Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок застосування і зняття дисциплінарного стягнення

До застосування дисциплінарного стягнення представник наймача повинен зажадати від державного цивільного службовця пояснення в письмовій формі. У разі його відмови дати таке пояснення складається акт. Відмова цивільного службовця від дачі пояснення в письмовій формі не є перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення проводиться службова перевірка.

При застосуванні дисциплінарного стягнення враховуються тяжкість вчиненого цивільним службовцем дисциплінарного проступку, ступінь його вини, обставини, за яких вчинено дисциплінарний проступок, і попередні результати виконання цивільним службовцем своїх посадових обов'язків.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо після виявлення дисциплінарного проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення. У зазначений місячний строк не включається період тимчасової непрацездатності цивільного службовця, перебування його у відпустці, інших випадків відсутності його на службі з поважних причин, а також час проведення службової перевірки.

Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване за загальним правилом пізніше шести місяців з дня вчинення дисциплінарного проступку. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиторської перевірки дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше двох років з дня вчинення дисциплінарного проступку. У зазначені терміни не включається час провадження у кримінальній справі.

Копія акта про застосування до громадянського службовцю дисциплінарного стягнення із зазначенням підстав його застосування вручається цивільному службовцю під розписку протягом п'яти днів з дня видання відповідного акта.

Цивільний службовець має право оскаржити дисциплінарне стягнення у письмовій формі в комісію державного органу з службовим спорах або до суду.

Якщо протягом одного року з дня застосування дисциплінарного стягнення цивільний службовець не підданий новому дисциплінарному стягненню, він вважається не мав дисциплінарного стягнення.

Представник наймача вправі зняти з цивільного службовця дисциплінарне стягнення до закінчення одного року з дня застосування дисциплінарного стягнення за такими підставами: а) власної ініціативи; б) письмовою заявою цивільного службовця; в) клопотанню його безпосереднього керівника.

При звільнення цивільного службовця від замещаемой посади цивільної служби згідно з дисциплінарним стягненням він включається в кадровий резерв для заміщення іншої посади цивільної служби на конкурсній основі.

Службова перевірка проводиться за рішенням представника наймача або за письмовою заявою державного громадянського службовця. При проведенні службової перевірки з нагоди вчинення дисциплінарного проступку повинні бути повністю, об'єктивно і всебічно встановлені: 1) факт вчинення цивільним службовцям такого проступку; 2) вина цивільного службовця; 3) причини та умови, що сприяли вчиненню цивільним службовцям дисциплінарного проступку; 4) характер і розмір шкоди, заподіяної цивільним службовцям в результаті дисциплінарного проступку; 5) обставини, що послужили підставою для письмової заяви громадянського службовця про проведення службової перевірки.

Представник наймача, який призначив службову перевірку, зобов'язаний контролювати своєчасність і правильність її проведення. Проведення службової перевірки доручається підрозділу державного органу з питань державної служби і кадрів з участю юридичного (правового) підрозділи та виборного профспілкового органу даного державного органу.

У проведенні службової перевірки не може брати участь цивільний службовець, прямо чи побічно зацікавлений в її результатах. У цих випадках він зобов'язаний звернутися до представника наймача, який призначив службову перевірку, з письмовою заявою про звільнення його від участі у проведенні цієї перевірки. При недотриманні зазначеного вимоги результати службової перевірки вважаються недійсними.

Службова перевірка повинна бути завершена не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про її проведення. Результати службової перевірки повідомляються представнику наймача, який призначив перевірку, у формі письмового висновку.

Цивільний службовець, стосовно якого проводиться службова перевірка, може бути тимчасово відсторонений від замещаемой посади цивільної служби на час проведення службової перевірки із збереженням на цей період грошового утримання за замещаемой посади цивільної служби. Тимчасове відсторонення цивільного службовця від замещаемой посади цивільної служби здійснюється представником наймача, який призначив службову перевірку.

Цивільний службовець, стосовно якого проводиться службова перевірка, має право: 1) давати усні або письмові пояснення, подавати заяви, клопотання і інші документи; 2) оскаржити рішення і дії (бездіяльність) державних службовців, які проводять службову перевірку, представнику наймача, який призначив службову перевірку; 3) ознайомлюватися після закінчення службової перевірки з письмовим висновком та іншими матеріалами за результатами службової перевірки, якщо це не суперечить вимогам нерозголошення відомостей, складових державну і іншу охоронювану федеральним законом таємницю.

У письмовому висновку за результатами службової перевірки зазначаються: 1) факти та обставини, встановлені за результатами службової перевірки; 2) пропозицію про застосування до громадянського службовцю дисциплінарного стягнення або про незастосування до нього дисциплінарного стягнення.

Письмовий висновок за результатами службової перевірки підписується керівником підрозділу державного органу з питань державної служби і кадрів і іншими учасниками службової перевірки. Воно долучається до особової справи громадянського службовця, стосовно якого проводилася перевірка.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Застосування дисциплінарних стягнень за порушення службової дисципліни
Скарги засуджених до арешту, позбавлення волі, довічного ув'язнення, осіб, які утримуються під вартою, застосування до них заходів стягнення і скарги адміністративно заарештованих на застосування до них видів дисциплінарних стягнень
Заходи заохочення та стягнення, порядок їх застосування до засудженим до позбавлення волі
Дисциплінарне стягнення
Розірвання трудового договору за неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
Про судову практику по застосуванню законодавства про стягнення процесуальних витрат у кримінальних справах
Порядок стягнення податку податковими агентами
Порядок застосування та продовження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту
Процесуальні витрати по кримінальній справі та порядок їх стягнення
Провадження щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси