Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг: теорія і практика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Міжнародна система просування

Сучасний міжнародний маркетинг вимагає набагато більшого, ніж просто створити хороший експортний товар, призначити на нього привабливу ціну і забезпечити його доступність для цільових споживачів. Підприємства, що діють на зовнішньому ринку, повинні здійснювати комунікацію (методи впливу на аудиторію) зі своїми споживачами (покупцями). На рис. 5.1 представлені основні елементи системи міжнародних маркетингових комунікацій: міжнародна реклама (international advertising), стимулювання збуту (sales promotion), прямий маркетинг (direct marketing), зв'язки з громадськістю (public relations).

Поняття "міжнародні маркетингові комунікації" пов'язане з діяльністю на зовнішньому ринку, їх елементи схожі з маркетинговими комунікаціями па внутрішньому ринку.

Міжнародна реклама. Залежно від місця проведення розрізняють рекламу на внутрішньому ринку (місцеву - local advertising, загальнонаціональну - national advertising) і міжнародну рекламу. Міжнародна реклама має свої особливості, але загалом цілі, принципи та засоби рекламування товарів па зовнішніх ринках у багатьох

Елементи системи міжнародних маркетингових комунікацій

Рис. 5.1. Елементи системи міжнародних маркетингових комунікацій

випадках ті ж, що і на внутрішньому. Особливо це катається брендів. Однак експортери, здійснюючи рекламу, повинні знати не тільки специфіку кожного зарубіжного ринку, але і вимоги як оптових торговців, так і індивідуальних споживачів.

Зміст і напрям реклами також залежить від того, призначений товар для внутрішнього ринку або для зовнішнього. До реклами експортних товарів пред'являються окремі вимоги: вона повинна бути максимально пристосована до особливостей економічної, політико-правової та соціально-культурного середовища країн, куди спрямована. Національні звичаї можуть обмежувати можливості застосування реклами. Наприклад, в деяких азіатських і африканських країнах встановлено обмеження у використанні рекламних засобів, що не відповідають исповедуемым в цих країнах релігій.

Проблема уніфікації реклами ускладнюється виникненням багатьох несподіваних і навіть парадоксальних ситуацій. Наприклад, національна специфіка аудиторії часто не визначається географічними кордонами. При розробці рекламних кампаній, які ставлять за мету вихід в майбутньому з товарами і послугами на ринки ЄС, фірми прагнуть створити на відміну від традиційних унікальних торгових пропозицій (УТП (USP - Unique selling proposition)) уніфіковані європейські торгові пропозиції (УЕТП (ESP - European selling proposition)).

При проведенні комплексних міжнародних рекламних кампаній велика увага приділяється їх координації, тобто погодженням з часу, географії охоплення цільової спрямованості окремих заходів, що становлять комплекс. Виробник товару потребує грамотної і своєчасної підтримки рекламної кампанії з боку своїх комерційних агентів в країнах, регіонах і районах збуту. Комерційні агенти і субагенти, відповідно, менше витрачають на рекламу на місцевих ринках, тому що в результаті загальнонаціональних кампаній споживачі в якійсь мірі вже підготовлені до сприйняття нових товарів.

Кооперацією в області міжнародної рекламної діяльності є спільне пайову участь (матеріальний, інтелектуальний, технічний) фірми-рекламодавця, а також її філій і комерційних агентів в окремих країнах і регіонах.

У промислово розвинених країнах практика координації та кооперування при проведенні рекламних кампаній відпрацьована і технічно, і юридично.

Особливе місце в здійсненні рекламної діяльності на міжнародному ринку займає облік правових (законодавчих) аспектів рекламної політики окремих країн.

Законодавчою основою для здійснення рекламної діяльності на міжнародному ринку є Міжнародний кодекс рекламної практики, опублікований Міжнародною торговою палатою (МТП) в Парижі (червень 1987 р.)'. Дане видання відповідає добровільно прийнятим на себе зобов'язанням МТП підтримувати високі етичні стандарти маркетингу в рамках національних законів та міжнародних правил. Міжнародний кодекс рекламної практики став основою Кодексу рекламної практики Росії, прийнятого 21 січня 1992 р. на зборах членів Асоціації працівників реклами'.

Зміни стереотипів в методах і формах зовнішньоекономічної діяльності призвели до переосмислення значення реклами у діяльності експортерів. Вони змушені шукати не зайняті конкурентами ринкові ніші, організовувати і проводити рекламні кампанії більш професійно. У зв'язку з цим зросла потреба в рекламних центрах, що представляють замовнику повний комплекс високоякісних рекламних послуг, а також кваліфікованих рекламних продуктах в засобах масової інформації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Просування в каталогах
Міжнародне право як особлива система права
Принципи побудови Міжнародної системи одиниць
Процесуальні і матеріально-процесуальні галузі в системі міжнародного приватного права
Поняття міжнародної системи.
Політика просування
Криза як спосіб просування
Принципи успішного просування бренду
Системи менеджменту якості на основі міжнародних стандартів ІСО серії 9000
Традиційні способи просування продукції в Інтернеті
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси