Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інформаційна база для аналізу фінансового стану підприємства

Результативність аналізу фінансового стану підприємства багато в чому залежить від організації та досконалості його інформаційної бази. Основними джерелами інформації є звітний бухгалтерський баланс, звіти про прибутки і збитки, про зміни капіталу, про рух грошових коштів, додаток до балансу та інші форми звітності, дані первинного і аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

В умовах ринкової економіки організації стикаються з низкою проблем, одна з яких - кваліфікований вибір партнера на внутрішньому і зовнішньому ринку, від якого залежить ефективність майбутнього співробітництва. Основним, якщо не єдиним, джерелом інформації про стійкості фінансового становища партнера виступає бухгалтерська звітність. Звітність організації базується на узагальненні даних бухгалтерського обліку, і є інформаційним ланкою, що пов'язує організацію із суспільством і її партнерами - користувачами інформації про діяльність організації.

Перш ніж приступити до аналізу фінансового стану, аналітичним процедурам та аналізу (огляду) фінансової звітності, визначають цілі, етапи та основні прийоми (методи) фінансового аналізу. Аналітик повинен встановити, чи відповідає фінансова звітність поданням про бізнесі, яке склалося у нього в ході аналізу.

Результати фінансово-господарської діяльності організації відображаються в бухгалтерській звітності. Згідно з Положенням але бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБО 4/99) (затверджено наказом Мінфіну Росії від 06.07.99 № 43н і наказом Мінфіну Росії від 02.07.2010 № 66н "Про форми бухгалтерської звітності організації" бухгалтерська звітність являє собою єдину систему даних про майновому і фінансовому становищі організації та про результати її господарської діяльності, составляемую на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами. Достовірної вважається бухгалтерська звітність, сформована і складена виходячи з правил, встановлених нормативними актами нормативного регулювання бухгалтерського обліку в РФ. В даний час розширюються і поглиблюються міжнародні ділові контакти російських організацій, збільшується кількість іноземних користувачів бухгалтерської звітності і тому значно зростає вимогливість до її якості.

У бухгалтерську звітність мають включатися дані, необхідні для формування достовірного і повного уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі. Якщо виявляється недостатність даних для формування повного уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі, то в бухгалтерську звітність організація включає відповідні додаткові показники і пояснення. При цьому повинна бути забезпечена нейтральність інформації, що надається, тобто виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп зацікавлених користувачів бухгалтерської звітності на шкоду іншим. Якщо за допомогою відбору або форму подання інформація впливає на рішення та оцінки користувачів з метою досягнення визначених результатів, то така інформація не є нейтральною.

Всі елементи бухгалтерської звітності взаємопов'язані і утворюють єдине ціле, оскільки відображають різні аспекти одних і тих же господарських операцій і явищ господарського життя організації. Наприклад, інформацію, представлену в бухгалтерському балансі, доповнюють відомості, що містяться у звіті про прибутки та збитки, і навпаки. Додатки до бухгалтерського балансу розшифровують показники, відображені в балансі, і дозволяють отримати додаткову інформацію для аналізу фінансового стану підприємства.

По бухгалтерського балансу визначають фінансовий результат роботи організації у вигляді нарощення власного капіталу за звітний період, на основі якого судять про здатність керівників зберігати і примножувати ввірені їм матеріальні і грошові ресурси.

Другою складовою бухгалтерської звітності є звіт про прибутки і збитки, який у відповідності з основним завданням бухгалтерського обліку повинен дати повну і достовірну інформацію про доходи та витрати організації.

Звіт про зміни капіталу відображає інформацію про джерела формування власного капіталу організації за звітний період та причини його зміни. Поелементний аналіз даної форми звітності дозволяє охарактеризувати здатність організації до самофінансування і нарощення капіталу. В залежності від причин зміни статей звіту може бути оцінений внесок власного капіталу у формування активів.

Звіт про рух грошових коштів повинен розкривати інформацію про грошових потоках організації, що характеризує джерела надходження грошових коштів і спрямування їх витрачання. У зарубіжній практиці в останні роки дана форма звіту стала пріоритетною, але порівняно з балансом та звітом про прибутки і збитки, завдяки інформації, в якій зацікавлені як власники, так і кредитори. Власники, володіючи інформацією про грошових потоках, мають можливість більш обгрунтовано підійти до розробки політики розподілу і використання прибутку; кредитори можуть скласти висновок про достатність коштів у потенційного позичальника та її здатності оперувати коштами, необхідними для погашення зобов'язань. Головна мета такого звіту - дати уявлення про здатність організації створювати грошові кошти в розмірі і в строки, необхідні для здійснення планованих витрат. Тут повинна бути розкрита інформація про потоки грошових коштів та їх еквівалентів за період в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Додаток до балансу розшифровує інформацію про нематеріальних активах, основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні активи, фінансові вкладення, дебіторську та кредиторську заборгованість, а також показує витрати але звичайним видам діяльності.

Бухгалтерська звітність повинна давати достовірне і повне уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому стані. Достовірної та повної вважається бухгалтерська звітність, сформована виходячи з правил, встановлених нормативними актами з бухгалтерського обліку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сутність та методи аналізу фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
Інформаційна основа фінансового аналізу підприємства
Інформаційна база обґрунтування рішень фінансового характеру
Значення, задачі і етапи аналізу фінансового стану підприємства
Оцінка підприємницького ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства
Роль фінансового менеджменту в антикризовому управлінні підприємством
Сутність, значення, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів
Порівняльний аналіз і аналіз тенденцій на базі фінансової звітності
Інформаційне забезпечення фінансового управління
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси