Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функціонально-вартісний аналіз

Основна мета проведення функціонально-вартісного аналізу (ФВА) - забезпечення споживчих властивостей об'єкта з мінімальними витратами на їх прояв

Контрольний листок за видами та місцем розташування дефектів

Рис. 8.15. Контрольний листок за видами та місцем розташування дефектів

леніє. Для досягнення цієї мети в рамках ФВА передбачається:

o визначення цінності аналізованого об'єкта, його корисності та умов найбільш повного використання;

o виявлення рівня виконання об'єктом функцій і відповідність їх фактичних параметрів необхідним;

o розробка пропозицій щодо приведення споживної вартості і витрат до оптимального рівня.

ФВА виробів може проводитися як шляхом одночасного охоплення всіх стадій життєвого циклу продукції (головним чином при розробці нових виробів і, як правило, при істотній модернізації вже освоєних виробів), так і шляхом більш детального аналізу кожної з цих стадій.

Розробці нового виробу на основі ФСЛ зазвичай передує перевірка обґрунтованості технічних вимог, наданих замовником.

В результаті проведення ФВА повинні знизитися витрати на одиницю корисного ефекту, що досягається шляхом: поліпшення споживчих властивостей об'єкта при одночасному скороченні витрат, а також при їх збереженні або економічно виправданому збільшенні; скорочення витрат при збереженні або обгрунтованому зниженні функціональних параметрів об'єкта до необхідного рівня.

Метод ФВА базується на тому, що витрати, пов'язані із створенням і використанням будь-якого об'єкта, що виконує визначені для нього функції, складаються з мінімуму, необхідного для його виготовлення і експлуатації, і додаткових, функціонально невиправданих, "зайвих" витрат, які не мають прямого відношення до призначення об'єкта і викликані недосконалістю конструкції, технологічних процесів, застосовуваних матеріалів і методів організації виробництва і праці.

Суть методу ФВА полягає в тому, що функціональний підхід, на якому заснований метод, який передбачає розгляд об'єкта (вироби, послуги, системи і т. д.) як комплексу виконуваних ним функцій, а не як матеріально-речової структури. 11апример, автомобіль розглядається як носій функції "засіб пересування", а не як сукупність конструктивних елементів (карбюратор, бампер, гальмівна система, колеса тощо).

При ФВА ставляться і вирішуються одночасно два завдання: отримати найкращу якість виконання об'єктом своїх функцій і забезпечити мінімальні витрати на їх реалізацію та обслуговування.

ФВА ґрунтується на ряді принципів:

o комплексність передбачає дослідження всіх факторів, що визначають споживчі властивості аналізованого об'єкта, і витрат на його створення, функціонування та утилізацію;

o системність передбачає дослідження об'єкта як системи, що складається з окремих елементів (підсистем) і є, в свою чергу, частиною деякої системи більш високого порядку; в рамках ФВА підлягає розгляду весь комплекс внутрішньосистемних зв'язків;

o функціональність передбачає розгляд досліджуваного об'єкта не в конкретній предметній формі, а як комплекс функцій, які він виконує або має виконувати; під функціями при цьому розуміються прояви властивостей об'єкта в певних умовах, його дії або здатності до виконання дій; відповідно, необхідною процедурою ФВА є класифікація функцій і їх оцінка;

o відповідність значущості функцій та витрат передбачає, що витрати па реалізацію тих чи інших функцій повинні розподілятися пропорційно їх значущості; зіставлення значущості кожної функції з витратами на се реалізацію надає можливість провести ефективну діагностику об'єкта, виявити і поставити економічно обґрунтовані завдання щодо його створення або вдосконалення;

o відповідність реального параметра (ресурсу) необхідного пов'язано з реалізацією функціонального підходу; для функцій об'єкта визначаються кількісні параметри, здатні однозначно характеризувати ступінь виконання (невиконання) цих функцій;

o прогнозування розвитку досліджуваного об'єкта передбачає виявлення об'єктивних тенденцій зміни принципів дії, областей застосування та конкретних параметрів.

У загальному вигляді алгоритм проведення ФВА наведено на рис. 8.16.

Алгоритм ФСА

Рис. 8.16. Алгоритм ФВА

У кожному конкретному випадку проведення ФВА може включати одну, дві або три стадії, причому обов'язково наявність першої, так як вона містить процедури, властиві виключно ФВА.

У більшості нормативних матеріалів, розроблених в різних галузях промисловості колишнього СРСР, типовий робочий план проведення ФВА представлений сім'ю послідовно виконуваних етапів:

1) підготовчий етап - попередня перевірка обґрунтованості поставленого завдання, її уточнення в разі потреби та організаційне забезпечення робіт по проведенню ФВА;

2) інформаційний етап - збір, систематизація і вивчення інформації щодо об'єкта ФВА;

3) аналітичний етап - побудова функціонально-ідеальної моделі об'єкта, виявлення та постановка завдань щодо її реалізації;

4) творчий етап - вирішуються завдання, намічені на попередньому етапі, та розробляється комплекс пропозицій, які забезпечують вдосконалення вихідного об'єкта;

5) дослідницький етап - визначення максимального ефекту від знайдених рішень і прогнозування подальшого розвитку об'єкта;

6) рекомендаційний етап - аналізуються пропозиції ФСЛ, відбираються найбільш ефективні і даються рекомендації щодо їх реалізації з затвердженням рішення керівництвом підприємства;

7) етап впровадження - ведуться роботи, що забезпечують впровадження прийнятих рекомендацій ФВА.

ФВА активно використовувався в різних галузях промисловості СРСР у 1970-1990-х рр. Так, у результаті впровадження і використання ФВА тільки в електротехнічної промисловості СРСР економічний ефект на підприємствах галузі у 1977-1985 рр. склав 325 млн руб., в тому числі була знижена собівартість продукції на 159 млн руб., зекономлено 53 тис. т прокату чорних металів, 20 тис. т кольорових металів, збережено працю 7473 чол. В 1986-1990 рр. собівартість продукції була знижена вже на 330 млн руб. При цьому на кожен рубль, вкладений в навчання фахівців методу ФВА та застосування його в їх подальшій діяльності отримана економія за рахунок зниження собівартості від 5 до 15 руб.

ФВА активно використовувався і за кордоном. Але оцінками фахівців, прибуток, отриманий за останні 40-50 років від використання ФВА, склала мільярди доларів, зекономлених в будівництві, на виробництві, в державних і муніципальних проектах організації робіт як в США, так і в інших країнах. У 1990-х рр. міжнародні консалтингові фірми (наприклад, "Arthur Andersen") відкрили для себе ФВА (в зарубіжній проектної і організаційно-управлінської практики вирішення завдань цей метод відомий як методологія вартості) і стали рекомендувати своїм клієнтам використовувати можливості цієї методології. Серед найбільших компаній світу, що використовують на сучасному етапі методологію ФВА: "Boeing", "BP Атосо", "DuPont Co.", "Fiat", "General Electric", "General Motors Corp.", "Hewlett-Packard", "Lockheed Maitin", "Mitsubishi", "Motorola", "Nissan Motor", "Northern Telecom", "Royal Dutch/Shell Group", "Toyota", "United Technologies Corporation", "Volkswagen", "Xerox Corp.". В індустрії швидкісних автострад США методологія ФВА застосовується більше 20 років. У 1995 р. конгрес США зажадав включати проведення ФСЛ у всі проекти, частка фінансування яких з федерального бюджету перевищує 25 млн дол. Департаменти швидкісних автострад і транспорту США за рахунок використання методології вартості заощадили платникам податків з коштів федерального бюджету, виділених на будівництво доріг, тільки в 1998 р. 750 млн дол. що на 47% більше, ніж у 1997 р. В 1999 р. економія склала 845 млн дол.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Функціонально-вартісний аналіз
Функціонально-вартісний аналіз
Функціонально-вартісний аналіз послуг
Альтернативний погляд на фінансову аналітику: вартісна модель аналізу
Функціональні основи теорії менеджменту
Функціональні області логістики
Системний аналіз функціональної діяльності консультаційної фірми
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБЛАСТІ ЛОГІСТИКИ
Особливості вартісної аналітичної моделі компанії
Функціональні показники непродовольчих товарів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси