Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Ефективний фінансовий директор
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показник грошового потоку в обліковій моделі аналізу. Від сукупного грошового потоку до вільного грошового потоку

Традиційне оману необхідності звернення до показника "грошовий потік (cash flow) пов'язана з переходом у XX ст. до обліку виручки і витрат не по оплаті, а по відвантаженню. Дійсно

у XIX ст. переважав касовий метод відображення виручки, а в XX ст. для більш коректного аналізу прибутку компанії перейшли на метод нарахувань, тобто за реалізації. Але не цей перехід зробив показник грошового потоку найбільш значущим в роботі фінансиста. Хоча дійсно, якщо при розрахунку прибутку відображати виручку за фактом оплати за продану продукцію, а витрати - за фактом перерахування грошей куповане сировину, матеріали, надані послуги, то необхідність доповнення прибутку показником грошового потоку в рамках бухгалтерської моделі аналізу компанії мінімальна. Інша ситуація складається в вартісної моделі, про це мова піде пізніше.

Під грошовим потоком, в загальному випадку, розуміється зміна грошових залишків коштів за визначений період, що фіксується на момент часу, тобто це величина, яка відображає рух грошових коштів на рахунку (надходження і відтоки).

В бухгалтерських стандартах грошові потоки (ПБО, форма № 4 "Звіт про рух грошових коштів") відображаються за трьома основними джерелами їх створення (рис. 2.2):

1) з основної (операційної, поточної) діяльності;

2) інвестиційної (пов'язаної з купівлею/продажем активів);

3) фінансової (залучення позик або власного капіталу/ погашення зобов'язань, викуп акцій).

Розрахунок величини грошового потоку по фінансовій звітності компанії

Рис. 22. Розрахунок величини грошового потоку по фінансовій звітності компанії

Підсумкова величина являє собою сукупний грошовий потік (рис. 2.3). Таке виділення підкреслює три принципові сфери створення і використання грошових коштів компанії:

1) внутрішні можливості генерування грошей з основної (поточної) діяльності;

2) можливості надходжень (витрат) від зміни складу активів (продажу/купівлі);

3) потенціал використання зовнішніх джерел (позик і залучення коштів від власників власного капіталу).

В табл. 2.12 наведено приклад звітів по формуванню грошових коштів за ряд років виробника алкогольної продукції на російському ринку - концерну "Синергія" (дані з сайту компанії).

В рамках бухгалтерського розгляду величина грошового потоку по основній (інакше званої операційної, поточної) діяльності важлива для оцінки платоспроможності компанії, розуміння можливостей розрахунків з власниками власного капітана і можливостей реалізації інвестиційних програм. У поєднанні з бухгалтерської прибутком грошовий потік дозволяє контролювати поточні витрати і політику взаємовідносин з кредиторами та дебіторами. Багато керівників дак трактують звернення до показника грошового потоку: прибуток не показує "живі гроші", бухгалтерський прибуток не можна розподілити; прибуток враховує різні негрошові витрати, тобто може показати збитковість при фактичної можливості погасити явні зобов'язання (н1) заробітної плати, сировини і матеріалів, позиками).

Схема руху грошових потоків

Рис. 23. Схема руху грошових потоків

Таблиця 2.12. Звіт про рух грошових коштів, млн руб.

Показник

2005

2006

2007

2008

Операційний прибуток

425

956

1589

2186

Податки на прибуток

-56

-78

-236

-257

Амортизація

89

182

279

317

Зміна оборотного капіталу

426

-681

-1907

-1104

Відсотки

-54

-187

-457

-647

Грошові потоки від операцій

3

-241

-881

801

Капіталовкладення

-260

-1220

-2971

-2908

Інші доходи (інвестиції)

7

-440

13

863

Грошові потоки від інвестицій

-253

-1660

-29э8

-2044

Вільні грошові потоки

-251

-1901

-3838

-1443

Зміна боргу

369

2014

-396

1924

Дивіденди

-

-

-

-

Зміна акціонерного капіталу

-

-

4387

-

Чисті грошові потоки

118

113

152

481

Мета розрахунку сукупного грошового потоку - показати залишок накопичених грошових коштів на кінець аналізованого періоду. Зауважимо, що величина накопиченого сукупного грошового потоку за звітний період збігається з величиною грошових коштів в активах балансу на кінець звітного періоду (рядок "cash"). Сукупний грошовий потік як результат обліку операційної, інвестиційної та фінансової діяльності традиційно розглядається як доповнююча інформація до прибутку. Однак для діагностики можливих "касових розривів" (як перший крок у проведенні фінансового аналізу) доцільно починати розгляд фінансової діяльності компанії саме з зіставлення підсумкових потоків за трьома напрямками діяльності. Якщо в компанії спостерігаються хронічні негативні значення потоків від основної діяльності, при цьому реалізується активна інвестиційна програма, що покривається великими притоками по фінансовій діяльності (за рахунок позик), то необхідно переходити до другого етапу фінансового аналізу - оцінки того, а чи доцільні, економічно ефективні вкладення здійснюються, та й сама операційна діяльність.

Часто звіт про рух грошових коштів не розкривається для вільного доступу (не розміщується па сайті компанії). Наприклад, навіть перед "народним 1РО" ВТБ1 у 2007 р. при розкритті стандартної фінансової інформації з прибутку та балансу за 2006 р. менеджери не показали потенційним інвесторам звіт про рух грошових коштів. Можливо, це було пов'язано з тим, що сальдо по основній діяльності мало негативну величину і могло створити негативне уявлення про якості роботи компанії.

Для оцінки становища інвесторів компанії важливо розуміти, наскільки грошовий потік, який генерується в рамках застосовуваної бізнес-моделі, що покриває поточні зобов'язання (по заробітній платі, взаємин з контрагентами тощо) і чи достатній він для розвитку компанії; чи може компанія, покриваючи і "інвестиційні зобов'язання", компенсувати у вигляді грошового потоку ризики інвесторів. Ні показник операційного грошового потоку, ні вже тим більше сукупний грошовий ноток відповіді на це питання не дають. Фінансові аналітики звертаються до специфічного показником вільного грошового потоку, який розглядається як з позиції всіх власників капіталу, так і тільки власників.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Модель дисконтованих вільних грошових потоків (FCFE)
Семифакторная модель фінансового управління на базі грошового потоку
Аналітичні показники грошових потоків
Аналіз показників і фінансових коефіцієнтів, які розраховуються на основі грошових потоків
Моделі планування грошових потоків
Моделювання вільного грошового потоку компанії як ключового параметра, що визначає вартість
Формування та класифікація грошових потоків
Модель IS-LM як модель сукупного попиту
Вибір моделі оцінки і прогнозування грошових потоків
Непрямий метод аналізу грошових потоків
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук