Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Джерела і шляхи економії матеріальних ресурсів

Розрізняють джерела і шляхи економії матеріальних ресурсів. Джерела економії показують, за рахунок чого може бути досягнута економія, шляхи (або напрямки) економії - яким чином і за допомогою яких заходів може бути досягнута економія.

На кожному підприємстві, фірмі є резерви економії матеріальних ресурсів. Під резервами слід розуміти виникаючі або виниклі, але ще не використані (повністю або частково) можливості поліпшення використання матеріальних ресурсів.

З погляду сфери виникнення і використання резервів економії матеріальних ресурсів вони можуть бути підрозділені на три групи:

(1) загальноекономічні;

(2) міжгалузеві;

(3) внутрішньовиробничі (цехові, заводські).

До загальноекономічним відносяться резерви, які мають важливе значення для економіки в цілому і всіх галузей, так як забезпечують встановлення прогресивних пропорцій в галузевій структурі промисловості.

Міжгалузеві резерви - їх мобілізація залежить від встановлення раціональних виробничо-економічних зв'язків між провідними галузями промисловості (чорна металургія, машинобудування, хімічна промисловість). Ці резерви зумовлені особливостями розвитку окремих галузей і економічних районів. Найважливіші з них мають загальноекономічне значення. Разом з тим масштаби їх практичної мобілізації більш обмежені і поширюються здебільшого на взаємозалежні галузі промисловості. До міжгалузевих резервів відносяться: впровадження нових ефективних способів і систем розробки родовищ корисних копалин, прогресивних технологічних процесів їх видобутку, збагачення та переробки в цілях підвищення ступеня вилучення корисних копалин з надр, забезпечення більш повної і комплексної переробки мінеральної сировини; розвиток спеціалізації, кооперування і комбінування в промисловості; створення і розвиток підприємств різних форм власності; підвищення якості вихідної сировини і конструкційних матеріалів в галузях-виробниках в цілях виконання завдань по економії матеріальних ресурсів у народному господарстві і в галузях-споживачах; прискорений розвиток виробництва найбільш ефективних видів сировини і матеріалів.

До внутрішньовиробничих резервів відносяться можливості поліпшення використання матеріальних ресурсів, безпосередньо пов'язані з удосконаленням техніки, технології організації процесів виробництва, освоєнням більш досконалих типів і моделей виробів, підвищенням якості продукції на підприємствах.

Прискорення науково-технічного прогресу у всіх галузях народного господарства є рушійною силою розвитку продуктивних сил суспільства. Все більшою мірою відбувається інтенсивний процес органічного з'єднання науки з виробництвом, що створює широкі можливості для систематичного зниження матеріаломісткості продукції.

У залежності від характеру заходів основні напрямки реалізації резервів економії ресурсів на підприємствах підрозділяються на виробничо-технічні й організаційно-економічні.

До виробничо-технічних напрямків відносяться заходи, зв'язані з якісною підготовкою сировини до його виробничого споживання, удосконалюванням конструкції машин, устаткування і виробів, застосуванням більш економічних видів сировини, палива, упровадженням нової техніки і прогресивної технології, що забезпечують максимально можливе зменшення технологічних відходів і втрат матеріальних ресурсів у процесі виробництва виробів з максимально можливим використанням вторинних матеріальних ресурсів.

На підприємствах, які здійснюють первинну обробку сировини, найважливіший захід у боротьбі за економію сировини - якісна підготовка його до обробки. Способи підготовки сировини - збагачення вугілля для коксування або руди в чорної і кольорової металургії, попередній очищення і стандартизація вовни і бавовни для текстильних підприємств або шкур у шкіряних, сушка і витримка деревини дня деревообробних підприємств. Збагачення руд та вугілля дасть великий економічний ефект, що полягає в поліпшенні показників використання основних агрегатів і економії матеріалів. Наприклад, підвищення вмісту заліза в шихті на 1% збільшує продуктивність печі на 2% і дозволяє заощадити близько 20% коксу.

Зниження матеріаломісткості виробництва в машинобудуванні в основному залежить від чорної металургії. Тому головний напрямок подальшого розвитку чорної металургії - докорінне поліпшення якості та збільшення випуску ефективних видів металопродукції.

На машинобудівних підприємствах всі виробничо-технічні напрямки економії матеріальних ресурсів можна підрозділити на наступні заходи:

(1) по прискоренню науково-технічного прогресу, що супроводжуються зниженням відносної металомісткості машин, механізмів, агрегатів. Так, підвищення потужності і продуктивності машин і устаткування неодмінно супроводжується порівняльним зниженням їх чистої і відносної ваги, матеріаломісткості, поліпшенням обробки і зовнішнього вигляду, підвищенням їх якості та зниженням питомих експлуатаційних витрат, а головне, зростанням продуктивності праці;

(2) впровадження економічних видів і профілів прокату, використання яких забезпечує економію металу в межах 10-70%. Гнуті профілі прокату знаходять ефективне застосування в багатьох підприємствах машинобудування;

(3) заміна традиційних конструкційних матеріалів. Чорні метали замінюються синтетичними матеріалами - пластичними масами, синтетичними смолами, кольоровими, легкими та рідкісними металами. В результаті знижуються металоємність і трудомісткість продукції, підвищується якість кінцевої продукції машинобудування;

(4) за подальшого підвищення технічного рівня виробництва в заготівельній базі машинобудування, впровадження автоматизованих комплексів устаткування, що забезпечують одержання високоточних заготовок, а також значне підвищення продуктивності і покращення умов праці в ливарному, ковальському і зварювальному виробництвах. В обробних підприємствах і виробництвах, де матеріал має форму листа (швейному, взуттєвому виробництві, машинобудуванні при використанні листового прокату), економія матеріалів досягається застосуванням раціональних схем розкрою, які забезпечують найбільш повне використання поверхні листа, стрічки або смуги при нарізці необхідних заготовок.

Важливу роль відіграє використання місцевих видів сировини, палива, вторинних сировинних, матеріальних і паливних ресурсів, регенерація (відновлення) колишніх у вживанні сировини, основних і допоміжних матеріалів (мастильних, обтиральних), інструменту.

Великий економічний ефект дає максимальне використання місцевих і вторинних видів сировини і матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів, які містять цінну сировину. Тому важливе значення має будівництво металургійних заводів невеликої потужності в місцях утворення брухту чорних металів і споживання металопродукції, що буде сприяти скороченню транспортних витрат. Це відкриває широкі можливості для встановлення прямих тривалих зв'язків між підприємствами - виробниками металу та його споживачами в цілях поставок металу в обумовлені договорами терміни і відповідного сортаменту прокату (в оптимальних партіях, що забезпечують раціональне завантаження прокатних станів). Важливу роль у цьому процесі можуть грати малі підприємства і фірми.

До основних організаційно-економічних напрямків економії матеріальних ресурсів відносяться: комплекси заходів, зв'язаних з підвищенням наукового рівня нормування і планування матеріаломісткості продукції, розробкою і впровадженням технічно обґрунтованих норм і нормативів витрати матеріальних ресурсів; комплекси заходів, зв'язаних із установленням прогресивних пропорцій, що полягають у прискореному розвитку виробництва нових, найбільш ефективних видів сировини і матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів.

Головний напрямок економії матеріальних ресурсів на кожному підприємстві - збільшення виходу кінцевої продукції з однієї і тієї ж кількості сировини і матеріалів на робочих місцях (в бригадах, дільницях, цехах). Залежить воно від технічного оснащення виробництва, рівня майстерності працівників, вмілій організації матеріально-технічного забезпечення, якості норм витрати і запасів матеріальних ресурсів, обгрунтованості їх рівня.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Завдання аналізу, джерела інформації та напрямки аналізу матеріальних ресурсів
Аналіз матеріальних ресурсів
Витрата матеріальних ресурсів
Матеріальні ресурси
Завдання аналізу, джерела інформації та напрямки аналізу трудових ресурсів
Нормування витрат матеріальних ресурсів
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Історія розвитку та концептуальні джерела науки управління людськими ресурсами
Замкнутий цикл планування потреб у матеріальних ресурсів (CL MRP)
Зміст, завдання і інформаційні джерела аналізу трудових ресурсів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси