Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Цивільний процес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Принцип змагальності

Відноситься до числа основоположних принципів цивільного процесуального права, дотримання якого створює необхідні передумови для правильного розгляду і вирішення цивільних справ.

Цивільне судочинство за своєю природою носить змагальний характер. Воно відбувається у формі спору (змагання) сторін та інших беруть участь у справі осіб. Дозвіл судом будь-якого питання можливо лише на основі обговорення його всіма особами, які беруть участь у справі. Наприклад, перш ніж задовольнити або відхилити заявлений в судовому засіданні будь-якого клопотання, суд зобов'язаний вислухати за нього думка всіх юридично заінтересованих у результаті справи осіб

Принцип змагальності закріплює активність сторін та інших беруть участь у справі осіб у доказової діяльності. Згідно ст. 179 ЦПК. кожна сторона повинна довести факти, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Так. на посадова особа, дії якої оскаржуються громадянином, покладається обов'язок довести законність оскаржуваних дій. В свою чергу громадянин повинен довести факт порушення його прав і свобод.

Сторони несуть відповідальність за повноту доказового матеріалу. Якщо поданих доказів недостатньо, суд пропонує сторонам подати додаткові докази. Суд сприяє зазначеним особам за їх клопотанням у витребуванні доказів, коли представлення таких доказів для них неможливо (ст. 20 ЦПК).

Здійснення принципу змагальності в цивільному судочинстві не вичерпується тільки участю сторін та інших юридично заінтересованих у результаті справи осіб у доказової діяльності. Даний принцип включає в себе також можливість участі зацікавлених осіб у змагальній формі цивільного процесу (право заявляти відводи, задавати питання іншим учасникам цивільного судочинства, давати суду усні і письмові пояснення по справі, представляти свої доводи і міркування, оскаржити судові постанови, передбачені ЦПК процесуальні дії).

Принцип змагальності найбільш повно реалізується в цивільному судочинстві в стадії судового розгляду. У цій стадії вся процесуальна діяльність відбувається в змагальній формі, що сприяє більш повного з'ясування судом дійсних обставин справи.

Принцип змагальності діє в касаційному і наглядовому виробництві. У цих стадіях процесу юридично зацікавлені в результаті справи особи мають право подавати додаткові матеріали, письмові заперечення на скарги і протести, давати в суді пояснення з викладенням своїх доводів і заперечень по розглянутих питань і т. д.

Здійснення принципу змагальності у виконавчому провадженні гарантується тим. що стягувач і боржник мають право бути присутніми при вчиненні дій судовим виконавцем щодо виконання судових рішень та інших юрисдикційних актів, оскаржувати дії судового виконавця, заявляти йому відводь ін.

Таким чином, принцип змагальності полягає в праві і обов'язки юридично заінтересованих у результаті справи осіб брати участь у доказової діяльності і змагальній формі цивільного процесу.

Принцип процесуального рівноправ'я сторін

Суть цього принципу в тому, що закон надає сторонам (позивачу і відповідачу) рівні процесуальні можливості для захисту в суді своїх прав і законних інтересів. Згідно ст. 19 ЦПК. цивільні справи у всіх судах розглядаються на основі рівності сторін у процесі.

Найважливіше завдання правосуддя - захистити порушене чи оспорюване право. Успішно вирішити це завдання можна лише за умови, що позивач і відповідач мають при розгляді та вирішенні цивільної справи рівними процесуальними правами. Тому позивачеві не може бути дозволеного що не дозволяється відповідачу і навпаки. Так, позивач має право змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір своїх позовних вимог або відмовитися від позову. В свою чергу відповідач вправі визнати позов чи заперечувати проти пред'явленого до нього позову, використовуючи для цього всі передбачені законом процесуальні засоби захисту проти позову (наприклад, пред'явити до позивача зустрічний позов). В будь-якій стадії процесу сторони можуть закінчити справу мировою угодою.

Рівні права мають сторони і в стадії судового розгляду. Зокрема, в цій стадії позивач і відповідач в рівній мірі мають право заявляти відводи, представляти докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим учасникам цивільного судочинства, клопотання. У судових дебатах позивач і відповідач виступають рівну кількість разів. причому право останньої репліки завжди належить відповідачеві або його представникові.

Сторони у рівній мірі наділяються правом здійснювати і інші процесуальні дії, передбачені ЦПК.

Принцип процесуального рівноправ'я сторін не порушується при веденні справи однієї із сторін через представника, в разі залучення позивачем або відповідачем на свою сторону третьої особи, а також якщо у справі діє декілька позивачів або декілька відповідачів.

Принцип процесуального рівноправ'я сторін послідовно проводиться в чинному цивільному процесуальному законодавстві Республіки Білорусь (ст. 56.61. 179. 233. 269 ЦПК та ін).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Змагальність і перегляд вироку, що вступив у законну силу
Змагальність сторін
Проблеми реалізації змагальності в кримінальному процесі Російської Федерації
Принцип господарської самостійності
Конституційні принципи цивільного процесуального права
Конституційні принципи цивільного процесуального права
Галузеві принципи цивільного процесуального права
Принцип процесуальної економії
Процесуальна рівність сторін і їх участь у судовому розгляді
ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси