Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Німецьке "економічне диво"

З середини 1950-х рр. у країні почався безперервний економічне зростання, що тривало майже до кінця 60-х рр. До 1956 р. рівень 1950 р. був подвоєний, а до 1962 р.-потроєний. В середині 50-х рр. ФРН займала друге місце за величиною золотовалютних резервів, третє місце після США і Англії за обсягом промислового виробництва.

Середньорічні темпи економічного зростання в 1950 - 1966 рр. склали близько 9,2%. Динаміка зростання виробництва у деяких галузях промисловості порівняно з довоєнним рівнем представлена в табл. 7. Рівень інфляції в країні був одним з найнижчих в Європі. Індекс цін промислових товарів в 1951 р. становив 111% від рівня цін 1950 р., в 1952 - 121%, у 1953 - 118%, в 1957 - 124%.

Таблиця 7. Динаміка росту виробництва, %

Динаміка росту виробництва, %

Динамічному розвитку економіки ФРН сприяв ряд чинників, насамперед оновлення основного капіталу на новій технічній основі. В цьому процесі активну участь брала держава, спрямовуючи на реконструкцію і технічне переозброєння значні кошти з державного бюджету. Можливість такої орієнтації видатків державного бюджету була пов'язана з низьким рівнем витрат бюджету на військові цілі. Відповідно до Потсдамських угодою (1945) Німеччині було заборонено озброюватися і на військові витрати йшло лише 5-6% державного бюджету. Гроші держави вкладалися в наукові дослідження, технічне і технологічне переоснащення галузей промисловості. Бюджетна політика передбачала також обмеження чисельності державного апарату.

У повоєнні роки активно розвивалися ті галузі промисловості (легка, харчова, текстильна тощо), яким приділялося мало уваги у фашистській Німеччині. Капіталовкладення в промисловість ФРН в 50-е рр. досягали 25% національного продукту. Поряд з легкою промисловістю динамічно розвивалися металургія, хімічна промисловість, машинобудування, переробна промисловість. Ефективно проводилась конверсія військових заводів і впровадження програм перепідготовки робітничих кадрів.

Для стимулювання інвестиційної активності використовували фіскальні інструменти. Зменшення величини оподатковуваної бази на інвестиції дозволило знизити рівень податкових платежів корпорацій до 50%, а одночасне введення прискореної амортизації, коли у перші два роки можна було списати 50% вартості виробничих приміщень, збільшило можливості приватного інвестування для оновлення і розвитку виробництва.

Велику роль у повоєнному розвитку економіки Німеччини зіграли автомобільна промисловість і виробництво побутової техніки. Вже в 1950 р. стали випускатися всесвітньо відомі "жуки", які не тільки стали народними, але і витримували конкуренцію на світовому ринку.

Підвищувався рівень доходів населення, йшло активне і масове формування середнього класу. Протягом 1954-1957 рр. відбулося пряме зниження податків на заробітну плату і прибуткового податку. В 1951 р. був прийнятий закон, закреплявший участь робітників в управлінні виробництвом, що вводив у раду директорів підприємства їх представника. Була створена розгалужена система соціального страхування.

Одним з важливих напрямків економічного росту стало розвиток житлового будівництва. Загальний обсяг інвестицій у житлову програму за період 1950-1962 рр .. склав понад 65 млрд марок, а за обсягом будівництва житла на душу населення ФРН вийшла на 1 місце. Фінансування програми здійснювалося частково за рахунок держави, частково - за рахунок залучення приватних інвестицій, частково - за рахунок фонду від реалізації товарів, отриманих за планом Маршалла.

Основними факторами, що визначають розвиток ФРН в 60-ті рр. були швидке розвиток науково-технічного потенціалу, посилення орієнтації на зовнішній ринок, збільшення державно-монополістичного капіталу. Особливістю розвитку науково-технічного потенціалу країни була орієнтація в початковий період на впровадження іноземних патентів і ліцензій. Проте небезпека технологічного відставання в області НДДКР зажадала посилення уваги до розвитку власних досліджень. За період з 1960 по 1970 р. витрати на цей напрямок збільшилися у 2,5 рази, а частка іноземних ліцензій, які використовуються у промисловості, знизилася до 14%.

В результаті структурної перебудови промисловості більш ніж у два рази скоротилася частка видобувних галузей. Швидкими темпами розвивалися галузі експортної орієнтації, автомобільна, хімічна, електротехнічна, авіаційна та ін. Основна частина інвестицій спрямовувалася переважно в галузі, що виробляють нові види сировини і матеріалів. Велика була роль іноземних інвестицій, переважно американських, направляються головним чином у передові галузі, що забезпечують НТП: машинобудування, нафтопереробку, хімічну та електротехнічну промисловості.

У 70_80-х рр. коливання і нестійкість у світовій капіталістичній економіці, зростання інфляції, безробіття, валютні проблеми і проблеми міжнародної торгівлі призвели до необхідності проведення реіндустріалізації і переходу до наукомістких технологій: інформаційних, ресурсозберігаючих, біотехнології, генної інженерії, композиційним матеріалам та ін.

Були переглянуті державні пріоритети в науково-технічній політиці. Особливу увагу стало приділятися розробці мікропроцесорної техніки, створення сучасних систем зв'язку та інформації, енергозберігаючих технологій; проводиться державна підтримка підготовки науково-дослідного персоналу дрібних і середніх фірм. В результаті до 1990 р. по витратах на НДДКР ФРН займала провідну позицію в світі разом з Японією і домоглася великих успіхів у створенні наукомістких виробництв.

Значно підвищується роль малого та середнього бізнесу. Починаючи з 1975 р. держава стала активніше надавати фінансову підтримку дрібним і середнім підприємствам, надавати їм кредитні та податкові пільги.

Великий вплив на економічний розвиток ФРН надало створення єдиної німецької держави і переклад командно-адміністративної економіки НДР на принципи ринкового господарства. Була введена приватна власність, проведена денаціоналізація державних підприємств. При цьому НДР отримала ринкові соціально-економічні і політичні форми організації суспільства відразу і в "готовому вигляді". Стислі терміни перехідної економіки були зумовлені інтеграцією у високорозвинену ринкову економіку, наявністю правової бази, державних інститутів, валютно-фінансової системи і т. д.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Німецьке бароко
Німецьке Відродження
Німецький романтизм XIX століття
Німецька ідеалістична естетика
Антипозитивизм німецькій соціології
Література німецького Просвітництва
Німецький національний стиль ведення переговорів
Романо-германська правова сім'я: французьке і німецьке право
Боротьба руського народу проти німецьких, шведських і данських феодалів
Економічне зростання і розвиток
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси