Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Товарна політика

Товарна політика є складовою частиною загальної стратегії і тактики підприємства (фірми) на ринку. Розробка і реалізація товарної політики в частині планування товарної номенклатури здійснюється в тісному взаємозв'язку з плануванням цін, каналів збуту і просування з урахуванням особливостей життєвого циклу товару.

Основними завданнями товарної політики є:

• задоволення запитів споживачів;

• оптимальне використання технологічних знань і досвіду фірми;

• оптимізація фінансових ресурсів фірми;

• завоювання нових покупців шляхом модернізації товару і подовження його життєвого циклу;

• диверсифікація сфер діяльності підприємства і включення в план виробництва і реалізації нетрадиційних для нього товарів і послуг.

При прийнятті рішення про продовження випуску товару або про зняття його з виробництва і вилучення з номенклатури використовуються такі методи економічного аналізу:

• аналіз рентабельності асортиментної групи. Це найбільш простий і найменш трудомісткий метод. Він заснований на визначенні показників рентабельності при різних станах товарної номенклатури і порівнянні їх між собою.

Рентабельність є оціночним показником для визначення ефективності виробництва товару та прийняття рішення про доцільність його виробництва. Якщо розраховувати цей показник для групи товарів, то можна оцінити ефективність змін, що відбуваються в номенклатурі. Якщо рентабельність групи товарів зростає, то зміни асортименту слід прийняти;

• ABC-аналіз. Це метод структурного аналізу заснований на ранжуванні об'єктів за обраними показниками. В якості об'єктів при аналізі можуть виступати: окремі товари або продуктові групи; окремі замовлення та клієнти; регіони і канали збуту. Аналіз проводиться з використанням показників: обсягу збуту, прибутку та покриття витрат.

Покриття витрат означає, що частина виручки виробника, яка залишається після виключення прямих витрат на виробництво продукції, може бути використана для покриття непрямих витрат і формування прибутку фірми. Техніка проведення ABC-аналізу передбачає угруповання про-ранжованих об'єктів з точки зору їх значимості для формування вибраного показника;

• матриця спільних покупок. Це метод аналізу асортименту заснований на виявленні зв'язку між аналізованими продуктами. При цьому аналізовані продукти можуть потрапити в одну з трьох зон:

• "молоді" продукти, що займають домінуючі позиції на ринку, мають високу конкурентоспроможність і не вимагають великих маркетингових зусиль;

• "старі" неконкурентоспроможні продукти, які вимагають найбільш радикальних рішень, пов'язаних з різким скороченням або ліквідацією даного бізнесу;

• "середні" продукти, які вимагають обережного і селективного розвитку, модернізації та вдосконалення.

Цей метод має низку недоліків, є досить трудомістким і дорогим, ряд показників важко виміряти, оскільки метод ґрунтується головним чином на експертних оцінках насамперед співробітників даної організації.

У цілому всі ці методи є досить привабливими в силу того, що дозволяють проводити порівняння різних альтернатив з допомогою одних і тих же показників на єдиній методичній основі. Вони дають можливість спростити дуже складні проблеми, виключивши з розгляду масу не настільки важливих деталей. Таке спрощення дозволяє краще зрозуміти досліджувані проблеми, робить оцінку стратегічних альтернатив простіше і зрозуміліше.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Експортна товарна політика підприємства
Свідоцтво на товарний знак
Товарна політика підприємства
Товарна політика підприємства
Аналіз стану конкурентного середовища на товарних ринках
ТОВАР І ТОВАРНА ПОЛІТИКА
Товарне виробництво. Товар і гроші
Товарна експертиза
Товарні біржі
Право використання товарного знака, що надається ліцензійним договором
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси