Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Управлінський аналіз
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз собівартості окремих видів продукції за статтями калькуляції

Аналіз собівартості за статтями калькуляції ґрунтується на класифікації та обліку витрат за місцями їх виникнення. Для проведення такого аналізу необхідні організація обліку витрат в розрізі калькуляційних статей, складання планових і фактичних калькуляцій за окремими видами продукції, робіт, послуг.

Приблизний склад калькуляційних статей (склад і номенклатура статей визначаються організацією самостійно) наведено на рис. 10.3.

Склад витрат за статтями калькуляції та класифікація собівартості

Рис. 10.3. Склад витрат за статтями калькуляції та класифікація собівартості

Всі калькуляційні статті можна згрупувати за характером витрат:

o прямі матеріальні витрати (статті 1-4);

o прямі витрати на оплату праці (статті 5-6);

o непрямі витрати (статті 7-10).

Аналіз прямих матеріальних витрат

Як правило, в обробних галузях прямі матеріальні витрати займають найбільшу питому вагу в собівартості продукції, робіт, послуг. Тому їх аналізу приділяється особлива увага. Розмір прямих матеріальних витрат залежить від обсягу випуску продукції, структури виробництва, а також зміни матеріальних витрат на одиницю продукції. У свою чергу, матеріальні витрати на одиницю продукції залежать від їх витрати і середньої ціни одиниці матеріалів. Структурна модель факторного аналізу прямих матеріальних витрат представлена на рис. 10.4.

Структурна модель факторного аналізу прямих матеріальних витрат

Рис. 10.4. Структурна модель факторного аналізу прямих матеріальних витрат

У формалізованому вигляді модель виглядає наступним чином:

Аналіз впливу факторів проводиться за допомогою методу ланцюгової підстановки або абсолютних різниць. Для поглиблення аналізу оцінюють зміну матеріальних витрат на одиницю продукції за видами. В ході аналізу досліджуються такі фактори:

o зміна норм витрати матеріалів;

o зміна цін на матеріали;

o заміна одних матеріалів на інші.

Розрахунок впливу зміни норм витрати певного виду матеріалів на одиницю продукції:

де ДН. - зміна норм витрати _/-го виду матеріалів на одиницю продукції; Ц0 - середня ціна ./-го виду матеріалів.

Розрахунок впливу зміни середніх цін матеріалів на одиницю продукції:

де Н., - фактична норма витрати ;'-го виду матеріалів на одиницю продукції; ДЦ. - зміна середньої ціни ./-го виду матеріалів.

Розрахунок впливу заміни одних матеріалів іншими (впливають обидва чинники - норма витрат матеріалів, і середні ціни):

МОЗ = Н^. o Ц. - витрати ^'-го виду матеріалів до заміни; МЗк. = Пк ■ Цк - витрати /с-го виду матеріалів після заміни;

Аналіз прямих витрат на оплату праці

Прямі витрати на оплату праці поряд з матеріальними - найважливіша стаття собівартості продукції. Розмір прямих витрат на оплату праці залежить від обсягу випуску продукції, структури виробництва і розміру витрат на одиницю продукції. Структурна модель факторного аналізу прямих витрат на оплату праці представлена на рис. 10.5.

Структурна модель факторного аналізу прямих витрат на оплату праці

Рис. 10.5. Структурна модель факторного аналізу прямих витрат на оплату праці

У формалізованому вигляді модель виглядає наступним чином:

Аналіз впливу факторів проводиться за допомогою методу ланцюгової підстановки або абсолютних різниць. При проведенні аналізу прямих витрат на оплату праці на одиницю конкретного виду продукції досліджують вплив таких факторів, як:

o зміна трудомісткості;

o зміна середнього розміру оплати за 1 чол. ч. Розрахунок впливу зміни трудомісткості одиниці продукції:

де ДТе. - зміна трудомісткості одиниці продукції; ОТю - середній розмір оплати за 1 чол. год.

Розрахунок впливу зміни середнього розміру оплати за 1 чол. год.:

де Теп - фактична трудомісткість одиниці продукції; ДОД. - зміна середнього розміру оплати за 1 чол. год.

Крім цього, при проведенні аналізу прямих витрат на оплату праці потрібно враховувати форми оплати праці, які застосовуються в організації, а також як впливає на собівартість співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати. В гол. 9 був розглянутий коефіцієнт співвідношення темпів зростання продуктивності праці і темпів росту середньої заробітної плати

Розрахунок впливу зміни коефіцієнта співвідношення темпів зростання продуктивності праці і темпів росту середньої заробітної плати

де <1.зи - частка прямих витрат на оплату праці в собівартості продукції.

Таким чином, при інших рівних умовах випереджаючий темп зростання продуктивності праці при тому ж рівні витрат на оплату праці призводить до зниження собівартості.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції. Планування собівартості
Аналіз витрат і собівартості продукції
Аналіз структури та динаміки собівартості продукції
Аналіз прямих і непрямих витрат
Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Аналіз прямих і непрямих витрат
Визначення витрат на оплату праці робітників
ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси