Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Ділові комунікації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Комунікативні бар'єри в міжособистісних комунікаціях

Найчастіше в міжособистісному спілкуванні виникають так звані комунікативні бар'єри. У них можуть бути зовсім різні причини, але їх результат можна передбачити заздалегідь: відсутність взаєморозуміння, контакту. Психологічна дистанція між партнерами зростає, вони не розуміють один одного або розуміють один одного неточно, комунікація стає дистанційної та менш довірчої. Іншими словами, наслідки наявності комунікативного бар'єру можна виразити наступним чином:

o збільшення психологічної дистанції між людьми, учасниками процесу комунікації;

o зниження взаємної довіри;

o зміна характеру взаємодії у спілкуванні;

o поступове відчуження і, як результат, повне руйнування комунікативної зв'язку.

Що ж призводить до подібних результатів? В силу високої значимості для взаємного розуміння цих своєрідних перешкод, розглянемо їх більш докладно. Візьмемо за основу класифікацію бар'єрів, що виникають у спілкуванні, запропоновану Е. В. Руденським [17]:

o бар'єр темпераменту;

o бар'єр акцентуації характеру;

o бар'єр інтелекту;

o бар'єр манери спілкування;

o бар'єр негативних емоцій;

o бар'єр нерозуміння важливості сказаного;

o бар'єри мови;

o фізичні бар'єри;

o соціальні, політичні, професійні, релігійні, освітні та інші відмінності.

Бар'єр темпераменту.

У людині поєднуються біологічне та соціальне. Не враховуючи індивідуально-типологічні особливості людини - партнера, підлеглого, керівника - з людиною буває досить складно взаємодіяти.

Темпераментом називають закономірне відношення стійких індивідуальних особливостей особистості, які характеризують різні сторони динаміки її психічної діяльності.

Темперамент є біологічним фундаментом нашої особистості. Він заснований на властивостях нервової системи, пов'язаний з конституцією людини, з обміном речовин в організмі.

Тип темпераменту найбільш виразно проявляється у способах діяльності людини і його відносинах з іншими людьми. З величезного спектру вражень про навколишній світ кожна людина вибирає і сприймає певну інформацію, зупиняючи свою увагу па одних явищах і не помічаючи інші. Ця індивідуальна вибірковість по відношенню до явищ навколишнього світу і свій власний стиль засвоєння отриманої інформації створюють базу для формування різних особистостей при однакових умовах середовища (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Характерологічні особливості темпераменту

Позитивні

Негативні

САНГВІНІК

Висока рухливість Висока адаптивність (легка пристосовність) Товариськість Доброзичливість Життєрадісність Виразність міміки і пантомимики

Діяльний за умови цікавої справи

Тяготиться одноманітністю Мала схильність до самозаглибленню

В діях буває різкий Відсутність посидючості Недостатня наполегливість

ХОЛЕРИК

Висока активність

Енергійність

Швидко засвоює обстановку

Ініціативний

Товариський

Рішучий

Збуджена переконлива мова

Циклічність у роботі, переживаннях, настроях Запальність Різкість у відносинах Нестійкість в повелінні

ФЛЕГМАТИК

Рівний у відносинах, В міру товариський, Не образливий

Відрізняється високою працездатністю Наполегливий

Здатний до великого напруження в роботі

Інертність Малорухливість Вимагає часу дня зосередженої уваги Повільно приймає рішення

МЕЛАНХОЛІК

Висока чутливість Сердечність

Тонка сприйнятливість У звичній обстановці - виконавчий працівник

Легко ранимий і сором'язливий Недовірливий і замкнутий Знижена активність Суверенність рухів Низька працездатність (в несприятливих умовах)

Тип темпераменту наочно проявляється в поведінці людини, у його мовленні, особливо в таких характеристиках, як перепади інтонацій, тривалість висловлювань, частота звернень до партнера, легкість включення в розмову, гучність голосу, плавність мовлення, швидкість реакцій, використання пауз, вигуків, емоційності. Всі ці характеристики досить легко помітити в процесі спілкування і з ним досить точно визначити тип темпераменту особистості.

Конфлікти виникають там, де стикаються темпераменти, яким складно взаємодіяти. З'єднайте разом в одному проекті двох холериків, яким надзвичайно важливо бути на виду і отримувати увагу референтної групи - і ви отримаєте готовий конфлікт. Два лідера теж навряд чи уживуться. Тому формування команди і є таким складним і відповідальним справою.

Зіткнення людей з різними типами темпераменту може формувати певні бар'єри на шляху взаєморозуміння людьми один одного, нерідко призводячи до конфліктної результату. Саме тому при взаємодії з людьми так важливо враховувати їх тип темпераменту і структуру характеру.

Бар'єр акцентуації характеру.

Як відомо, норму від патології відрізняє лише кількісна складова. Саме на основі даної складової ми розділяємо:

- норму,

- акцентуації (або загострення),

- невротизація,

- психопатизацию.

Невротизація і псіхопатізація відноситься до сфери діяльності лікарів, тому вони залишаться за рамками даної книги. Зупинимося більш докладно на акцентуациях характеру. Німецький психіатр Карл Леонгард вважав, що у близько 51% людей деякі риси характеру дещо загострені або акцентуированы. Це призводить до того, що в більшості ситуацій вони ведуть себе згідно даної акцептуации, що може послужити певним бар'єром у спілкуванні. Тому, знаючи існуючі акцептуации та їх поведінкові особливості, можна за допомогою методу спостереження визначати їх з високим ступенем надійності.

Із зарубіжних вчених К. Леонгард найбільш докладно розробив описовий метод оцінки темпераменту. Він докладно описав акцентуації характеру. Таким чином, поступово вивчення темпераменту перейшло від визначення типів до виділення вираженості тих чи інших його властивостей. У його класифікації люди діляться не за типами темпераменту, а за його окремим властивостям. Ця типологія знайдена емпіричним шляхом.

Бар'єр негативних емоцій.

Як правило, люди недооцінюють значення негативних емоцій в життя. Багато хто вважає, що логіка-це основа людського мислення, людського буття. Однак емоції супроводжують практично всі аспекти життєдіяльності людини, що і було доведено вченими. Емоції допомагають людині зрозуміти, наскільки важливо те, що він робить, наскільки значущі для нього його відносини з іншими людьми. Вони виникають в ситуаціях, коли:

o відбувається щось значне і визначальне для людини;

o коли людина розуміє, що існує певна небезпека, але не може її уникнути;

o при загостренні потреби;

o у конфлікті;

o при розвитку подій, які не були заплановані;

o в ситуаціях з високим ступенем невизначеності. Як ми бачимо, емоції можуть бути викликані, з одного боку, потребами людини, а з іншого - ситуацією, в яку людина потрапляє. Емоції виконують наступні функції: оцінки; спонукання; вирішення ситуації; дезорганізації; організації; регулювання (закріплення - гальмування, але П. К. Анохіну); підкріплення (за П. В. Симонову); передбачення (за Ст. Вундту); активізації; мобілізації та ін.

Емоції можуть стати бар'єром у спілкуванні з іншою людиною. Особливо якщо це стійка негативна емоція (горе, страждання, відраза, презирство, страх та ін). Зупинимося більш докладно на таких бар'єри.

Бар'єр страждання знижує рівень контактності, товариськості людини, який переживає страждання і робить важким спілкування з ним для інших людей. Досить складно спілкуватися з людьми, які відчувають глибоке горе. Чим може бути викликане страждання? Це може бути якесь трагічне подія, незадоволеність своїм становищем, фізичними болями, заниженою самооцінкою та ін.

Бар'єр гніву особливо складно подолати, оскільки гнів народжується у відповідь на образи, перешкоди і т. п. чинники. Ніж сильніше почуття гніву, тим більше агресивний людина, тим сильніше він намагається звалити свої почуття на інших людей, захищаючи себе від уявних чи реальних небезпек. Якщо при цьому врахувати, що подібне почуття буквально подвоює фізичну і психічну енергію людини, то стане зрозуміло, наскільки складно спілкуватися з такими людьми.

Бар'єр відрази й огиди виникає при порушенні гігієнічних або етичних норм. Цей бар'єр може викликати:

o неприємні дії співрозмовника (почухування, сякання, шмыганье носом тощо);

o спітнілі долоні рук;

o неохайний зовнішній вигляд;

o запах з рота;

o гнилі передні зуби;

o рубці на обличчі;

o порушення психологічної дистанції спілкування та ін. Бар'єр презирства може бути викликаний: аморальними вчинками; забобонами; неприйнятними рисами характеру (боягузтво, скупість) і т. д.

Бар'єр страху спонукає звести до мінімуму спілкування з тими людьми, які є його джерелами. Подолати його буває досить складно.

Бар'єр сорому і провини виникає найчастіше як реакція па критику, надмірну лестощі, зі страху здатися незручним, незграбним, бути викритим в чомусь і пр.

Бар'єр поганого настрою.

Зазвичай цей факт враховується досить рідко. А даремно. Емоційно негативний настрій переноситься на партнера по спілкуванню і зводить "нанівець" всі його старання. Дуже часто саме поганий настрій одного з учасників взаємодії служить джерелом конфлікту. Тому хочеться ще раз відзначити, що поганий настрій співрозмовника найчастіше не має ніякого відношення конкретно до вас. Тому найкраще постаратися внутрішньо дистанціюватися від негативних емоцій і дати можливість людині заспокоїтися, залишити його на деякий час у спокої.

Бар'єр манери спілкування.

Бар'єр недостатнього розуміння важливості спілкування. Найчастіше виникає як наслідок недооцінки однієї із сторін виробничої комунікації важливості спілкування як соціально-психологічного механізму управління людьми.

Бар'єр внутрішніх установок. Установка - це сприятлива або несприятлива оцінна реакція на що-небудь або кого-небудь, що виражається в думках, почуттях і цілеспрямованому поведінці.

Причому одного разу сформовані установки мають тенденцію з часом ставати лише міцніше, тому що люди в першу чергу сприймають те утримання, яке узгоджується з його установками, засвоєними раніше. Людина, як правило:

o звертає увагу на тс повідомлення, які узгоджуються з його точкою зору, і пропускає всі інші;

o сприймає тільки те, що відповідає його внутрішнім настановам;

o швидше і надійніше запам'ятовуються ті матеріали, які узгоджуються з установками даної людини.

Установки є досить стійкою структурою психіки людини. Люди з подібними установками об'єднуються у групи, колективи, яких об'єднує їх погляд на світ і яким притаманна єдність дії.

Чи можна змінити установки того чи іншої людини? Ст. Шрамм пропонує такий шлях зміни.

1. Для зміни установок людині потрібно підказати спрямованість і зміст цієї зміни. Ця думка повинна бути сприйнята і зрозуміла людиною.

2. Зміна установок станеться тим успішніше, чим більше зазначена думка буде відповідати наявним у даної людини потреб і мотивів.

3. Зміна буде більш ймовірним, якщо:

- зміст сприйнятої інформації буде відповідати визнаним нормам гр.....про во го поведінки;

- джерело інформації буде достатньо ефективним і компетентним;

- передача буде відповідати формальним вимогам, що пред'являються до структури і способу аргументації.

4. Зміна установок буде більш стійким, якщо навколишнє людини дійсність підтверджує зміст сприйнятої інформації.

5. Зміна установок буде більш ефективним, якщо пропагандистський вплив підкріпиться іншими виховними впливами.

Бар'єр стереотипу.

Стереотип - це спрощене, заздалегідь прийняте уявлення, не випливає із власного досвіду. Ці спрощення певним чином впливають на сприйняття і розуміння явищ навколишньої дійсності. Т. Марждицкий так описує риси стереотипу:

o стереотипи є неправильними узагальненнями їв шик: л' широкими, перебільшеними або спрощеними;

o стереотипи є переконаннями, загальними для певної групи людей у суспільстві, зазвичай пов'язаними з уявленнями про соціально-психологічних або антропологічних характеристиках інших суспільних груп;

o стереотипи, будучи системою переконань і установок, прийнятих заздалегідь, не формуються через соціальний досвід;

o стереотипи передаються за допомогою мови;

o стереотипи відносно стійкі і насилу піддаються зміні.

Зазвичай це перебільшені і спрощені оцінки, наприклад: українці - жадібні; французи - велелюбні і т. п. Однак вони досить сильно впливають на сприйняття інформації. У людини існує усталена, невідомо на чому засноване думку і при спілкуванні він сліпо слідує своїм установок і стереотипів. Виходить, що людина "не бачить" реальної ситуації, реального людини, а реагує на своє уявлення про цю людину або про цієї ситуації.

Стереотипи створюють бар'єри в спілкуванні двома способами: зміст інформації може бути спотворений стереотипом тієї людини, яка говорить, а також стереотипним мисленням того, хто слухає. Виходить, що люди говорять на різних мовах.

Необхідно також враховувати в спілкуванні, що стереотипи, що мають яскраво виражене емоційне забарвлення, є досить стійкими і погано піддаються змінам.

Бар'єр відсутності інтересу.

Іноді в процесі спілкування, яке людині в принципі не особливо - то і цікаво, він перестає надавати значення тому, що йому говорять. Його увага розсіюється, і людина перестає стежити за перебігом думки співрозмовника.

Бар'єр мовлення виникає з-за різних помилок мовлення, оскільки мова - один з основних засобів спілкування. Такі бар'єри можуть виникати через:

o емоційного збудження;

o неправильного вибору слів;

o слабкої аргументації;

o нездатність партнера зрозуміти передану інформацію.

Спотворення інформації відбувається в процесі передачі інформації. Як? Спілкуючись, люди запам'ятовують зміст повідомлення, а не ті слова, якими воно передавалося. Зазвичай люди не прагнуть запам'ятати деталі, особливо дрібні. Звідси і виникають помилки: неправильно почув, чогось недозрозумів. Чоловік почув інформацію, що запам'ятав, що немає, передає її на ланцюжку, а на виході ми маємо зовсім інший зміст. На жаль, більшість людей не вміють працювати з текстами і це потрібно визнати. Людина знаходить в кожному тексті щось своє, щось йому близьке, зосереджує на цьому свою увагу і... Суть же повідомлення при цьому куди-то зникає. Саме тому часто підлеглі нечітко зрозумівши розпорядження керівника, роблять щось не так, а потім їх роботу доводиться переробляти.

Ще один аспект можливого спотворення інформації - різне тлумачення одних і тих же слів в залежності від інтонації, контексту або асоціацій, що виникають у різних людей на одні й ті ж слова. Вам ніколи не доводилося говорити натяками або чути двозначності? І виходить, що кожна людина чує щось своє, те, що зрозуміло і близько йому.

Н. М. Тимченко виділив наступні причини, які ускладнюють передачу інформації:

o неточність висловлювання;

o недосконалість перекодування думок у слова;

o вживання професійних термінів;

o неправильне тлумачення намірів співрозмовника;

o надмірне використання іноземних слів;

o неповне інформування партнера;

o надмірно швидкий темп викладу інформації;

o наявність смислових розривів і стрибків думки;

o неповна концентрація уваги;

o невикористання різних каналів сприйняття;

o витіюватість думки;

o наявність логічного протиріччя;

o неадекватні інтонація, міміка і жести, що не збігаються зі словами.

Бар'єр нехтування фактами є результатом звички людини робити поспішні висновки, не маючи достатнім обсягом необхідної вихідної інформації, неправильно розуміючи і інтерпретуючи вже отриману інформацію і факти.

Неможливо описати і класифікувати всі бар'єри, які можуть виникнути між людьми в процесі спілкування. Тому позначимо лише основні групи.

Фізичні бар'єри.

o Бар'єри, що виникають через невідповідність місця спілкування його характером і завданням.

o Бар'єр, який може виникнути за великої віддаленості людей один від одного.

o Бар'єр фізичних станів - може виникнути через перенапругу в результаті тривалого очікування, невміння регулювати свій внутрішній стан.

o Бар'єр, що виникає, якщо люди не хочуть спілкуватися один з одним і т. д.

Соціально-рольові бар'єри.

o Бар'єр внутрішнього протистояння між спілкуються людьми.

o Бар'єр соціально-рольової дисгармонії між учасниками спілкування.

o Бар'єр соціально-рольового невідповідності ситуації спілкування.

Інформаційно-пізнавальні бар'єри.

o Бар'єр, що виникає через відмінності досвіду співрозмовників.

o Бар'єр, що виникає через відмінності рівнів освіти.

o Бар'єр, що виникає через відмінності типу мислення (одним простіше мислити образами, в інших - абстрактно-аналітичне мислення; таким людям складно зрозуміти один одного і досить складно домовитися між собою, оскільки вони говорять і думають "на різних мовах").

Ідеологічні бар'єри.

o Бар'єр, що виникає при наявності у співрозмовників різних стереотипів.

o Кар'єр, що виникає при розходженні системи цінностей.

o Бар'єр відмінності соціальних установок і т. д. Соціально-психологічні бар'єри.

Виникають, якщо є неприйняття форми спілкування однієї із сторін. Рафінований інтелігент і продавець з ринку навряд чи зможуть тривалий час успішно спілкуватися, оскільки у цих людей рівень соціально-значущих цінностей різний і знаходиться в різних сферах. Відповідно складається й ставлення до співрозмовника.

Кожна з перелічених груп бар'єрів може окремо або в сукупності бути перешкодою ефективного спілкування. Важливо вміти аналізувати спілкування з іншою людиною, знати, що допомагає, а що заважає встановленню взаєморозуміння. Тоді па що-то можна не реагувати, якісь підводні рифи можна обійти, що "не почути", не приймати близько до серця ті випади співрозмовника, які адресовані комусь третьому, і завжди пам'ятати, що у будь-якої людини можуть бути неприємності, які не мають до вас ніякого відношення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Комунікативні бар'єри в міжособистісних комунікаціях
Бар'єри комунікації
Бар'єри комунікації
МІЖОСОБИСТІСНІ КОМУНІКАЦІЇ
Бар'єри комунікації в організаціях
Бар'єри комунікації в організаціях
Характеристика бар'єрів комунікації
Соціально-психологічний клімат і комунікативні бар'єри в трудовій групі
Типи міжособистісних комунікації
Комунікативна компетентність організації
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси