Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка в питаннях і відповідях
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Матеріальні ресурси

Земля - це особливий матеріальний ресурс. До поняття "земля" відносяться всі природні ресурси - це всі дарові блага природи, які прийнятні у виробничому процесі. У цю широку категорію входять орні землі, ліси, родовища мінералів і нафти, водні ресурси.

Капітал (capital) - сукупність товарів, майна, активів, що використовуються для отримання прибутку, багатства. У більш вузькому сенсі це джерело доходу у вигляді засобів виробництва (продуктивний, фізичний капітал).

Класифікація ресурсів

Рис. 1.4. Класифікація ресурсів

Засоби виробництва - це сукупність засобів праці і предметів праці. Засоби праці - це все те, за допомогою чого створюється товар (продукт) чи послуга.

У свою чергу засоби праці являють собою сукупність:

o знарядь праці - це верстати, машини, обладнання, або "кістково-м'язова система виробництва";

o "судинної системи виробництва" - труби, цистерни, бочки і т. д.;

o виробничої інфраструктури, або загальних умов, які безпосередньо не беруть участь у процесі створення продукту, але виробництво без яких неможливо. Це земля, інформація, лінії електропередач, дороги, будівлі та споруди і т. д.

Предмети праці - це все те, з чого безпосередньо створюється продукт (сталь, бавовна, зерно тощо).

Що важливіше у суспільному виробництві: засоби праці та предмети праці? Можна так ставити питання? Вважається, що в суспільному виробництві все важливо: і засоби і предмети праці. Проте, як стверджували класики, епохи розрізняються не тим, що виробляється, а тим, як виробляється, тобто за рахунок яких знарядь праці. А як ви вважаєте?

Під грошовим капіталом розуміють гроші, за допомогою яких набувається фізичний капітал. Напрямок матеріальних і грошових коштів в економіку, у виробництво називають капіталовкладеннями, або інвестиціями.

Капітал виникає тільки там, де власник засобів виробництва знаходить на ринку людські ресурси, вільного робітника, який може працювати.

Людські ресурси

Праця (labor) - це доцільна, свідома діяльність людей, яка застосовується у виробництві і реалізації товарів і послуг. Будь-які роботи, що виконуються людьми різних професій, в широкому сенсі - це праця. Праця - перша і основна умова існування людини і суспільства.

Економічно працю реалізується в робочій силі - здібності людини до праці. У процесі праці людина використовує як фізичні, так і розумові здібності. У ринковій економіці робоча сила продається власнику капіталу і тому виступає як товар. Ціною робочої сили як найманої робочої сили є заробітна плата. Чим вище заробітна плата, тим вище життєвий рівень населення.

Як ми вже підкреслювали, головним фактором виробництва є людина з її фізичними і розумовими здібностями, навичками і досвідом. З появою в XX ст. наукомісткого виробництва суттєву роль в ньому стали грати знання, які американський економіст Дж. К. Гелбрейт виділив у новий фактор виробництва.

В ринковій економіці необхідний особливий людський ресурс, який називається підприємницькою спроможністю. Люди, їм володіють, називаються підприємцями. Вважається, що підприємці - це:

o рушійна сила виробництва;

o новатори, оскільки вони вводять в ужиток нові продукти, нові технології, нові форми організації бізнесу;

o люди, що йдуть на ризик, так як в ринковій економіці прибуток не гарантований.

В цілому ресурси часто називають факторами виробництва. Всі вони володіють однією загальною ознакою - вони необхідні для створення благ. Але, на жаль, у будь-якій економіці ресурсів не так багато, як би хотілося. Економістами встановлено, що ресурси рідкісні, тому економічна теорія дає обґрунтування економічного вибору.

Ресурси і потреби утворюють основу будь-якої економіки

Головна проблема економіки полягає у розв'язанні суперечності між бажанням людей задовольнити свої безмежні потреби та обмеженістю ресурсів, які знаходяться в її розпорядженні (рис. 1.5).

До середини XX ст. природні ресурси, складові життєві засоби людини, покладалися обмеженими (фактор рідкості), але в принципі невичерпними. В даний час природні ресурси потрапляють в категорію невідтворюваних, невідновлюваних, вичерпних. Така оцінка природних благ ставить перед чоло

Взаємозв'язок ресурсів і потреб

Рис. 1.5. Взаємозв'язок ресурсів і потреб

вечеством одну з найважчих проблем: як розв'язати протиріччя між неминучим виснаженням природних благ і зростаючими потребами, обумовлене тривалим збільшенням народонаселення? Однак досі розширене відтворення представляється в економічних теоріях і моделях. Економісти займаються вирішенням проблем маневрування рідкісними ресурсами у виробництві товарів і послуг з метою насичення суспільства благами, тобто задоволення безмежних потреб.

Далі ми спробуємо відповісти на питання: як веде себе економіка, вирішуючи проблему розподілу ресурсів, щоб задовольнити потреби суспільства? Розглянемо проблему економічного вибору.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Ресурси господарської діяльності
ВИРОБНИЦТВО І ПОПИТ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ
Природні (природні) ресурси
Підприємництво і тіньова економіка
Замкнутий цикл планування потреб у матеріальних ресурсів (CL MRP)
Процес планування людських ресурсів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси