Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правоохоронні органи Російської Федерації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Приватні детективи, приватні охоронці

Перше детективне агентство в Росії з'явилося значно пізніше, ніж в західних країнах. На початку XX ст. МВС Росії отримало перші клопотання про можливості надання послуг приватного детектива, на які влада відповіли категоричною відмовою. Через деякий час, вже в радянський період, була зроблена безуспішна спроба прийняти декрет про приватну охорону і приватному детективному агентстві (розшуковій бюро).

У радянський період розвитку Росії приватні детективи, приватні охоронці як такі не існували, а окремі особи брали участь у правоохоронній діяльності у вигляді громадських помічників і позаштатних співробітників міліції. Якщо говорити про функціонуючих приватних детективів, то вони з'явилися в країні тільки в 1987 р. незабаром детективні агентства в Росії стали досить поширеними.

Нині приватні детективи, приватні охоронці, незважаючи на відсутність державного фінансування, поряд з іншими правоохоронними органами здійснюють важливі функції по охороні громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки.

У відповідності зі ст. 1 Закону РФ від 11.03.1992 № 2487-1 "Про приватної детективної й охоронної діяльності в Російській Федерації" дана діяльність являє собою надання на оплатній договірній основі послуг фізичним і юридичним особам відповідними особами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) органів внутрішніх справ. Мета такої діяльності - захист прав і законних інтересів клієнтів.

При цьому на громадян, які здійснюють приватну детективну і охоронну діяльність, дія законів, що закріплюють правовий статус працівників правоохоронних органів, не поширюється. Також особи, які займаються приватною детективною діяльністю, не має права здійснювати оперативно-розшукові заходи та користуватися іншими повноваженнями правоохоронних органів та їх посадових осіб.

Приватним детективом є громадянин Російської Федерації, зареєстрований в якості приватного підприємця, який отримав у встановленому законом порядку ліцензію па здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності і надає відповідні послуги.

В цілях розшуку дозволяється надання наступних послуг:

- збір відомостей та цивільних справах на договірній основі з учасниками процесу;

- вивчення ринку, збір інформації для ділових переговорів, виявлення некредитоспроможних або ненадійних ділових партнерів;

- встановлення обставин неправомірного використання в підприємницькій діяльності фірмових знаків і найменувань, недобросовісної конкуренції, а також розголошення відомостей, складових комерційну таємницю;

- з'ясування біографічних та інших характеризують особу даних про окремих громадян (з їхньої письмової згоди) при укладенні ними трудових і інших контрактів;

- пошук безвісти зниклих громадян;

- пошук втраченого громадянами або підприємствами, установами, організаціями майна;

- збір відомостей у кримінальних справах на договірній основі (протягом доби з моменту укладення контракту з клієнтом на збір таких відомостей приватний детектив зобов'язаний письмово повідомити про це дізнавача, слідчого або суду, в чиєму виробництві знаходиться кримінальна справа);

- пошук особи, яка є боржником згідно з виконавчим документом, його майна, а також пошук дитини за виконавчим документом, що містить вимога про відібрання дитини, на договірній основі з стягувачем.

В ході приватної розшукової діяльності допускаються: усне опитування громадян та посадових осіб (за їх згодою); наведення довідок, вивчення предметів і документів (з письмової згоди їхніх власників); зовнішній огляд будівель, приміщень та інших об'єктів; спостереження.

При здійсненні приватної розшукової діяльності допускається використання відео - і аудіозаписи, кіно - і фотозйомки, технічних та інших засобів, які не заподіюють шкоди життя і здоров'ю громадян і навколишньому середовищу.

В ході здійснення своєї діяльності приватний детектив зобов'язаний дотримуватися законодавство про захист інформації, що зачіпає особисте життя і майно громадян.

Приватному детективу забороняється:

- приховувати від правоохоронних органів стали йому відомими факти що готуються, здійснюються або вчинених злочинів;

- видавати себе за співробітника правоохоронних органів;

- збирати відомості, пов'язані з особистим життям, політичними і релігійними переконаннями окремих осіб;

- здійснювати відео - і аудіозапис, фото - і кінозйомку у службових та інших приміщеннях без письмової згоди на те відповідних посадових або приватних осіб;

- вдаватися до дій, що посягають на права і свобод громадян;

- вчиняти дії, що ставлять під загрозу життя, здоров'я, честь, гідність та майно громадян;

- фальсифікувати матеріали або вводити в оману клієнта;

- розголошувати зібрані в ході виконання договірних зобов'язань відомості про замовника;

- передавати свою ліцензію для се використання іншими особами;

- використовувати документи та інші відомості, отримані в результаті здійснення оперативно-розшукової діяльності уповноваженими органами;

- отримувати і використовувати інформацію, що міститься в спеціальних інформаційно-аналітичних базах органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Сыскная діяльність повинна бути основним видом зайнятості приватного детектива, не дозволяється її поєднання з державною службою, муніципальної службою або з заміщенням виборної оплачуваної посади у громадському об'єднанні.

Приватним охоронцем є громадянин Російської Федерації, який досяг 18 років, який пройшов професійну підготовку для роботи на посаді приватного охоронця, який склав кваліфікаційний іспит, одержав у встановленому законом порядку посвідчення приватного охоронця і працює за трудовим договором з охоронною організацією.

В цілях охорони вирішується надання наступних послуг:

- захист життя і здоров'я громадян;

- охорона об'єктів і майна, в тому числі при його транспортуванні;

- проектування, монтаж і експлуатаційне обслуговування технічних засобів охорони, прийняття відповідних заходів реагування на сигнали;

- консультування і підготовка рекомендацій клієнтам з питань правомірного захисту від протиправних посягань;

- забезпечення порядку в місцях проведення масових заходів;

- забезпечення і внутрішньооб'єктного пропускного режимів на об'єктах.

Не вправі претендувати на придбання правового статусу приватного охоронця наступні особи:

- що не є громадянами Російської Федерації;

- не досягли 18-річного віку;

- визнані рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними;

- мають захворювання, що перешкоджають обов'язків приватного охоронця;

- мають судимість за вчинення умисного злочину;

- яким пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину (до вирішення питання про їх винність у встановленому законом порядку);

- не пройшли професійної підготовки для роботи в якості охоронця;

- щодо яких за результатами перевірки є висновок про неможливість допуску до здійснення приватної охоронної діяльності в зв'язку з підвищеною небезпекою порушення прав і свобод громадян, виникненням загрози громадській безпеці;

- достроково припинили повноваження з державної посади або звільнені з державної служби за компрометуючими підстав;

- у яких посвідчення приватного охоронця було анульовано у зв'язку з неодноразовим залученням протягом року до адміністративної відповідальності, якщо після прийняття рішення про анулювання пройшло менше року;

- не пройшли обов'язкової дактилоскопічної реєстрації.

Ліцензія па здійснення приватної охоронної діяльності видасться органами внутрішніх справ. Ліцензія видається строком на п'ять років та діє на всій території РФ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Б. Мандевіль: апологія приватного інтересу
Публічні і приватні делікти
Дуалізм приватного права
ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Право осіб (суб'єкти міжнародного приватного права)
Поняття і система міжнародного приватного права
Поняття та основні риси римського приватного права
Зарубіжне право приватної власності
Міжнародне приватне трудове право
Держава в міжнародному приватному праві
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси