного менеджменту на основі міжнародних стандартів ISO серії 14000
Системи менеджменту якості на основі міжнародних стандартів ІСО серії 9000
Інтегровані системи менеджменту якості в корпоративних структурах
Основи міжнародного менеджменту
ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ ІТ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси