Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Звіти внутрішніх аудиторів

Звіт внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту) повинен бути складений на основі Письмової інформації внутрішнього аудитора".

У "Письмовій інформації внутрішнього аудитора" містяться відомості про всі виявлені недоліки й порушення в бухгалтерському обліку і звітності. У ній виділяються також ті помилки і спотворення, які можуть зробити істотний вплив на вірогідність звітності з посиланнями на законодавчі або нормативні документи.

"Письмова інформація внутрішнього аудитора" заповнюється у двох примірниках, один з яких передасться керівнику та головному бухгалтеру організації, яка перевіряється для ознайомлення виявлення можливих розбіжностей і врегулювання спірних положень. Другий примірник використовується для написання звіту внутрішнього аудитора, після чого він передасться в архів служби внутрішнього аудиту.

У "Письмовій інформації внутрішнього аудитора" повинні міститися такі відомості:

o склад групи внутрішнього аудиту з зазначенням прізвища, ініціалів, посади, місця роботи, наявність кваліфікаційного атестата аудитора, обов'язків у ході проведення внутрішнього аудиту;

o реквізити організації, яка перевіряється;

o перелік посадових осіб (прізвища, ініціали, посади), відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерсько-фінансової звітності;

o період часу, до якого відноситься документація, перевірена в ході внутрішнього аудиту;

o відомості про методику перевірки (які напрямки бухгалтерського обліку підлягали перевірці, яка бухгалтерська документація була перевірена суцільним порядком, яка вибірково, на основі яких принципів проводилася вибірка);

o відомості про всі виявлені недоліки і порушення;

o відомості про найбільш істотні порушеннях в обліку, які значно спотворюють звітність;

o рекомендації з поліпшення податкового планування з метою мінімізації оподаткування.

При наступних аудиторських перевірках повинні бути дані оцінка й аналіз виконання або виправлення зауважень по факту попередніх перевірок.

"Письмова інформація внутрішнього аудитора" повинна мати наскрізну нумерацію сторінок, першу сторінку бажано оформляти на спеціальному бланку служби внутрішнього аудиту або у відповідності з вимогами, що пред'являються до оформлення офіційного листування.

"Письмова інформація внутрішнього аудитора" підписується всіма аудиторами, які проводили перевірку, та керівником групи.

У звіті внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту) повинні міститися такі відомості:

o склад групи внутрішнього аудиту з зазначенням прізвища, ініціалів, посади, місця роботи, наявність кваліфікаційного атестата аудитора, обов'язків у ході проведення внутрішнього аудиту;

o реквізити організації, яка перевіряється;

o перелік посадових осіб (прізвища, ініціали, посади), відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерсько-фінансової звітності;

o період часу, до якого відноситься документація, перевірена в ході внутрішнього аудиту.

При складанні звіту внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту) з "Письмової інформації внутрішнього аудитора" беруться відомості про найбільш істотні порушеннях в обліку, які значно спотворюють звітність, робиться загальний висновок про ступінь достовірності звітності із зазначенням порушень, які знижують достовірність звітності або ставлять її під сумнів. Думка внутрішнього аудитора має бути підкріплене посиланням на відповідні законодавчі та інструктивні документи з розгорнутою аргументацією причин, які призвели до такої думки.

Для внутрішнього аудиту немає розробленої форми звіту. Він може мати різні документальні форми:

1) аудиторські довідки;

2) аудиторський висновок;

3) довідка про експертизу;

4) доповідна записка;

5) звіт про перевірку;

6) акт ревізії

7) і т. п.

Доцільно виходити з назви "Звіт", оскільки це відповідає російським стандартам, і розробити систему вимог до складання звітів за різними напрямками діяльності служби внутрішнього аудиту.

Звіт внутрішнього аудитора може мати три частини.

вступна частина звіту внутрішнього аудиту повинна включати;

1) номер звіту;

2) назву підрозділу, філії, підприємства;

3) найменування населеного пункту, на території якого проводиться перевірка;

4) дату написання звіту;

5) термін проведення перевірки в відповідності з загальним планом або планом-графіком проведення внутрішнього аудиту;

6) вказівки на питання перевірки (у разі проведення позапланової перевірки);

7) період діяльності організації, за який проведена перевірка;

8) дату початку та дату закінчення перевірки;

9) прізвища, імена та по батькові осіб, які проводили і брали участь у перевірці;

10) прізвища, імена та по батькові керівництва перевіряється підрозділи, філії, підприємства;

11) інші необхідні відомості.

Аналітична частина звіту містить систематизований виклад документально підтверджених фактів порушень, виявлених в ході перевірки, або вказівка на відсутність таких і пов'язаних з цими фактами обставин, що мають значення для прийняття правильного рішення за результатами перевірки.

Підсумкова частина звіту має містити загальний висновок про стан бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю і звітності, а також пропозиції по усуненню виявлених порушень.

При складанні звіту внутрішнього аудитора з "Письмової інформації внутрішнього аудитора" беруться відомості про найбільш істотні порушеннях в обліку, які значно спотворюють звітність, робиться загальний висновок про ступінь достовірності звітності із зазначенням порушень, які знижують достовірність звітності або ставлять її під сумнів. Думка внутрішнього аудитора має бути підкріплене посиланням на відповідні законодавчі та інструктивні документи з розгорнутою аргументацією причин, які призвели до такої думки.

Звіт внутрішнього аудитора повинен містити розділ, присвячений аналізу платоспроможності та фінансової стійкості організації, а також прогнозної оцінки її фінансового стану на майбутнє.

Звіт внутрішнього аудитора заповнюється в трьох примірниках, один з яких передається керівництву об'єкта аудиту, інший примірник - на адресу вищестоящої організації (замовника для служби внутрішнього аудиту), третій - в архів служби внутрішнього аудиту.

Звіт підписується керівником служби внутрішнього аудиту. Усі три примірники звіту є першими.

Внутрішній аудит проводиться згідно з планом-графіком, який складає керівник служби внутрішнього аудиту для проведення аудиту відокремлених підрозділів.

Зауваження внутрішніх аудиторів для адміністрації відокремлених підрозділів є обов'язковими до розгляду та усунення недоліків у місячний термін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зміст і формати звітів внутрішніх аудиторів
Документація внутрішнього аудитора
Стандарти внутрішніх аудиторів
Взаємодія аудиторів зі службою внутрішнього аудиту аудируемого особи
Права та обов'язки внутрішнього аудитора
Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки і затвердження
Контроль якості роботи внутрішніх аудиторів
Права та обов'язки внутрішніх аудиторів
Дії внутрішнього аудитора при виявленні суттєвих помилок
Компетентність внутрішнього аудитора
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси