Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Логістичний менеджмент у загальній структурі менеджменту фірми

Сучасна практика менеджменту характеризується інтенсивним переходом від управління окремими логістичними функціями або операціями до управління бізнес-процесами як найбільш адекватними об'єктами впровадження концепції інтегрованої логістики.

Під логістичним бізнес-процесом розуміють взаємопов'язану сукупність операцій і функцій, трансформуючих ресурси компанії при управлінні товарними і супутніми потоками в результат, що задається логістичної стратегією фірми або споживачем. Цей результат зазвичай визначається ключовими факторами логістики:

o загальними витратами;

o логістичними витратами;

o часом виконання замовлення;

o якістю логістичного сервісу;

o тривалістю логістичних циклів;

o продуктивністю;

o ефективністю інвестиції в логістичну інфраструктуру. Потенціал логістики дозволяє реалізувати цільові установки фірми в рамках її місії, оскільки він є стратегічним чинником в умовах посилення конкуренції. В цьому плані логістичну місію трактують як шість правил логістики: забезпечення потрібного продукту в необхідній кількості і заданої якості в потрібному місці у встановлений час з оптимальними витратами.

У шести правилах відображені риси логістичної місії організації, ключовими з яких є якість, час і витрати. Фірма повинна розробляти логістичну місію, що узгоджується з загальної маркетингової та виробничої стратегій. Метою логістики у фірмі повинна бути координація матеріальних і супутніх потоків як основи для досягнення довготривалого успіху в бізнесі.

Логістична місія повинна забезпечити фірмі систему бачення високої якості її продукції та сервісу, конкурентоспроможності, інтеграції постачальницької, виробничої і маркетингової діяльності, позиціонувати її відносно ринку і конкурентів.

Логістична стратегія фірми спрямована на оптимізацію ресурсів компанії при управлінні основними і супутніми потоками. Стратегічні цілі задаються за допомогою одного або декількох ключових комплексних показників ефективності логістики. Логістична стратегія може бути побудована на основі максимізації (мінімізації) одного або декількох (багатокритеріальна задача оптимізації) ключових показників.

Логістична стратегія - довгостроковий, якісно визначений напрямок розвитку логістики, що стосується форм і засобів її реалізації у фірмі, міжфункціональної і межорганизационной координації та інтеграції, сформульована вищим менеджментом компанії у відповідності з корпоративними цілями. Логістичні стратегії побудовані па основі мінімізації (максимізації) одного ключового показника, наприклад загальних логістичних витрат, чистого прибутку та ін Однак при цьому необхідно ввести обмеження на інші суттєві з точки зору стратегії фірми показники.

У практичній діяльності перед підприємницькими структурами постають три типи цілей:

o ідеали: цілі, які не вважаються досяжними, але допускають наближення до них як в плановому періоді, так і за його межами;

o цілі: проблеми, рішення яких недосяжно в рамках планового періоду, але можливо пізніше і наближення до яких передбачається в рамках даного періоду;

o завдання: цілі, досягнення яких передбачається в рамках планованого періоду.

Відповідно зданої ієрархією здійснюється формулювання загальних і приватних завдань логістики.

1. Концептуальна ідея логістики: досягнення з найменшими можливими в даних умовах витратами максимальної пристосованості фірм до мінливої ринкової обстановці, розширення свого ринкового сегмента і одержання переваг перед конкурентами.

2. Загальна мета логістики: створення ефективної інтегрованої системи функціонального менеджменту матеріальних, інформаційних, фінансових, кадрових та інших потоків, що забезпечує високу якість постачання продукції.

3. Приватні завдання логістики:

o забезпечення адекватності матеріального, інформаційного, фінансового, кадрового та інших потоків;

o диспетчирование матеріального потоку та забезпечення безперервної інформації про нього;

o визначення стратегії і технології фізичного переміщення товарів;

o розробка алгоритмів управління операціями руху товарів;

o стандартизація тари і упаковки;

o раціоналізація співвідношення виробництва, складування і транспортування;

o оптимізація процесу управління виробничими запасами;

o максимально можливе скорочення часу зберігання і транспортування вантажів.

Логістична система включає організаційну систему, що здійснює зв'язок і координацію роботи підсистем логістики; систему інформатики, забезпечує планування і функціонування інформаційного потоку; систему забезпечення фізичного розподілу потоку товарів.

Для успішного виконання визначених функцій в системі управління цим функціям повинна відповідати певна структура. Отже, в управлінській ієрархії фірми необхідно передбачати логістичні підрозділи, очолювані керівником логістикою або директором з логістики. На ці логістичні структури покладаються наступні функції контролю і відповідальності: виробничі плани і запаси, транспорт та перевезення, складське господарство, продажу, виконання замовлень, складські операції на регіональних складах, дослідження в галузі логістики, удосконалення логістичної системи, постачання, господарські зв'язки, інформація.

Розвиток фірми в цілому складається з вдосконалення се ресурсного та конкурентного потенціалів. Логістика дозволяє економічним суб'єктам формувати стратегію ефективної політики щодо забезпечення своєї конкурентної переваги, виходячи не з абстрактної орієнтації на ринку, а на основі орієнтації на конкретного споживача. При цьому логічне мислення включає набагато ширше коло питань, ніж просто управління фізичним розподілом продукції. Для прийняття кваліфікованого рішення, що підвищує конкурентоспроможність фірми в умовах ринкового протистояння, необхідно на рівні дослідження операцій, представляють розрахунковий базис прийнятого рішення, формалізувати можливо більший масив інформації, адекватно описує як саму фірму, так і навколишнє її зовнішнє середовище. Досягненню цих цілей і служить логістика, яка знаменує собою перехід від описово-емпіричного до абстрактно-теоретичного рівня дослідження.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Логістична місія та корпоративна стратегія. Логістична ієрархія: від логістичного стратегічного плану до логістичної операції. Логістичний менеджмент у загальній структурі менеджменту фірми
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Основи менеджменту в логістичній системі
ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ФІРМА ЯК РИНКОВИЙ АГЕНТ МІКРОЕКОНОМІКИ
Новітні концепції інтегрованої логістики. Інтегрований підхід до функціонального логістичного менеджменту
Логістична місія фірми
Ключові фактори логістичного менеджменту
Функція аналізу в логістичному менеджменті
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси