Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка та підтвердження відповідності

Федеральним законом "Про технічному регулюванні" введено поняття "оцінка відповідності", яке визначається як пряме або непряме визначення дотримання вимог, що пред'являються до об'єкта. Закон встановлює, що оцінка відповідності проводиться у формах державного контролю (нагляду), акредитації, реєстрації, випробувань, підтвердження відповідності, приймання і введення в експлуатацію об'єкта, будівництво якого не закінчено, і в іншій формі.

Акредитація - це офіційне визнання органом з акредитації компетентності фізичної або юридичної особи виконувати роботи в певній галузі оцінки відповідності.

Підтвердження відповідності - також одна з форм оцінки відповідності. Це документальне посвідчення відповідності продукції або інших об'єктів, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації і утилізації, виконання робіт або надання послуг вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів. Підтвердження відповідності на території Російської Федерації може бути обов'язковим або добровільним.

1. Обов'язкове підтвердження відповідності проводиться лише у випадках, встановлених відповідним технічним регламентом, і виключно на відповідність вимогам технічного регламенту. Об'єктом обов'язкового підтвердження відповідності може бути тільки продукція, що випускається в обіг на території Російської Федерації.

Форми і схеми обов'язкового підтвердження відповідності можуть встановлюватися тільки технічним регламентом з урахуванням ступеня ризику недосягнення цілей технічних регламентів.

Під формою підтвердження відповідності розуміється певний порядок документального посвідчення відповідності продукції або інших об'єктів, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації і утилізації, виконання робіт або надання послуг вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів.

Декларація про відповідність - це документ, що засвідчує відповідність продукції, що випускається в обіг продукції вимогам технічних регламентів.

Сертифікат відповідності - це документ, що засвідчує відповідність об'єкта вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договору. Сертифікація відповідності - форма підтвердження відповідності об'єктів вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів.

Декларування відповідності проводиться тільки в обов'язковій формі, сертифікація відповідності застосовується як в обов'язковій, так і в добровільній формі.

Схема підтвердження відповідності - це сукупність і послідовність окремих операцій (доказів), виконуваних для підтвердження відповідності.

Декларування відповідності здійснюється по одній з наступних схем:

(1) прийняття декларації про відповідність на підставі власних доказів;

(2) прийняття декларації про відповідність на підставі власних доказів, доказів, отриманих за участю органу з сертифікації та (або) акредитованої випробувальної лабораторії - третьої сторони.

Орган з сертифікації - юридична особа або індивідуальний підприємець, акредитований в установленому порядку для виконання робіт з підтвердження відповідності. Випробувальна лабораторія здійснює випробування конкретної продукції або конкретні види випробувань і видасть протоколи випробувань для цілей сертифікації

Обов'язкова сертифікація здійснюється органом з сертифікації на підставі договору із заявником. Відповідність продукції вимогам технічних регламентів підтверджується сертифікатом відповідності, що видається заявнику органом із сертифікації.

Обов'язкову сертифікацію здійснює орган з сертифікації, який (1) залучає на договірній основі для проведення досліджень та вимірювань випробувальні лабораторії; (2) здійснює інспекційний контроль над об'єктами сертифікації, якщо такий контроль передбачений відповідною схемою обов'язкової сертифікації та договором; (3) веде реєстр виданих ним сертифікатів відповідності; (4) інформує відповідні органи державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог технічних регламентів щодо продукції, посту пила на сертифікацію, але не пройшла її; (5) призупиняє чи припиняє дію виданої їм сертифіката відповідності; (6) забезпечує надання заявникам інформації про порядок проведення обов'язкової сертифікації.

Випробування, дослідження та вимірювання продукції при здійсненні обов'язковій сертифікації проводяться акредитованими випробувальними лабораторіями в межах своєї галузі акредитації на умовах договору з органом по сертифікації. Акредитована випробувальна лабораторія оформляє результати випробувань відповідними протоколами, на підставі яких орган з сертифікації приймає рішення про видачу або про відмову у видачі сертифіката відповідності. Акредитована випробувальна лабораторія зобов'язана забезпечити достовірність результатів випробувань.

Продукція, відповідність якої вимогам технічних регламентів підтверджено в установленому порядку, маркується знаком обігу на ринку - позначенням, службовцям для інформування покупців про відповідність продукції в обіг продукції вимогам технічних регламентів. Зображення знака обігу на ринку встановлюється Урядом РФ. Продукція, відповідність якої вимогам технічних регламентів не підтверджено в установленому порядку, не може бути маркована знаком обігу на ринку.

2. Добровільне підтвердження відповідності здійснюється за ініціативою заявника на умовах договору між заявником і органом по сертифікації. Об'єктами добровільного підтвердження відповідності є продукція, процеси виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації і утилізації, роботи і послуги, а також інші об'єкти, щодо яких стандартами, системами добровільної сертифікації та договорами встановлюються вимоги.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Підтвердження відповідності у забезпеченні безпеки і якості продукції
Вибір форм і схем підтвердження відповідності для використання їх в технічних регламентах
Поняття підтвердження відповідності
Форми підтвердження відповідності: добровільна і обов'язкова
Технічне регулювання у забезпеченні якості та підтвердження його відповідності
Інспекційний контроль за акредитованими органами з оцінки відповідності
Поняття оцінки відповідності вимогам технічних нормативних правових актів, види
Перевірка звітності на відповідність Положенням по бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБО 4/99)
Процедури підтвердження юридичної сили іноземних документів
Акредитації в Російській Федерації в області оцінки відповідності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси